logo
wvhj2023
hero-image
5 mei 2021

Regionale Energiestrategie 1.0: Rotterdam en Den Haag handhaven ambitie, zonnepanelen op 40 procent daken

De regio Rotterdam Den Haag handhaaft in de Regionale Energiestrategie 1.0 de ambitie om in 2030 minimaal 2,8 en maximaal 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie op te wekken. Zon-op-dak is een van de pijlers.

De regio zet zeer stevig in op zonne-energie op daken en parkeerplaatsen in stedelijk gebied. Men wil 40 procent van het geschikte dakoppervlak benutten voor zonne-energie. Ook wil men waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen aanwenden. In aanvulling hierop gaat men, op basis van de draagkracht van het landschap, zoeken naar mogelijkheden voor zonne-energie en circa 27 extra windmolens. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar kansen langs infrastructurele lijnen. Opwekking van duurzame elektriciteit in Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland-gebieden doet de regio niet.

Huidige opwek en in aanbouw
Op dit moment wordt er al zo’n 847 gigawattuur aan duurzame energie in de regio opgewekt. Deze is opgebouwd uit reeds gerealiseerde wind- en zonneparken en grootschalige opstellingen van zon op daken; te weten pv-systemen groter dan 15 kilowattpiek.

Op dit moment is in de regio voor 531 gigawattuur aan projecten een SDE+-beschikking afgegeven en hiervan wordt 60 procent toegedeeld aan de categorie pijplijn om tot een realistische hoeveelheid te komen, ofwel 319 gigawattuur. Verder is nog een potentie van 1.153 gigawattuur aan nieuwe opwek in zoekgebieden voor grootschalig zon en/of wind geïdentificeerd.

Technologie

Concept-RES

RES 1.0

Zoekgebieden zon en wind

0,683 terawattuur

1,200 terawattuur

Zon in gebouwde omgeving

0,724 terawattuur

0,550 terawattuur*

Pijplijn

0,989 terawattuur

1,020 terawattuur

Bestaand

0,797 terawattuur

0,847 terawattuur

Totaal

3,193 terawattuur

3,617 terawattuur

* Dit betreft kleine daken. De totale inzet van de kleinschalige productie bedraagt 0,55 terawattuur en draagt bij aan de landelijk geprognotiseerde 7 terawattuur. Als de 30 RES-regio’s samen meer dan 7 terawattuur produceren, kan deze 0,5 terawattuur ook bijdragen aan de inzet voor grootschalige elektriciteitsopwekking.

Zoekgebieden
Rotterdam-Den Haag hanteert doelbewust een bandbreedte van 2,8 tot 3,2 terawattuur elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Door deze werkwijze staat volgens de RES-regio de ruimtelijke kwaliteit centraal bij de landschappelijke inpassing van windturbines en zonnepanelen. Door voortschrijdend inzicht of andere ontwikkelingen kunnen er namelijk nog zoekgebieden afvallen.

In het actieprogramma voor de RES 2.0 spreekt de regio hiertoe af op welke wijze men het vervolg en de monitoring inrichten en hoe men bijstuurt op het moment dat ambities moeilijk haalbaar blijken, bijvoorbeeld wanneer (te veel) zoekgebieden afvallen.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten