logo
wvhj2023
© Metropoolregio Eindhoven
© Metropoolregio Eindhoven
7 mei 2021

Metropoolregio Eindhoven presenteert Regionale Energiestrategie 1.0: doel van 2 terawattuur gehandhaafd

Metropoolregio Eindhoven heeft de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 gepresenteerd. Het doel van 2 terawattuur uit de concept-RES is gehandhaafd.Verder zijn zoekgebieden voor windmolens en zonnepanelen aangewezen.

De afgelopen jaren heeft de Metropoolregio Eindhoven al 0,51 terawattuur aan zonnedaken, zonnevelden en windturbines gerealiseerd. De gerealiseerde projecten rekent de regio mee in het totale bod. Ook 0,64 terawattuur zonnedaken, zonnevelden en windturbines die in voorbereiding zijn (pijplijn) rekent men mee. In totaal is dus al 1,15 terawattuur aan grootschalige duurzame opwek gerealiseerd of in voorbereiding.

Nieuwe versie zonneladder
In de RES 1.0 heeft de Metropoolregio Eindhoven een nieuwe versie van zijn zonneladder opgenomen die de voorkeursvolgorde weergeeft voor de realisatie van zonnepanelen. De zonneladder speelt een belangrijke rol in de ambitie.

Zon op dak vormt de eerste trede en zonnepanelen op braakliggende grond en pauzelandschappen de tweede trede. De eerste 2 treden van de zonneladder moeten leiden tot 0,28 terawattuur aan zonnepanelen.

Zonnepanelen langs grootschalige infrastructuur en op industriële plassen (geen natuur) vormen de derde trede. Waar de eerdere zonneladder 3 treden had, zijn nu ook een vierde en vijfde trede toegevoegd. Trede 4 is de combinatie van energie met andere opgaven en functies, zoals langs een stads- of dorpsrand, landbouwgronden met meervoudig ruimtegebruik, op recreatieplassen (geen natuur) en als buffer rondom natuurgebieden ter vervanging van agrarisch gebruik. De laatste trede betreft landbouwgronden, mits goed ingepast en in verbinding met andere gebiedsopgaven.

Zoekgebieden
Inmiddels is er voor elk zoekgebied voor windmolens en zonnepanelen een milieueffectbeoordeling opgesteld en zijn de zoekgebieden uit de concept-RES verfijnd op basis van tussenresultaten van de milieueffectrapportage-procedure (planMER).

Dit voorjaar vraagt de regio volksvertegenwoordigers en stakeholders, onder andere gevoed door lokale stakeholders en inwoners, om een reactie op de verfijnde zoekgebieden voor wind- en zonne-energie te geven. Deze RES 1.0 heeft namelijk nog de status van concept en moet nog door de verschillende stakeholders akkoord bevonden worden.

Bekijk een analyse van alle Regionale Energiestrategieën 1.0 hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten