Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
EDORA, ODE en BOP: helft van stroom België moet in 2030 van windmolens en zonnepanelen komen
© Sjankauskas | Dreamstime.com

EDORA, ODE en BOP: helft van stroom België moet in 2030 van windmolens en zonnepanelen komen

De Belgische federaties voor hernieuwbare energie EDORA, ODE en BOP stellen dat in 2030 de helft van de stroom in België opgewekt moet worden met windmolens en zonnepanelen. Momenteel is dat bijna 20 procent.

België telt momenteel bijna 11 gigawatt geïnstalleerd vermogen aan windmolens en zonnepanelen. De Belgische federaties stellen dat eind 2020 het geïnstalleerd windvermogen meer dan 4.700 megawatt bedroeg, waarvan 2.262 megawatt op zee. Het geïnstalleerde pv-vermogen bedroeg meer dan 6.000 megawatt.

Flexibeler energiesysteem
Rekening houdend met de politieke akkoorden tussen de gewestelijke en federale regeringen, zal het aandeel wind- en zonne-energie volgens hen in 2030 meer dan 40 procent bedragen en mogelijk zelfs 50 procent. De recente verhogingen van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen, gekoppeld aan de economische dynamiek van de 2 sectoren, leiden ertoe dat in 2030 bijna de helft van de elektriciteitsvoorziening afkomstig is van wind- en zonne-energie.

Een dergelijke toename van het vermogen van deze sector vereist een snelle transitie naar een flexibeler energiesysteem. De productieprofielen van wind- en zonne-energie vullen elkaar inherent goed aan; als er weinig wind is, is er meestal zon en omgekeerd. Toch is het noodzakelijk om ze aan te vullen met flexibiliteitsinstrumenten zoals energieopslag, intelligent beheer van de vraag via verschuivingen in het verbruik, geoptimaliseerde interconnecties en optimaal gebruik van de interacties met andere energiesectoren zoals elektrische voertuigen, warmtepompen, groene waterstof. Dit vergt volgens de partijen de ontwikkeling van een proactief energiebeleid dat een reeks belemmeringen voor de technologische ontwikkeling wegneemt en gebaseerd is op stimulerende prijsstelling.  

Stabiel en ambitieus ontwikkelingskader
Er is volgens de 3 federaties nood aan een stabiel en ambitieus ontwikkelingskader voor hernieuwbare-energiebronnen, dat gebaseerd is op een duidelijk beleid voor de plaatsing van grote en kleine zonnepaneelinstallaties. Voor windenergie op land is het van essentieel belang dat de regeringen de rechtszekerheid van de windenergiesector verbeteren door een strikte termijn op te leggen voor beroepen tot vernietiging bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de installatie van de best beschikbare technologieën – grotere windturbines – bevorderen. Ook dringt de windenergiesector aan op de opheffing van territoriale beperkingen voor windturbine-installaties op bijvoorbeeld militaire oefenterreinen en de verlaging van de kosten voor aansluiting op het net en van de windbelasting.

Concretisering van beleid
Op het gebied van offshorewindenergie heeft de federale regering zich ertoe verbonden de huidige geïnstalleerde capaciteit te verdubbelen. Bovendien zal de regering, in het kader van de Europese Green Deal, net als andere EU-lidstaten haar ambitieniveau verder moeten verhogen en zal, ondanks de beperkte maritieme gebieden waarover België beschikt, extra ruimte moeten worden gezocht, zodat België tegen 2030 over 6 gigawatt aan offshorewindcapaciteit kan beschikken.

De federaties voor hernieuwbare energie pleiten dus voor de concretisering van een energiebeleid dat gebaseerd is op een snelle toename van het vermogen van zogenaamde variabele hernieuwbare energie en flexibiliteitsinstrumenten, waarbij elke overcapaciteit van fossiele brandstoffen die de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen in gevaar zou brengen, wordt vermeden.

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Zonmaat zoekt:

Monteur Zonnepanelen (M/V) Utrecht

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!