Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Moties Tweede Kamer voor burgerparticipatie en kwaliteitsbudget wind- en zonneparken
© Elian Kars | Dreamstime.com

Moties Tweede Kamer voor burgerparticipatie en kwaliteitsbudget wind- en zonneparken

In de Tweede Kamer hebben Agnes Mulder (CDA) en Raoul Boucke (D66) moties ingediend om de participatie van burgers te borgen bij de totstandkoming van de Regionale Energiestrategieën (RES’en).

Mulder wil via 2 moties onder meer bewerkstelligen dat er een blauwdruk komt voor burgerfora en verzoekt de regering een overzicht voor te bereiden van mogelijk te maken keuzen over burgerfora in de formatieonderhandelingen.

Basisvoorwaarden
Ook verzoekt ze de regering aan de hand van praktijkvoorbeelden te bekijken hoe er gekomen kan worden tot basisvoorwaarden voor inwonersparticipatie, zodat onrust kan worden voorkomen en er een ondergrens kan worden ontwikkeld waaraan inwonersparticipatie in de energietransitie zou moeten voldoen.

Mulder wil via de motie bewerkstelligen dat de regering de Tweede Kamer daarover voor 1 oktober 2021 informeert. ‘Participatie is door de regio's en de eerdergenoemde partijen destijds niet als knelpunt geïdentificeerd. Als ik dan met inwoners spreek, hebben zij toch een heel andere ervaring. Daar is dus ergens een gapend gat. Ik zou graag dat gapende gat dichten. Daarom heb ik beide moties ingediend. Dat gapende gat is dus niet alleen specifiek gericht op de RES. Het is ook niet specifiek gericht op de aardgasvrije wijken. Het is ook niet specifiek gericht op de warmtevisies. Het gaat over het geheel: hoe betrek je inwoners bij deze energie- en klimaattransitie? Daar gaat het toch iedere keer fout.’

Kwaliteitsbudget
Boucke is van mening dat met de vaststelling van de RES 1.0 een grote stap wordt gezet, maar men er nog niet is. ‘Het draagvlak voor de plaatsing van zonnepanelen en windmolens blijft kwetsbaar.’

Volgens het D66-Kamerlid kijken politiek en bestuur in de regio ook naar het Rijk om de regie te pakken. Boucke verzoekt de regering via een motie de noodzaak van een kwaliteitsbudget te onderzoeken waarbij extra financiële ruimte komt voor het nemen van maatregelen ten behoeve van ruimtelijke inpassing, biodiversiteit, zorgvuldige participatie en het ontzien van het elektriciteitsnetwerk bij de realisatie van wind- en zonneparken. De motie van Boucke is mede ondertekend door Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Tom van der Lee (GroenLinks).

JA21 vraagt om moratorium
Ook Joost Eerdmans diende tijdens het debat meerdere moties in. ‘Wij zien niets in de hele RES-operatie, want die zal tot gevolg hebben dat ons hele land vol wordt gezet met windturbines — megawindturbines, wel te verstaan — en ook nog veel zonneweides en zonneparken’, aldus de JA 21-fractievoorzitter.

Via een motie vraagt Eerdmans de regering om een eenduidige, concrete en meetbare definitie van ‘maatschappelijk draagvlak’ binnen de context van de RES te formuleren. Via een tweede motie vraagt hij bovendien opnieuw om het instellen van een moratorium voor het opwekken van wind- en zonne-energie op land boven het 35-terawattuurdoel uit het Klimaatakkoord.

Over de verschillende moties wordt volgende week in de Tweede Kamer gestemd.

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Monteur Zonnepanelen (M/V) Friesland

Fulltime (40 uur) - Frjentsjerterdyk 1, Sexbierum, Friesland, 8855 XC
Zonmaat zoekt:

Projectmanager Zonnepanelen (M/V) Friesland

Fulltime (40 uur) - Frjentsjerterdyk 1, Sexbierum, Friesland, 8855 XC
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!