Solar Magazine - Regionale Energiestrategie Amersfoort: openingsbod van 173 megawattpiek zonnepanelen
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie Amersfoort: openingsbod van 173 megawattpiek zonnepanelen
© RES-regio Amersfoort

Regionale Energiestrategie Amersfoort: openingsbod van 173 megawattpiek zonnepanelen

De regio Amersfoort heeft zijn voorlopige concept Regionale Energiestrategie (concept-RES) gepresenteerd. Daarbij doet de regio een aanbod om in 2030 0,5 terawattuur duurzame elektriciteit op te wekken.

Dat aanbod is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. De 0,50 terawattuur bestaat uit grootschalige opwek van elektriciteit uit wind op land, zon op land en zon op daken. De betrokken gemeenten zijn Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg.

Deadlines mogelijk verschoven
In de 30 regio’s werken de lokale overheden – te weten gemeenten, provincies en waterschappen – aan het opstellen van de concept-RES’en die op 1 juni 2020 klaar moeten zijn. Deze dienen vervolgens voor 1 maart 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0. Mogelijkerwijs worden deze deadlines echter verplaatst vanwege het uitbreken van het coronavirus en wordt daarom gesproken over het klaar hebben van ‘voorlopige’ concept-RES’en op 1 juni 2020.

Ook de concept-RES van de regio Amersfoort wordt in de komende periode aangeboden aan alle gemeenteraden, de Provinciale Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap. Daarom is er dus nog sprake van een voorlopige concept-RES. Afhankelijk van de wijze waarop de besluitvorming kan plaatsvinden de komende periode, wordt uiterlijk 1 juni 2020 de concept-RES aangeboden aan het Nationaal Programma RES.

Gerealiseerde en lopende initiatieven: 0,09 terawattuur
Het eerste onderdeel van het conceptbod wordt gevormd door alle gerealiseerde en lopende initiatieven in de regio Amersfoort. In totaal leveren deze initiatieven samen 0,09 terawattuur op. Deze is opgebouwd uit al gerealiseerde projecten van 0,02 terawattuur en geplande initiatieven van 0,07 terawattuur. Het gaat om zon op dak groter dan 15 kilowattpiek, zonnevelden en windmolens.

Nieuw toekomstig vermogen: 0,41 terawattuur
Regio Amersfoort brengt voor het toekomstig vermogen tot 2030 een bod uit van 0,41 terawattuur duurzame elektriciteit. Wanneer men kijkt naar de kansrijke gebieden in Regio Amersfoort om dit te realiseren, heeft de regio de volgende prioritering aangebracht voor de periode tot 2030: het stedelijk gebied, rond de bestaande infrastructuur in de regio; en mogelijkheden op het defensieterrein dat ligt op de Utrechtse Heuvelrug.

Van parkeerterreinen tot geluidsschermen
In de concept-RES stelt de regio dat de grote daken een hoge potentie hebben voor zonne-energie. Ook bieden de grote parkeerplaatsen kansen voor overkappingen met zonnepanelen. De energietransitie kan daarbij onder andere bijdragen aan een upgrade van bedrijventerreinen, met meervoudig grondgebruik.

Ook ziet de regio flinke kansen voor de toepassing van zonnepanelen in de geluidsschermen en de bermgebieden langs de grote infrastructuurlijnen.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de totale opwekmogelijkheden zoals die nu in kaart zijn gebracht, deze komen boven op de al ontwikkelde projecten die goed zijn voor 0,09 terawattuur:

Het bod: kansrijke zones voor 2030

Aantal

Capaciteit

Opwek

Grootschalig zon-pv op bedrijfsdaken

165 hectare

150 megawattpiek

0,15 terawattuur

Grootschalig zon-pv op overkapte parkeerterreinen

15 hectare

14 megawattpiek

0,01 terawattuur

Zonne-energie in geluidsschermen

10 hectare

9 megawattpiek

0,01 terawattuur

Windmolenclusters op Utrechtse Heuvelrug

14 windmolens

78 megawatt

0,20 terawattuur

Windmolens langs infrastructuur (A12)

3 windmolens

17 megawatt

0,04 terawattuur

Totaal

 

 

0,41 terawattuur

Aanvullende kansen: (drijvende) zonneparken
Tijdens het proces om te komen tot de kansrijke gebieden uit bovenstaande tabel zijn volgens de RES-regio meer kansrijke gebieden naar voren gekomen dan er tot nu toe zijn opgenomen in het conceptbod. In totaal is het mogelijk om 0,74 terawattuur aan duurzame elektriciteit op te wekken in alle kansrijke gebieden.

