logo
wvhj2023
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
© Sunshinegirl2005 | Dreamstime.com
25 mei 2021

Eigen Huis: stel kopers woning met zonnepanelen met terugwerkende kracht vrij van registratieplicht voor teruggave btw

De Vereniging Eigen Huis wil dat kopers van bestaande woningen met zonnepanelen zich met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 niet verplicht hoeven te melden bij de Belastingdienst voor de teruggave van btw.

Vereniging Eigen Huis stuurde staatssecretaris Vijlbrief aan het begin van het kalenderjaar een brief met maatregelen om de administratieve drempels rondom de btw-heffing van zonnepanelen te versoepelen.

Vrijwillige registratiedrempel
De staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst meldde eind april dat eigenaren van zonnepanelen die btw terug willen vragen en van wie de omzet zeer beperkt zal zijn – minder dan 1.800 euro per jaar – zich binnenkort niet meer hoeven aan te melden voor de kleineondernemersregeling.

Met deze vrijwillige registratiedrempel wordt volgens Vijlbrief de beoogde vereenvoudigingsdoelstelling bereikt voor de allerkleinste ondernemers, terwijl de duidelijkheid en handhavingsmogelijkheden voor de overige ondernemers worden behouden.

Terugwerkende kracht
Vereniging Eigen Huis heeft de staatssecretaris nu gevraagd of deze goedkeuring met terugwerkende kracht tot 1 januari in werking kan treden en of de goedkeuring ook kan gelden voor zonnepaneeleigenaren voor wie geen sprake is van een teruggaafbelang.

De vereniging wijst op een veelvoorkomende praktijksituatie waarbij huiseigenaren een woning kopen die al zonnepanelen heeft en ze geen separate btw-factuur zullen ontvangen voor de levering van de zonnepanelen. ‘In de praktijk zal de vergoeding voor de zonnepanelen bij de koopsom voor de woning zijn inbegrepen. De verkoper heeft de zonnepanelen in het verleden gekocht, laten installeren en wellicht in het verleden al btw-aftrek genoten. Omdat de koper van de woning geen btw-factuur ontvangt voor de levering van de zonnepanelen, kan de koper geen btw aftrekken.’ 

Praktische goedkeuring
Door de praktische goedkeuring, die geldt tot 1 januari 2020, zijn deze huiseigenaren volgens de vereniging niet verplicht zich te melden bij de Belastingdienst. ‘Zij zijn volgens de wet wel ondernemer. Huiseigenaren die bij de aankoop van de bestaande woning ook de zonnepanelen van de vorige bewoners overnemen, kunnen geen btw in aftrek brengen omdat ze geen btw-factuur hebben ontvangen en ook geen btw hebben betaald. De praktische goedkeuring biedt in dit geval dus uitkomst. Sinds 1 januari 2020 is de praktische goedkeuring komen te vervallen. Dat houdt in dat er een verplichting geldt om je te registreren bij de Belastingdienst als er een woning wordt gekocht met zonnepanelen, indien de verwachting is dat met deze panelen regelmatig en tegen een vergoeding stroom wordt geleverd aan de energieleverancier via een kleinverbruikersaansluiting. Dat heeft tot gevolg dat de koper na deze registratie bij de Belastingdienst een btw-aangifte moet doen, geen btw kan aftrekken want er is immers geen btw betaald, maar wel een btw-bedrag (in verband met de teruggeleverde energie) moet betalen aan de Belastingdienst.’

‘Wel kunnen zonnepaneeleigenaren in het registratieformulier meteen verzoeken om een toepassing van de kleineondernemersregeling’, vervolgt Eigen Huis. ‘Dan hoeven zij over de jaren die volgen geen btw-aangifte meer te doen en ook geen btw af te dragen. Het verzoek moet dan wel vóór 4 december van het jaar van aankoop zijn ingediend bij de Belastingdienst. Komt het verzoek later dan deze datum, dan kan de KOR niet het jaar opvolgend maar pas het jaar daarna in werking treden. In dit geval moet de koper over 2 jaren de verschuldigde btw (vaak het ‘btw forfait’) afdragen en kan de KOR pas in jaar 3 in werking treden.’

Theoretische oplossing
Alléén als de koper de registratie bij de Belastingdienst en het verzoek om toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) uiterlijk 4 weken doet vóór het kwartaal waarin de woning met zonnepanelen worden aangekocht, kan er volgens Eigen Huis worden voorkomen dat er btw-aangifte moet worden gedaan én dat de koper het btw-jaarforfait moet betalen aan de Belastingdienst.

In de praktijk biedt deze theoretische oplossing volgens de vereniging geen soelaas, omdat de fiscale gevolgen bij de woningkopers niet bekend zijn én het verzoek niet altijd tijdig – 4 weken vóór het kwartaal waarin er wordt aangeschaft – gedaan kan worden. Eigen Huis heeft daarom voorgesteld om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 goed te keuren dat particuliere kopers van woningen met zonnepanelen zich niet verplicht hoeven te melden bij de Belastingdienst: ‘Op die manier kan voorkomen worden dat de particulier die een woning met zonnepanelen koopt, wordt geconfronteerd met onvoorziene btw-heffingen en administratie.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten