Solar Magazine - TenneT verwacht fors meer zonne-energie: tot 46,2 gigawattpiek zonnepanelen in 2030
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
TenneT verwacht fors meer zonne-energie: tot 46,2 gigawattpiek zonnepanelen in 2030
© TenneT

TenneT verwacht fors meer zonne-energie: tot 46,2 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

TenneT heeft de verwachting voor het vermogen aan zonnepanelen in 2030 fors naar boven bijgesteld. Dat blijkt uit de scenario’s van de netbeheerder die ten grondslag liggen aan diens investeringsplan 2022-2031.

De hoogspanningsnetbeheerder heeft 3 toekomstscenario’s voor het jaar 2030 gepresenteerd waarin het vermogen aan zonnepanelen groeit tot respectievelijk 19,7 gigawattpiek, 30,8 gigawattpiek en 46,3 gigawattpiek aan zonnepanelen.

In januari klaar
Op 1 januari 2022 zal TenneT namelijk de investeringsplannen voor de periode 2022 tot en met 2031 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het gaat daarbij om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land en het Ontwerpinvesteringsplan Net op zee. Voorafgaand aan deze aanbieding zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 november 4 weken lang ter consultatie publiceren. De inzichten uit de 3 toekomstscenario’s worden gebruikt voor het Investeringsplan Net op land om inzicht te krijgen in toekomstige knelpunten in het net, waarvoor maatregelen moeten worden getroffen.

Nationale Drijfveer
Het operationeel opgestelde vermogen aan hernieuwbare energie groeit fors in alle 3 de scenario’s, maar de groei van hernieuwbare- energiebronnen is het grootst in het scenario ‘Nationale Drijfveer’. In dit scenario is er ook sprake van een groter verbruik van elektriciteit.

Het productievermogen valt in het scenario ‘Internationale Ambitie’ lager uit, omdat de duurzaamheidsdoelstellingen in dit scenario minder gedreven worden door binnenlandse opwek van hernieuwbare energie. In dit scenario is ook de actuele stand van de plannen uit de Regionale Energiestrategieën (RES’en) ten aanzien van duurzaam productievermogen op land meegenomen. In alle scenario’s worden de kolencentrales voor 2030 uitgefaseerd, met uitzondering van de kolencentrales die in het scenario ‘Nationale Drijfveer’ overgaan op 100 procent biomassa. Tot 2030 worden ook een aantal aardgascentrales uit bedrijf genomen. Dit leidt in alle scenario’s tot een lichte daling van het gasgestookt vermogen. Voor 2030 wordt in de scenario’s ‘Nationale Drijfveer’ en ‘Internationale Ambitie’ aangenomen dat 1,4 gigawatt aan productiecapaciteit overgaat van aardgas naar waterstof. De kerncentrale in Borssele blijft in alle scenario’s tot 2033 in bedrijf.

Zonnepanelen per scenario
De groei van het vermogen aan zonnepanelen is per scenario in onderstaande tabel weergegeven. Voor sommige scenario’s is ook al voor eerdere jaren een prognose opgesteld door TenneT.

Scenario zonnepanelen

2022

2025

2030

Nationale Drijfveer

-

30,8 gigawattpiek

46,2 gigawattpiek

Klimaatakkoord

16,1 gigawattpiek

24,4 gigawattpiek

30,8 gigawattpiek

Internationale Ambitie

-

-

19,7 gigawattpiek

Voor andere onderdelen van de energiehuishouding heeft TenneT in de 3 scenario’s de volgende verwachtingen voor het jaar 2030.

Scenario 2030

Nationale Drijfveer

Klimaatakkoord

Internationale Ambitie

Wind op zee

16,6 gigawatt

11,5 gigawatt

12,6 gigawatt

Wind op land

11,6 gigawatt

8,8 gigawatt

7,5 gigawatt

Biomassacentrale

1,8 gigawatt

-

-

Waterstofcentrale

1,4 gigawatt

-

1,4 gigawatt

Methaan

10,4 gigawatt

11,9 gigawatt

10,4 gigawatt

Overig

5,5 gigawatt

5,7 gigawatt

6,1 gigawatt

Warmtepompen in woningen hybride

0,3 miljoen

0,5 miljoen

1,3 miljoen

Warmtepompen in woningen elektrisch

1,5 miljoen

0,9 miljoen

0,6 miljoen

Elektrische voertuigen

2,6 miljoen

1,8 miljoen

1,1 miljoen

Energieopslag

15,4 gigawatt

8,3 gigawatt

2,6 gigawatt

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
kWh People zoekt:

Projectleider Solar

Fulltime (40 uur) - Geldrop
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!