Solar Magazine - Drechtsteden verdubbelen in Regionale Energiestrategie 1.0 aanbod voor zonnepanelen op daken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Drechtsteden verdubbelen in Regionale Energiestrategie 1.0 aanbod voor zonnepanelen op daken

Drechtsteden verdubbelen in Regionale Energiestrategie 1.0 aanbod voor zonnepanelen op daken

De Drechtsteden hebben in de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) het zwaartepunt verlegd naar zonnepanelen op daken. Ruim de helft van de regionale duurzame opwek moet in 2030 op daken plaatsvinden.

De Drechtsteden gaven in de concept-RES nog aan om in 2030 maximaal 1,5 petajoule duurzame elektriciteit te willen opwekken, omgerekend 0,417 terawattuur. In de RES 1.0 is dat bod dus met 11 procent verlaagd. Waar grootschalige zonnepaneelinstallaties op daken in de concept-RES nog goed waren voor circa 28 procent van het totale bod, is dat aandeel in de RES 1.0 meer dan verdubbeld naar 57 procent.

Verdeling
Het totaalbod van de Drechtsteden is in 2030 0,37 terawattuur aan duurzame elektriciteit binnen de regio op te wekken. Daarbij draagt de energieregio 1,1 procent bij aan de nationale opgave van 35 terawattuur. De duurzame opwek is daarbij als volgt verdeeld:

Technologie

RES 1.0

Zon op dak kleinschalig*

0,07 terawattuur

Zon op dak gerealiseerd

0,02 terawattuur

Zon op dak in de pijplijn

0,04 terawattuur

Zon op dak aanvullend

0,15 terawattuur

Zon op dak totaal

0,21 terawattuur

Zon & wind in uitwerkingsgebieden

0,11 terawattuur

Zon & wind in restruimten

0,02 terawattuur

Zon & wind in de pijplijn

0,004 terawattuur

Zon & wind al gerealiseerd

0,03 terawattuur

Zon & wind totaal

0,16 terawattuur

Totaal bod RES 1.0

0,37 terawattuur

* kleinschalige opwek op daken telt niet mee bij RES-bod

Zon in uitwerkingsgebieden
De afgelopen periode heeft de energieregio onderzoek uitgevoerd in de eerder aangewezen zoekgebieden bij rangeerterrein Kijfhoek, langs de A15 en langs de A16. Dit heeft geleid tot een 4-tal uitwerkingsgebieden waar gemeenten de duurzame opwekking van elektriciteit met zonnepanelen en windmolens onder strikte randvoorwaarden en criteria willen toestaan. In totaal voorziet de RES 1.0 voor deze gebieden een opwek van 0,11 terawattuur wind- en zonne-energie in 2030.

Bij Kijfhoek, langs de A15 en langs de Betuwelijn gaat het om mogelijkheden voor zonne-energie. Het uitwerkingsgebied langs de A16 westzijde leent zich voor grootschalige opwekking middels zonne-energie, waarbij windenergie met inachtneming van de Dordtse structuurvisie wind niet op voorhand wordt uitgesloten.

Zon in restruimten
Naast de uitwerkingsgebieden zijn er de restruimten die in 2030 goed moeten zijn voor de opwek van 0,02 terawattuur zonne-energie. Het gaat daarmee om 22,1 hectare zonnepanelen in restruimten.

Samen met de inwoners van de Drechtsteden is in het traject naar de RES 1.0 een omschrijving van restruimten tot stand gekomen. Een restruimte voor de opwek van zonne-energie wordt daarbij omschreven als een gebied waar de toevoeging van zonne-energie inpasbaar is en ondergeschikt is aan het bestaande landschap, of het bestaande landschap versterkt; en de toevoeging van zonne-energie de bestaande functie en waarde niet significant belemmert en/of waarde toevoegt.

8 typen
In het onderzoek zijn 8 typen restruimten onderscheiden: boven parkeerplaatsen; industriegebied; bermen en geluidsschermen langs infrastructuur/op knooppunten; dijken; stedelijk gebied; nabij agrarisch polderlandschap; op water; en nabij natuurgebied.

Om per type restruimte algemene landschappelijke criteria op te stellen, is gekeken naar de waarden van het type restruimte, de verschillende landschappen waar restruimten in kunnen liggen en welke aspecten er vanuit dat landschap van belang zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Om de mogelijkheden te onderzoeken, zijn bovendien locaties geïnventariseerd en is een kansenkaart ten behoeve van het vervolgproces opgesteld.

Gemeenten moeten in de komende periode een regisserende rol op zich nemen om grondeigenaren en potentiële initiatiefnemers te stimuleren om voorstellen in te dienen en onder de geldende voorwaarden zonneparken te realiseren.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Coördinator Service en Onderhoud

Fulltime (40 uur) - 5667 KX Geldrop
EWS zoekt:

Vertegenwoordiger buitendienst Noord-Nederland

Fulltime (40 uur) - Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!