logo
wvhj2023
© TenneT
© TenneT
4 februari 2020

Netbeheerder TenneT presenteert 3 scenario's: mogelijk 34,3 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

TenneT heeft 3 scenario's gepresenteerd die aan de grondslag liggen van de investeringsplannen die hoogspanningsnetbeheerder (TSO) binnenkort presenteert. In alle scenario's is er veel aandacht voor zonne-energie.

Vanaf dit jaar publiceert TenneT tweejaarlijks investeringsplannen voor zijn elektriciteitsnetten op land en op zee, oftewel ‘Net op land’ en ‘Net op zee’. De zichttermijn van de plannen die het kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) vervangen, bedraagt 10 jaar. De ontwerpinvesteringsplannen worden daarbij steeds gepubliceerd ter consultatie.

Aankondiging consultatie
Op 1 juli 2020 zal TenneT de ontwerpinvesteringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2030 aanbieden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Voorafgaand aan deze aanbieding zal TenneT de beide ontwerpinvesteringsplannen vanaf 1 mei 2020 een maand lang ter consultatie publiceren. Tijdens deze periode kan men een zienswijze indienen bij TenneT.

3 scenario’s
Vooruitlopend op de consultatie in mei 2020 heeft TenneT nu al informatie vrijgegeven over voorziene ontwikkelingen in de energiemarkt en het overheidsbeleid, die van invloed zijn op het hoogspanningsnet op land. In het rapport ‘Ontwikkelingen en scenario’s voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land’ beschrijft en analyseert TenneT de ontwikkelingen aan de hand van 3 scenario’s die voor het Investeringsplan 2020-2030 Net op land worden gebruikt.

Het scenario ‘Klimaatakkoord’ is gebaseerd op voorgenomen overheidsbeleid en verwachte ontwikkelingen in de energiemarkt. De 2 andere scenario’s zijn gezamenlijk door Gasunie en TenneT opgesteld om de invloed van mogelijke ontwikkelingen op het landelijk gastransportnet en het landelijk hoogspanningsnet te kunnen analyseren. In het scenario ‘Alternatieve Transitie (AT)’ wordt gekeken naar een andere invulling van de klimaatdoelstelling dan als gesteld in het Klimaatakkoord, waarbij de nadruk meer ligt op groen gas, CO2-afvang en -opslag (CCS) en andere niet-elektrische invullingen van de energiebehoefte. In het scenario ‘Fundament voor Systeemintegratie (FSI)’ is er sprake van fors meer duurzame opwek en neemt ook de flexibele elektriciteitsvraag toe.

14,3,  25 of 34,3 gigawattpiek?
Bij het scenario Klimaatakkoord zal Nederland volgens TenneT in 2025 over 11,9 gigawattpiek zonnepanelen beschikken en over 25 gigawattpiek zonnepanelen in 2030.

In het scenario Alternatieve Transitie beschikt Nederland in 2030 over slechts 14,3 gigawattpiek zonnepanelen. Zonnestroom kent in dit scenario een sterke groei tot 2025. Door een combinatie van de afbouw van de salderingsregeling en beperkte kostendaling voor opslagsystemen ‘achter de meter’ vlakt de groei volgens TenneT daarna af.

In het scenario Fundament voor Systeemintegratie groeit het aantal zonnepanelen het snelst, te weten naar 20,1 gigawattpiek in 2025 en 34,3 gigawattpiek in 2030. Duurzame opwek in de vorm van zonnestroom en windenergie ontwikkelt zich hierbij sneller dan het Klimaatakkoord veronderstelt. Dat leidt in dit scenario tot de noodzaak om infrastructuren voor gas, warmte en elektriciteit te integreren.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten