Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Experimenteerregeling: energiegemeenschappen kunnen helpen bij ontlasten stroomnet

Experimenteerregeling: energiegemeenschappen kunnen helpen bij ontlasten stroomnet

Energiegemeenschappen kunnen op kleine schaal een bijdrage leveren aan het voorkomen van congestie op het stroomnet. Dat blijkt uit de evaluatie van de experimenteerregeling van de rijksoverheid.

De evaluatie van het ‘Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking’ is uitgevoerd door een consortium van 3 partijen onder penvoering van bureau Lysias Advies.

14 ontheffingen
Het doel van de experimenten is toetsen of het nodig is dat de Elektriciteitswet 1998 onverkort moet gelden voor lokale opwekking van duurzame energie. Bedrijven en andere organisaties die een experiment wilden uitvoeren, konden tot 2018 een ontheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het aanvragen van een ontheffing is mogelijk gemaakt voor groepen van kleinverbruikers, hoofdzakelijk consumenten. De aanvragers zijn grotendeels energiecoöperaties of verenigingen van eigenaren. Deze partijen zijn soms door projectontwikkelaars of netbeheerders ondersteund. Er zijn in totaal 14 ontheffingen verleend, waarvan er 5 daadwerkelijk van start zijn gegaan en 9 nog in ontwikkeling zijn.

Nog steeds in de opstartfase
Omdat de meeste projecten zich nog steeds in de opstartfase bevinden, is het volgens staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Yeşilgöz-Zegerius niet goed mogelijk vast te stellen of de doelstellingen van de experimenteerregeling gerealiseerd zijn.

Toch kunnen er volgens de onderzoekers een aantal conclusies worden getrokken. Ten eerste lijkt het erop dat participatie in een vereniging of coöperatie heeft geleid tot meer betrokkenheid van afnemers bij hun energievoorziening. Wel past hierbij de kanttekening dat ontheffinghouders aangeven dat het moeilijk is om gebruikers daadwerkelijk te activeren. De meeste betrokkenen lijken vooral te willen worden ‘ontzorgd’, zonder zichzelf actief met de energievoorziening bezig te hoeven houden. De projecten worden voornamelijk gedragen door een beperkte groep actieve burgers.

Vraagtekens
Ten tweede hebben de lopende projecten niet tot opvallende, innovatieve doorbraken of aanzienlijke kostenvoordelen geleid. Wel wordt veelal gebruikgemaakt van bestaande technische innovaties om bijvoorbeeld pieken op het stroomnet te vermijden. Maar de onderzoekers geven aan dat ook dit door de kleinschaligheid van de projecten niet goed valt te kwantificeren.

De evaluatie leert ten derde dat energiegemeenschappen belangrijke ketenpartners kunnen worden voor netbeheerders. Ze kunnen op een specifiek onderdeel van de keten een goede bijdrage leveren door het bijeenbrengen van groepen gebruikers die bereid zijn hun energiegebruik op elkaar en het netwerk van de regionale netbeheerder af te stemmen. Door het geringe aantal lopende experimenten en de beperkte omvang daarvan is het niet mogelijk precieze uitspraken te doen over de toegevoegde waarde van de experimenten voor een beter netbeheer. Op kleine schaal lijken de projecten wel een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van netcongestie. Wel zetten de onderzoekers vraagtekens bij de vraag of het wenselijk is dat bijvoorbeeld energiegemeenschappen netbeheertaken uitvoeren.

Geen nieuwe experimenten

‘Op basis van de evaluatie kunnen geen conclusies worden getrokken over de noodzaak van het al dan niet verruimen van regelgeving’, concludeert staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius.

De staatssecretaris ziet verder geen reden om een nieuwe experimentenregeling op te zetten. ‘Met de Energiewet die onlangs is geconsulteerd en die mede invulling geeft aan de implementatie van de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn (EU) 2019/944 worden de mogelijkheden voor energiegemeenschappen en zogenoemde actieve consumenten verruimd. Daarom is er vooralsnog geen aanleiding om nieuwe experimenten van het nu onderzochte type mogelijk te maken door middel van een nieuwe experimentenregeling.

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Medior Elektricien Zonnepanelen (M/V) Friesland

Fulltime (40 uur) - Frjentsjerterdyk 1, Sexbierum, Friesland, 8855 XC
Zonmaat zoekt:

Magazijnmedewerker (m/v) Utrecht

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!