logo
wvhj2023
© Autogroep Twente
© Autogroep Twente
7 juni 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Twente wil zwaartepunt verleggen van zonne-energie naar windenergie

Twente handhaaft in de Regionale Energiestrategie 1.0 het bod voor de opwek van 1,5 terawattuur hernieuwbare elektriciteit in 2030. Op weg naar de RES 2.0 moet het zwaartepunt verlegd worden naar windenergie.

In het huidige RES-bod is de duurzame opwek als volgt verdeeld:

Technologie

RES 1.0

Zon op dak

382 hectare

Zon op veld

688 hectare

Wind

39 windmolens

Totaal

1,5 terawattuur

Aantal gigawattuur
Het aantal gigawattuur dat daadwerkelijk wordt opgeleverd via duurzame opwek elektriciteit, is van meer factoren afhankelijk en daarom door de regio niet nader gespecificeerd. ‘Wel is duidelijk dat we met het huidige bod onze ambities volgens de huidige berekeningen nog niet halen’, stelt de regio. ‘Samen zetten we de schouders eronder om het tekort te dichten. De RES Twente verwacht dat een optimalisatieslag door subregionale afstemming mogelijk is en dat het rendement toeneemt door technologische ontwikkelingen. Het zal niet eenvoudig zijn, maar door gezamenlijk aan de slag te gaan met oplossingsrichtingen ontstaan nieuwe inzichten en kansen.’

Om aan het doel van 1.500 gigawattuur te voldoen, zal nog 142 gigawattuur gevonden moeten worden. Dat komt gezien de voorkeur voor windenergie overeen met circa 14 windturbines van 3 gigawattuur.

Overprogrammering nodig
Om minimaal 1,5 terawattuur te kunnen realiseren, is volgens de regio verder overprogrammering van plannen nodig. ‘Ervaring leert dat circa 30 procent van geplande projecten komt te vervallen. Daarnaast wordt verwacht dat de Europese klimaatdoelen worden aangescherpt.

Vanuit systeemefficiëntie vindt de energieregio het wenselijk om de verhouding tussen wind- en zonne-energie om te buigen naar 60 versus 40 procent, omdat de energie-infrastructuur dan efficiënter wordt benut en minder investeringen nodig zijn, maar het opwekken van windenergie ook beter gecombineerd kan worden met agrarisch grondgebruik.’

Zoekgebieden
Gemeenten zijn inmiddels aan de slag met de vormgeving van het lokale beleid en hebben zoekgebieden voor grootschalige opwek bekendgemaakt, uitsluitingsgebieden aangewezen of faciliteren energieprojecten vanuit de samenleving. Gemeenten volgen hun eigen werkwijze en tempo. Op weg naar RES Twente 2.0 worden de zoekgebieden subregionaal afgestemd met de partners, regionale belanghebbenden en de inwoners.

De energieregio gaat uit van de volgende voorkeursvolgorde:

  1. Zon op dak zoveel mogelijk benutten.
  2. Clustergebieden met windturbines en zonnepanelen in veldopstelling in combinatie met andere maatschappelijke opgaven.
  3. Monofunctioneel wind op land in combinatie met andere maatschappelijke opgaven (meer stabiliteit en rendement dan zon op land).
  4. Monofunctioneel zon op land en op water in combinatie met andere maatschappelijke opgaven.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten