Solar Magazine - Ruim helft kantoren voldoet nog niet aan verplicht energielabel C
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Ruim helft kantoren voldoet nog niet aan verplicht energielabel C
© KiesZon

Ruim helft kantoren voldoet nog niet aan verplicht energielabel C

Ruim de helft van de kantoren in Nederland beschikt nog niet over het per 1 januari 2023 verplichte energielabel C. De groei van het aantal kantoren met dit label is het afgelopen halfjaar afgezwakt.

Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

65.000 kantoren
In Nederland zijn er naar onze schatting ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit betreft niet de gehele kantorenvoorraad, omdat kleine kantoren en monumenten uitgesloten zijn van de verplichting.

Van de 65.000 kantoren heeft volgens de labelregistratie nu 40 procent energielabel C of beter. Daarnaast heeft 12 procent energielabel D of slechter. Voor de overige 48 procent van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Daarmee voldoet naar schatting 60 procent nog niet aan de label-C-verplichting.

Brief en sancties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarom actie ondernemen en de betreffende gebouweigenaren aangeschreven om ze op de plicht te wijzen. Minister Ollongren hierover: ‘Deze mailing is gecoördineerd met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Omgevingsdiensten. De VNG heeft in juli 2021 een ledenbrief verstuurd met de oproep actie te ondernemen ten aanzien van toezicht op en handhaving van de label-C-verplichting. Gemeenten ontvangen via het Gemeentefonds een vergoeding voor de handhavingslasten. Een aantal omgevingsdiensten die door een gemeente gemandateerd is voor toezicht en handhaving, is van plan na de zomer van 2021 kantooreigenaren die nog niet aan de verplichting voldoen aan te schrijven, om hen te wijzen op mogelijke vervolgstappen en sancties in 2023.’

Als voor kantoren een energielabel wordt geregistreerd, is dat vaak een groen label, te weten A, B of C. Nieuwe rode labels – D, E, F of G – komen er volgens RVO maar zelden bij.

Het percentage kantoren met een groen label toonde de afgelopen jaren een constant stijgende lijn, maar dit percentage neemt nu minder snel toe. Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30 procent aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april jongstleden.

Kleinere kantoren
Vooral de relatief kleinere kantoren hebben nog geen groen label en voldoen daarmee nog niet aan de label-C-verplichting. Hier is dus nog de meeste winst te behalen.

Naast bovengenoemde 65.000 kantoren is er nog een groep, waarvan op basis van de bij RVO beschikbare gegevens niet precies te bepalen is of ze wel of niet aan de label-C-verplichting moeten voldoen. Hierbij gaat het vooral om combikantoren. Dit zijn kantoren die naast de kantoorfunctie nog andere gebruiksfuncties hebben. Dit betreft relatief grote gebouwen. Telt men deze groep – zo’n 18.000 objecten – ook mee, dan komt het aandeel groene labels uit op 46 procent.

Periode

Groen label A-C

Rood label D-G

Eind 2014

1.482    

1.234

Eind 2015

2.859

2.227

Eind 2016

5.069

3.641

Eind 2017

9.225

5.274

Eind 2018

14.576

6.428

Eind 2019

19.619

7.255

Eind 2020

24.963

7.562

Medio 2021

26.194

7.581

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
Zonnefabriek zoekt:

Customer Support medewerker

32-40 uur - Amsterdam
ODE Vlaanderen zoekt:

Beleidsmedewerker zon

Fulltime (40 uur) - Brussel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!