Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Holland Solar: versterk bij renovatie draagconstructie van ongeschikte daken voor zonnepanelen
© KiesZon

Holland Solar: versterk bij renovatie draagconstructie van ongeschikte daken voor zonnepanelen

Holland Solar wil dat bij ingrijpende renovaties van gebouwen waarvan de daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen de draagconstructie versterkt wordt. Die oproep doet de branchevereniging aan minister Ollongren.

Minister Ollongren meldde eerder dat het kabinet voortvloeiend uit de EU-richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II) per 30 juni 2021 een eis vastlegt voor het opwekken van een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen – bij een ingrijpende renovatie.

3 kanttekeningen
Eerder dit kwartaal rondde minister Ollongren de consultatie af van de benodigde wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie wordt vastgelegd.

Daarin stelt de branchevereniging in het algemeen tevreden te zijn met dit initiatief van de Europese Commissie en het Rijk. Wel plaatst Holland Solar een 3-tal kanttekeningen bij het huidige voorstel.

Bouwtechnische belemmeringen
Op de verplichting voor het opwekken van hernieuwbare energie zijn door minister Ollongren een aantal uitzonderingen vastgelegd. Holland Solar stelt huiverig te zijn voor de uitzondering van bouwtechnische belemmeringen.

De brancheorganisatie hierover: ‘In de toelichting op deze uitzonderingsgrond beschrijft de minister dat er sprake van een uitzondering op de verplichting kan zijn wanneer “onvoldoende draagconstructie van het dak” het plaatsen van een duurzame opwekkingsinstallatie niet mogelijk maakt. Ons inziens gaat deze uitzonderingsgrond aan zijn doel voorbij. Het Wijzigingsbesluit en de toelichting daarop lijken zodanig geformuleerd dat het mogelijk is om het dak te renoveren zonder de draagconstructie te versterken. Concreet leidt dit ertoe dat het mogelijk is om het dak zodanig te renoveren dat het vervolgens (nog steeds) niet mogelijk is om een duurzame opwekkingsinstallatie te plaatsen. Hierdoor kan willens en wetens gebruikgemaakt worden van de uitzonderingsgrond.’

Natuurlijk moment verzilverd
Holland Solar pleit ervoor om in de bijbehorende leidraad van de verplichting de uitzonderingsgrond zo toe te lichten dat wanneer er sprake is van grootschalige dakrenovatie er al rekening gehouden dient te worden met de verplichting. ‘Met andere woorden, dat de renovatie ertoe zal leiden dat de draagconstructie wel degelijk wordt versterkt tijdens de dakrenovatie. Zodat het mogelijk is om (lichtgewicht) zonnestroom- of zonnewarmtesystemen te plaatsen. Op deze manier worden de kansen van het natuurlijke moment van renovatie volledig verzilverd.’

Ten tweede past volgens Holland Solar de uitzonderingsgrond voor de ‘niet door personen gebruikte gebouwen’ niet in het bredere rijksbeleid. ‘Koelhuizen, logistieke hallen, stallen en andere grote ruimtes bieden de mogelijkheid om grote dakoppervlakten met zonne-energie-installaties te bedekken. Soms kan deze energie direct op locatie verbruikt worden (bijvoorbeeld koelhuizen en stallen), en anders kan de opgewekte energie aan huishoudens en industrie geleverd worden via het elektriciteits- of lokale warmtenet. Wij pleiten ervoor om in de uitwerking van de aangekondigde leidraad aan te geven dat de uitzonderingsgrond van artikel 5.6 lid 6 sectie a alleen van toepassing is wanneer het gebouw niet gebruikt wordt door personen en tevens niet is aangesloten op een elektriciteitsnetwerk of lokaal warmtenet.’

Rekentool uitbreiden
Tot slot stelt Holland Solar verheugd te zijn dat het ministerie een rekentool ontwikkelt voor het berekenen van het aantal zonnepanelen dat nodig is om aan de norm te voldoen. ‘Wij realiseren ons dat het lastiger is om de bijdrage aan het verbeteren van het energielabel door zonnewarmte en pvt-systemen, te berekenen. Wij zien echter wel dat het technisch zeker mogelijk zou moeten zijn om met een paar kengetallen een indicatie te geven van het benodigd aantal zonnewarmtesystemen om aan de gestelde norm te voldoen. Dit geeft de gebouweigenaar een eerste denkrichting. Daarmee moedigt de rekentool de gebouweigenaar aan om na te denken over de optimale invulling (de verhouding tussen benodigde elektriciteit en warmte) van zijn of haar energiebehoefte.’

Nu in Solar Magazine

September 2021

Marieke Beugel (Verbond van Verzekeraars): ‘Verzekeraars zijn niet bang voor zonnepanelen’ Radovan Kopecek over renaissance Europese zonne-energieketen: ‘Pv is coming home’ Erik de Leeuw (SOLARWATT): ‘Geen zin om...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Werkvoorbereider

Fulltime (40 uur) - Geldrop, Spaarpot 20 5667 KX
kWh People zoekt:

PV Engineer

Fulltime (40 uur) - Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!