Solar Magazine - Brielle stemt als eerste gemeente tegen Regionale Energiestrategie: meerdere raadsleden afwezig bij stemming
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Brielle stemt als eerste gemeente tegen Regionale Energiestrategie: meerdere raadsleden afwezig bij stemming
© Gemeente Brielle

Brielle stemt als eerste gemeente tegen Regionale Energiestrategie: meerdere raadsleden afwezig bij stemming

De gemeente Brielle heeft als eerste Nederlandse gemeente tegen de Regionale Energiestrategie 1.0 gestemd. Saillant detail: een CDA-raadslid kwam amper 1 minuut te laat om voor een andere stemuitslag te zorgen.

Het college van Burgemeester en Wethouders had de gemeenteraad geadviseerd om in te stemmen met de RES 1.0. De gemeenteraad besloot anders. Onder meer omdat de lokale fracties van Inwonersbelang Gemeente Brielle (IBGB) en ONS Brielle tegenstemden.

2,8 tot 3,2 terawattuur
De gemeente Brielle maakt deel uit van de energieregio Rotterdam Den Haag. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van deze regio is de ambitie vastgelegd om in 2030 minimaal 2,8 en maximaal 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie op te wekken. Zon-op-dak is een van de pijlers, maar tegelijkertijd wordt er ook veel verwacht van windmolens en zonneparken: maximaal 1,2 terawattuur.

Curieus
Het verloop van de stemming in de gemeenteraad over de RES 1.0 is op zijn zachtst gezegd curieus te noemen. Vanwege de coronapandemie vinden ook in Brielle de gemeenteraadsvergaderingen – en daarmee ook de stemmingen – digitaal plaats.

Bij de stemming over de RES 1.0 waren maar 15 van de 17 gemeenteraadsleden aanwezig. Dit leidde ertoe dat de RES 1.0 met 8 stemmen tegen en 7 stemmen voor verworpen werd. Van de tegenstemmende lokale partijen IBGB (6) en ONS Brielle (2) waren alle gemeenteraadsleden aanwezig. De landelijke partijen met een lokale fractie – VVD, PvdA en CDA – stemden voor. De VVD was met 3 van de 4 raadsleden aanwezig, CDA met 2 van de 3 gemeenteraadsleden. De PvdA was wel compleet.

Staking van stemmen
Luttele seconden na het afronden van de stemming over de RES 1.0 voegde een derde CDA-raadslid – Henk Abrahams – zich bij de vergadering. Hij had weliswaar voorafgaand aan de vergadering bij de griffie aangegeven later te arriveren, maar had de stemming over de RES 1.0 een volledig andere wending kunnen geven. CDA-raadslid Bas van der Linden wees voorafgaand nog op de mogelijke consequenties van het afwijzen van de RES: ‘De kans bestaat dat je niet meer meepraat. We willen aan de voorkant meedoen en positief kritisch blijven meedenken. Als je de RES 1.0 niet vaststelt, kun je bijna voorspellen dat je voorlopig niet meer meepraat.’

Abrahams had als CDA’er voor de RES 1.0 gestemd, wat had gezorgd voor een staking van de stemmen. Tenzij de vergadering voltallig is, wordt bij staking van stemmen het nemen van een beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Dat had dus betekend dat de gemeente opnieuw had moeten stemmen over de RES 1.0.

Consequenties
Overigens is Brielle niet de enige gemeente die stemt over de RES 1.0 – dat doen immers ook alle ruim 20 andere gemeenten in de energieregio – maar ook het provinciebestuur en de algemene besturen van de 4 betrokken waterschappen doen dat.

De consequenties van de tegenstem van de gemeente Brielle zijn niet direct desastreus – vermoedelijk zal de provincie een bemiddelende rol spelen – maar zijn wel kenmerkend voor de complexiteit van het proces waarmee de RES’en tot stand moeten komen. Voor Brielle betekent het een primeur want voor zover bekend, is het de eerste gemeente in Nederland die tegen de RES 1.0 stemt.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Noot: in het oorspronkelijke bericht meldde de redactie per abuis dat de gemeenteraad van Brielle 25 leden heeft, dit zijn er echter maar 17.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
kWh People zoekt:

Operationeel Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Midden Nederland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!