Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Tweede Kamer stemt voor motie om met overprogrammering onderuitputting SDE++ subsidie te stoppen
© Maarten Zeehandelaar | Dreamstime.com

Tweede Kamer stemt voor motie om met overprogrammering onderuitputting SDE++ subsidie te stoppen

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid voor de motie gestemd die een einde moet maken aan de onderuitputting van de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

​Pieter Grinwis van de ChristenUnie diende de motie afgelopen week in, met steun van Raoul Boucke (D66), Chris Stoffer (SGP), Tom van der Lee (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Joris Thijssen (PvdA). Door overprogrammering willen de Kamerleden bewerkstelligen dat het tempo van de energietransitie omhooggaat en zoveel mogelijk wordt voorkomen dat reserves in de SDE++ verder oplopen.

88 stemmen voor
Met D66 (24), CDA (15), PvdA (9), SP (9), GroenLinks (8), Partij voor de Dieren (6) ChristenUnie (5), DENK (3), SGP (3), Volt (3), BIJ1 (1), BoerBurgerBeweging (1) en Fractie Den Haag (1) stemden 13 van de 18 fracties (red. goed voor 88 stemmen) voor de motie.

Enkel de VVD (34), PVV (17), Forum voor Democratie (5), de Groep Van Haga (3) en JA21 (3) stemden tegen de motie. De tekst van de aangenomen motie luidt als volgt: ‘constaterende dat de ETS-prijs voor CO2 snel stijgt en deze sinds de start van het vorige kabinet, oktober 2017, is verzevenvoudigd; overwegende dat de onrendabele top van projecten in beheer van SDE++ steeds kleiner wordt en daarmee de reserves in de SDE++ toenemen; overwegende dat overprogrammering een beproefde methode is om onderuitputting c.q. reserveopbouw te voorkomen, bijvoorbeeld bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en dat overprogrammering ook verstandig lijkt in de SDE++; verzoekt de regering in het toekennen van SDE++-subsidies verstandig te anticiperen op de gestegen en nog steeds stijgende Emission Trade System (ETS)-prijs voor CO2, zodat het tempo van de energietransitie omhooggaat en zoveel mogelijk wordt voorkomen dat reserves in de SDE++ verder oplopen, en gaat over tot de orde van de dag.’

Grinwis heeft het kabinet gevraagd om naar aanleiding van het aannemen van de motie de Tweede Kamer te informeren hoe het vanaf de eerstvolgende subsidieronde onderuitputting gaat voorkomen.

Reservering hoger dan uiteindelijke subsidie

Binnen de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++) en haar voorgangers reserveert de overheid voor ieder gehonoreerd project een maximaal subsidiebedrag. In de praktijk is die reservering veelal hoger dan de daadwerkelijke uitgaven.

Basis- en correctiebedrag
De SDE++ biedt subsidie voor de inzet van technieken voor hernieuwbare energie en van andere CO2-verminderende technieken. Per techniek wordt de ‘onrendabele top’ gesubsidieerd. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het ‘basisbedrag’) en de marktwaarde van het product dat de techniek oplevert (het ‘correctiebedrag’). Het basisbedrag wordt voor de gehele subsidielooptijd vastgelegd, terwijl het correctiebedrag jaarlijks wordt vastgesteld. Als de marktwaarde stijgt, neemt de onrendabele top af en dus ook de subsidie die men ontvangt. Dit leidt ertoe dat de overheid voor veel projecten meer subsidiegeld reserveert dan er daadwerkelijk uitgekeerd moet worden.

Voorschotten
Iedere maand betaalt de overheid een voorschot voor de verwachte subsidiabele energieproductie in het komende jaar. Die voorschotten corresponderen met 80 procent van de subsidiabele energieproductie.

De voorschotten worden bepaald met een voorlopig correctiebedrag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) berekent als verwachting van de energieprijs in het komende jaar. Omstreeks april stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de definitieve correctiebedragen vast. Wanneer de productie over het volledige kalenderjaar bekend is, stelt men de bedragen bij, aan de hand van de feitelijke ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en/of warmteprijzen. Er wordt dan gekeken of de projecteigenaar te weinig of te veel SDE++-subsidie heeft ontvangen. Dit heet ‘bijstellen’.

Positief en negatief
De bijstelling kan zowel positief als negatief zijn. Bij een positieve bijstelling heeft men nog SDE++-subsidie tegoed. Bij een negatieve bijstelling heeft men te veel SDE++-subsidie ontvangen. Dit bedrag wordt verrekend met de toekomstige voorschotten.

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
KiesZon zoekt:

Uitvoerder

Fulltime (40 uur) - 5248 NL
EWS GmbH & Co. KG zoekt:

Commercieel medewerker binnendienst voor de Nederlandse markt

Fulltime (40 uur) - Am Bahnhof 20, 24983 Handewitt, Duitsland
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!