Solar Magazine - RES 1.0 regio Amersfoort: inspanningsverplichting met gemeenten voor zonnepanelen op daken
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
RES 1.0 regio Amersfoort: inspanningsverplichting met gemeenten voor zonnepanelen op daken

RES 1.0 regio Amersfoort: inspanningsverplichting met gemeenten voor zonnepanelen op daken

De regio Amersfoort meldt in de Regionale Energiestrategie 1.0 met gemeenten een inspanningsverplichting te hebben afgesproken om 80 procent van de grote bedrijfs- en overheidsdaken van zonnepanelen te voorzien.

In de concept-RES had de regio Amersfoort al kansrijke zones benoemd en een bod van 0,5 terawattuur gedaan. Op basis van de uitkomsten van participatietrajecten met inwoners en belangengroepen zijn kansrijke zones verder ontwikkeld of bijgesteld. Voor andere kansrijke zones worden nog participatietrajecten opgestart of lopen die nog. Het aanpassen van de verwachte potentie van een aantal kansrijke zones heeft het noodzakelijk gemaakt om op zoek te gaan naar nieuwe kansrijke zones en deze toe te voegen in de RES 1.0.

Bod robuuster
Er is gekeken naar nieuwe kansrijke mogelijkheden die het bod robuuster maken. Hierdoor blijft de RES Regio Amersfoort ook voldoende reserveplannen houden, zodat in 2030 ook daadwerkelijk 0,5 terawattuur gerealiseerd wordt. 

Gemeenten werken als onderdeel hiervan aan lokale uitnodigingskaders om nieuwe zoekgebieden voor zon- en windenergie te identificeren en om de randvoorwaarden vast te stellen om initiatieven voor zon- en windenergie in de eigen gemeente doorgang te laten vinden. 

Het RES-bod is nu opgesplitst in de onderstaande 4 treden, waarbij een flinke veiligheidsmarge is ingebouwd om het bod van 0,5 terawattuur daadwerkelijk te realiseren.

Opbouw

RES 1.0

Trede 1: gerealiseerd en in uitvoering

0,082 terawattuur

Trede 2: richting uitvoering

0,187 terawattuur

Trede 3: onderzoeksfase

0,199 terawattuur

Trede 4: verkenningsfase

0,491 terawattuur

Zonnepanelen op daken
Het grootste deel van de gerealiseerde en lopende initiatieven zijn zonnepanelen op daken, te weten zo'n 0,05 terawattuur. De overige opwek komt voort uit zonneparken, waaronder het zonneveld dat in de gemeente Eemnes gerealiseerd is.

Het aanbod voor zonnepanelen op grootschalige daken is inmiddels verduidelijkt. In de concept-RES bedroeg de geschatte potentie 165 hectare grootschalige zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken en overheidsgebouwen. Uit het onderzoek van het Kadaster is echter een totaaloppervlakte van 127 hectare aan daken die geschikt zijn naar voren gekomen.

101 hectare
De regio heeft nu een inspanningsverplichting met gemeenten afgesproken om minimaal 80 procent van deze daken te benutten; oftewel 101 hectare. Het gaat netto om 42 hectare zonnedaken in Amersfoort, 5 hectare in Baarn, 15 hectare in Bunschoten, 3 hectare in Eemnes, 10 hectare in Leusden, 19 hectare in Soest en 8 hectare in Woudenberg.

Daarbovenop komt nog eens een potentie van 31 hectare grootschalige daken in het buitengebied bij agrariërs waarvoor ook de ambitie is om 80 procent van het geschikte dakoppervlakte met zonnepanelen te bedekken.

A1 en A28
De RES-regio Amersfoort onderzoekt momenteel nog in detail of en waar er zonnepanelen geplaatst kunnen worden in geluidsschermen en bermgebieden langs de infrastructuur. Hiervoor is gekeken naar de mogelijkheden langs de A1, de A12 en de A28.

Vooralsnog is in de RES 1.0 een bod van 31 hectare opgenomen langs de A28; goed voor 0,03 terawattuur. Verder gaat het om nog eens 25 hectare zonnepanelen langs de A1, goed voor 0,02 terawattuur, waarvan de mogelijkheden nog in onderzoek zijn. Bovendien volgt nog een onderzoek naar de potentie van zonnepanelen langs de A12. Al met al is de ambitie voor zonnepanelen langs de infrastructuur flink hoger dan de 10 hectare en 0,01 terawattuur waar de regio van uitging in de concept-RES.

Parkeerterreinen
Naast grootschalige zon-op-dak, bieden ook met zonnepanelen overkapte parkeerterreinen kansen om grootschalig energie op te wekken. In de concept-RES was daarvoor 15 hectare opgenomen met een totaalvermogen van 0,01 terawattuur.

Na het vaststellen van de concept-RES heeft het Kadaster in opdracht van de RES-regio een analyse gemaakt van de potentie voor zonnecarports in de regio. Uit de analyse blijkt dat - gekeken naar oppervlakte en de hoeveelheid zoninstraling - er in totaal ruim 30 hectare parkeerplaatsen geschikt zijn. In het RES 1.0-bod is vooralsnog een ambitie van 7 hectare voor pilotprojecten opgenomen, goed voor 0,01 terawattuur.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Zonnepark Services Nederland zoekt:

Technical Asset Manager

32-40 uur - Drieharingstraat 6 3511 BJ Utrecht
Sunconnect B.V. zoekt:

Duurzaamheidsadviseur

Fulltime (40 uur) - Oudkarspel
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!