Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CertiQ: in april 194 megawattpiek SDE+-projecten met zonnepanelen opgeleverd
© KiesZon

CertiQ: in april 194 megawattpiek SDE+-projecten met zonnepanelen opgeleverd

In de maand april heeft CertiQ 337 nieuwe projecten met zonnepanelen als opgeleverd geregistreerd. Via de SDE+-regeling werd daarmee afgelopen maand 194 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

In de maand april zijn daarmee meer projecten, qua aantal en qua vermogen, opgeleverd dan in de maand maart. Wel is het aantal als opgeleverd geregistreerde projecten in de eerste 4 maanden van 2021 ten opzichte van vorig jaar met 10 procent gedaald.

Groei per kalendermaand
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen voor 2019, 2020 en 2021.

Nieuwgeplaatst pv-vermogen
SDE+ (megawattpiek)
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

51,1 

56,8 

356,5 

+528%

Februari

165,0 

204,0 

13,6 

-93%

Maart

97,6 

43,4 

170,7 

+293%

April*

104,6

-108,5

194,0

-

Totaal

418,3

195,7 

734,8

+275%

* In april 2020 is het bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen gecorrigeerd waardoor voor deze maand een negatief vermogen is geregistreerd. Dit leidt tot een vertekend beeld wat betreft de percentuele groei. Belangrijke kanttekening is bovendien dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

22 procent minder installaties
In de maand april werd via de SDE+-regeling 22 procent minder projecten met zonnepanelen door CertiQ als opgeleverd geregistreerd in vergelijking met de maand april 2020. Over hele kalenderjaar zijn tot dusver 154 projecten minder opgeleverd.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2019

2020

2021

Groei

Januari

252 

290

344

+19%

Februari

245 

429

400

-7%

Maart

301

405

322 

-20%

April

268

433

337

-22%

Totaal

1.066

1.557

1.403 

-10%

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

In mei of juni 6 gigawattpiek
Onderstaande tabel toont de tot nu toe voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+-regeling en haar voorgangers. Wat betreft geïnstalleerd vermogen uit de regeling groeit Nederland inmiddels richting de 6 gigawattpiek aan geïnstalleerde zonnepanelen, een grens die vermoedelijk in de maand mei dan wel begin juni doorbroken zal worden.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2020

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 in januari 2021

28 februari 2020

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 in februari 2021

31 maart 2021

27.542

5.663,4 megawattpiek

170,7 in maart 2021

30 april 2021

27.879

5.857,4 megawattpiek

194,0 in april 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten. Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
Svea Solar zoekt:

Outside Sales Consultant (Solar) Noord & Midden Nederland

Fulltime (40 uur) - Eindhoven
Encon zoekt:

Senior PV Specialist industriële projecten

32-40 uur - Nijmegen, 6546 BE, 1224C
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!