Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Natuur & Milieu presenteert handreiking voor systeemintegratie wind- en zonne-energie
© Andre Muller | Dreamstime.com

Natuur & Milieu presenteert handreiking voor systeemintegratie wind- en zonne-energie

Natuur & Milieu heeft een handreiking opgesteld met scenario’s en stappen die moeten leiden tot een goede systeemintegratie van wind- en zonne-energie. Opslag van wind- en zonnestroom zijn een essentieel onderdeel.

Natuur & Milieu stelt dat het belang om elektriciteit te ‘bewaren’ voor momenten waarop er minder zon of wind is, steeds groter wordt. Ook afnemers moeten de vraag kunnen aanpassen op momenten dat er veel of weinig elektriciteit beschikbaar is.

3 stappen
Natuur & Milieu schreef om die reden, ondersteund door TenneT, Gasunie en Energie-Nederland, de handreiking voor een goede integratie van systemen die hiervoor nodig is. Daarbij zijn 3 stappen geïdentificeerd die nu al moeten worden genomen en deze zijn no-regret.

De eerste stap is het starten met grootschalige demonstratieprojecten. Dit om met name in de praktijk te leren over elektrolyse en over het ombouwen van aardgascentrales naar gascentrales op waterstof. In lijn met de Waterstofcoalitie pleit Natuur & Milieu voor de realisatie van 500 megawatt elektrolysecapaciteit in 2025 en 3 tot 4 gigawatt in 2030.

Import groene waterstof
De tweede stap is het ontwikkelen van de import, de opslag en het transport van groene waterstof. ‘Groene waterstof maken met (overschotten van) groene stroom zal niet voldoende zijn voor het verduurzamen van de industrie en om gascentrales van voldoende groene waterstof te voorzien’, aldus Natuur & Milieu. ‘Daarom zal er een importketen opgezet moeten worden. Om langdurige schommelingen in het weer en seizoenen op te vangen zal er ook voldoende opslagcapaciteit van groene waterstof moeten worden ontwikkeld.’

In het regeerakkoord moet volgens de organisatie komen te staan dat er in 2027 een netwerk van buisleidingen met waterstof ligt dat de industriële clusters met elkaar verbindt en ook de import en export van waterstof faciliteert; de waterstofbackbone. ‘Hiervoor is nodig dat op korte termijn een partij wordt aangewezen om de infrastructuur aan te leggen. Daarnaast zal ook financiële ondersteuning vanuit de overheid nodig zijn voor gebruik, productie en transport van groene waterstof.’

Vraag afstemmen op aanbod zon en wind
De laatste no-regretstap die Natuur & Milieu graag gezet ziet, is dat grote afnemers van energie hun vraag gaan afstemmen op het wisselende aanbod van wind- en zonne-energie. Natuur & Milieu hierover: ‘Op dit moment is de status quo dat grote afnemers in de industrie constant moeten kunnen draaien. Maar wat is ervoor nodig om dit te veranderen? Een eerste belangrijke optie is om gebruik te maken van hybride elektrificatie van industriële processen: ketels die op de juiste momenten elektriciteit in plaats van gas gebruiken om warmte te leveren. De tweede stap draait om flexibel afnemen van energie bij bestaande processen. Dat vraagt om een verandering van werkwijze van de industrie, maar het kan veel opleveren als het gaat om het inpassen van hernieuwbare energie in ons energiesysteem. Ook zou het de industrie commercieel wat op kunnen leveren. Zodra er overschotten aan elektriciteit zijn, is het  goedkoper om elektriciteit af te nemen. Op die momenten opschalen kan dus ook de kosten van de industrie reduceren.’

Producten uit de Solar Magazine Productzoeker

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Zon Advies Nederland zoekt:

Commercieel administratief medewerker(st)er

Fulltime (40 uur) - 6662 NG
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!