Zoals de ontwikkeling van energiepolders bij stads- en dorpsranden die ruimtelijk worden ingepast in het mozaïek van de veenpolders. Ontwikkeling van zonnevelden – ingepast in de ‘landschapskamers’ van het kampenlandschap – kunnen een onderdeel zijn van de agrarische bedrijfsvoering, gekoppeld worden aan de opgave voor meer biodiversiteit en/of aan de opgave voor waterberging.

Het Eemmeer biedt tot slot kansen voor de ontwikkeling van windenergie in combinatie met drijvende zonnepanelen. Ruimtelijk sluiten de windmolens aan op de windmolens in Flevoland. Een kansrijke functiecombinatie is die met verbetering van de waterkwaliteit en waterplanten door meer afwisseling in diepe en ondiepe delen van het Eemmeer.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de extra opwekmogelijkheden zoals die nu in kaart zijn gebracht:

Kansrijke gebieden

Aantal

Capaciteit

Opwek

Zonne-energiepolders bij stads- en dorpsranden

80 hectare

72 megawattpiek

0,07 terawattuur

Zonne-energie in kampen-landschap in Gelderse Vallei

100 hectare

90 megawattpiek

0,10 terawattuur

Drijvende zonnepanelen Eemmeer

50 hectare

45 megawattpiek

0,05 terawattuur

Wind Eemmeer

8 windmolens

45 megawatt

0,11 terawattuur

 

 

Totale potentie naast conceptbod

0,33 terawattuur

Regionale Structuur Warmte
De concept Regionale Structuur Warmte (RSW) die onderdeel is van de voorlopige concept-RES bevat een eerste verkenning van de regionale kansen voor het duurzaam verwarmen van de regio Amersfoort. Er is in kaart gebracht waar de warmtevraag in de regio zich bevindt en welk inzicht er reeds is in de bestaande en potentiële warmtebronnen. De combinatie van de regionale warmtevraag en de regionale beschikbaarheid van warmtebronnen geeft inzicht in de infrastructuur die passend is in de regio om over te kunnen stappen naar duurzame warmte. In deze concept RSW wordt nog geen verdeling gemaakt waar in de regio de beschikbare warmtebronnen het beste kunnen worden ingezet. Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de exacte potentie van de warmtebronnen en is meer inzicht nodig in de meest geschikte warmteoplossingen per gemeente.

Stedin: geen knelpunten
Voor de voorlopige concept-RES van Amersfoort is Stedin gevraagd om een netimpactrapportage te maken. Doordat de RES-regio rekening heeft gehouden met de inpassing van duurzame opwek in zoekgebieden waar op korte termijn netcapaciteit beschikbaar is - gebruikmakend van de kansenkaart die de netbeheerder heeft opgesteld - zijn er in de periode tot 2030 geen capaciteitsknelpunten die niet oplosbaar zijn.

Wel adviseert Stedin om in een volgende fase een scenario door te rekenen waarbij additionele opwek geprojecteerd wordt. Hierdoor ontstaat volgens de netbeheerder een scherper beeld van wat de nog beschikbare ruimte is in het elektriciteitsnet in de periode tot 2030. Ook wil Stedin samen met de RES-regio een nadere analyse uitvoeren op de inpasbaarheid van grootschalige gebouwgebonden pv-systemen om meer inzicht te krijgen op de inpasbaarheid ervan in het elektriciteitsnet.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

De september 2023-editie van Solar Magazine besteedt onder meer aandacht aan teruglopende verkopen van zonnepaneelinstallateurs, de Tweede Kamerverkiezingen, recycling van zonnepanelen, het op stoom komen van de uitrol van de realtime interface en de...
Vacatures
OUXO Energy B.V. zoekt:

Binnenwerk monteur MBO4 Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - Handelsweg 14, 9482 WE Tynaarlo
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!