Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CertiQ: in februari 400 SDE+-projecten met zonnepanelen opgeleverd
© Alfen

CertiQ: in februari 400 SDE+-projecten met zonnepanelen opgeleverd

CertiQ heeft in de maand februari 400 nieuwe projecten met zonnepanelen als opgeleverd geregistreerd. Via de SDE+-regeling is daarmee dit jaar tot dusver al 370,1 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

CertiQ heeft in de eerste 2 maanden van dit kalenderjaar 370,1 megawattpiek aan zonnepanelen geregistreerd als opgeleverd. In dezelfde periode vorig jaar werd volgens de maandrapportages (red. en dus niet volgens het jaarrapport) 260,8 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Belangrijke kanttekening is daarbij dat het voor de maand februari 2021 gepubliceerde registratiecijfer wat betreft vermogen extreem laag is. Dit lijkt veroorzaakt te worden door een correctie van het totaal geïnstalleerde SDE+-vermogen vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

42 procent groei
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen voor 2020 en 2021. Over de eerste 2 maanden is er een gemiddelde groei van 42 procent zichtbaar.

Nieuwgeplaatst 
pv-vermogen SDE+
*

2020

2021

Januari

56,8 megawattpiek

356,5 megawattpiek (+528 procent)

Februari

204,0 megawattpiek

13,6 megawattpiek (-93 procent)

Totaal

260,8 megawattpiek

370,1 megawattpiek (+42 procent)

3 procent meer installaties
In de eerste 2 maanden van het huidige kalenderjaar werden via de SDE+-regeling 3 procent meer projecten met zonnepanelen door CertiQ als opgeleverd geregistreerd dan in 2020.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+
*

2020

2021

Januari

290 pv-systemen

344 pv-systemen (+19%)

Februari

429 pv-systemen

400 pv-systemen (-7%)

Totaal

719 pv-systemen

744 pv-systemen (+3%)

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

Bijna 5,5 gigawattpiek
Onderstaande tabel toont de tot nu toe voor 2021 bekende toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+-regeling en haar voorgangers. Wat betreft geïnstalleerd vermogen uit de regeling is inmiddels bijna 5,5 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen

Nieuwgeplaatst vermogen*

31 januari 2020

26.820

5.479,1 megawattpiek

356,5 in januari 2021

28 februari 2020

27.220

5.492,7 megawattpiek

13,6 in februari 2021

* het bij CertiQ bekende vermogen is in de afgelopen jaren in een later stadium bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Nu in Solar Magazine

Mei 2021

Zonnepanelen grote afwezige in Nationale Milieudatabase: fabrikanten van zonnepanelen moeten investeren in productgerichte milieudata om boot niet te missen Bonaire, Sint Eustatius en Saba: Veel zon, (nog te) weinig...
Vacatures
DNE Research zoekt:

Onderzoeker zonne-energie (WO/HBO)

Fulltime (40 uur) - Heerhugowaard
GPC Europe zoekt:

Sales Representative Solar en Storage Solutions

Fulltime (40 uur) - Locatie Tielt
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!