Solar Magazine - Richard Dekker over brandverzekeringen zonnepanelen: ‘We moeten naar een geheel andere praktijk’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Richard Dekker over brandverzekeringen zonnepanelen: ‘We moeten naar een geheel andere praktijk’
© KiesZon

Richard Dekker over brandverzekeringen zonnepanelen: ‘We moeten naar een geheel andere praktijk’

De pv-branche investeert volop in kwaliteit, bijvoorbeeld middels Scope12. Richard Dekker: ‘Het verzekeren van dakprojecten met een grote onderliggende waarde vergt echter ook aandacht voor bouwkundige aspecten.’

‘De zonne-energiemarkt wordt gekenmerkt door een explosieve groei en een gevecht op prijs’, aldus Richard Dekker, risicodeskundige bij Achmea. ‘Dat kan een risicovolle combinatie opleveren. Toen de markt opkwam, stapten veel nieuwe partijen in en bestaande installateurs breidden hun activiteiten uit naar zonnepanelen. Dat betekende groei, maar het had ook onwenselijke gevolgen, bijvoorbeeld in de vorm van onveilige installaties en bijbehorende schades voor de klant. Met het professionaliseren van de pv-markt zien wij een behoorlijke verbetering in de branche. Tegelijkertijd komen we in de praktijk nog te vaak zorgwekkende situaties qua veiligheid tegen. Het vraagstuk omtrent veiligheid gaat namelijk niet alleen om het elektrische deel, maar ook om de bouwkundige aspecten. Je moet beide onderdelen goed regelen om een veilige situatie te realiseren voor de klant.’

Voorwaarts
De nieuwe inspectieregeling voor zonnestroomsystemen – Scope12 – is in 2020 ingevoerd. Begin dit jaar trad daarnaast de erkenningsregeling voor pv-installateurs van InstallQ in werking. Beiden hebben tot doel de kwaliteit van het werk in de branche aantoonbaar te verhogen. Ze zitten bovendien op één lijn omdat ze van dezelfde normen en kwaliteitsdoelstelling uitgaan. Dekker ziet het als een mooie stap voorwaarts voor alle betrokken partijen.

Objectiviteit
‘Scope 12 is een initiatief van de pv-branche zelf. De verzekeraars waren vanuit het Verbond van Verzekeraars bij de totstandkoming betrokken. De Scope 12-inspectie kan worden meegenomen als voorwaarde in een verzekering, net zoals dat momenteel ook geldt voor een keuring door een onafhankelijk bureau aan de hand van de eisen in de NEN-EN-IEC 62446. Dat kan overigens wel per verzekeraar verschillen. Het opleveringsformulier van InstallQ vind ik goed. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het met de vereiste deskundigheid en objectiviteit wordt gebruikt. Het zijn doorgaans toch installateurs die hun eigen werk keuren. We zien nog best veel variatie in het kwalitatief gebruik van deze formulieren.’

Veel mogelijk
Het risico op het ontstaan van een brand in een pv-installatie blijft een groot issue voor verzekeraars. Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de waarde van het onderliggende bedrijf. Er is immers een groot verschil tussen een brandje op een dak wat leidt tot een schade van tientallen duizenden euro’s en een grote brand waarbij schades enorm oplopen, bijvoorbeeld als een heel bedrijfspand afbrandt met mogelijk zelfs het faillissement van een onderneming als gevolg. Dat is een ramp voor deze bedrijven en een flinke schadelast voor verzekeraars.

‘Je kunt aan vele kwaliteitsaspecten voldoen, een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje’, aldus Dekker. ‘We moeten dan ook naar een andere praktijk in de gevallen waarin de potentiële schade en vervolgschade groot is. Als er brand ontstaat in een zonne-energiesysteem, hoe zorgen we dan dat het verlies van het onderliggende bedrijfsgebouw voorkomen wordt? Welke keuzes moeten er dan worden gemaakt, bijvoorbeeld in het technisch ontwerp, bouwkundige aanpassingen en in relatie tot brandveiligheidsinstallaties? Wanneer je start vanuit dit soort vragen is er heel veel mogelijk. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gebouweigenaren en de verzekeraars, en ook de overheid kan hier aan bijdragen met heldere richtlijnen’.

Stimulans
Niet elk dak is geschikt voor een pv-installatie. En waar dat technisch wel kan, blijft afstemming met de verzekeraar van groot belang. Dekker stelt dat verduurzaming moet bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit, en niet leidt tot onwenselijke gevolgen voor de klant achteraf. ‘Momenteel speelt bijvoorbeeld de mogelijkheid die gemeentes wellicht krijgen om pv op bedrijfsdaken te verplichten. Dit kan een hele mooie stimulans zijn voor de energietransitie. Des te belangrijker is het dus om met elkaar goede kwaliteitseisen vast te stellen zodat projecten goed verzekerbaar blijven. Daarom praten we hier als verzekeraars graag over mee.’

‘De zonne-energiemarkt wordt gekenmerkt door een explosieve groei en een gevecht op prijs’, aldus Richard Dekker, risicodeskundige bij Achmea. ‘Dat kan een risicovolle combinatie opleveren. Toen de markt opkwam, stapten veel nieuwe partijen in en bestaande installateurs breidden hun activiteiten uit naar zonnepanelen. Dat betekende groei, maar het had ook onwenselijke gevolgen, bijvoorbeeld in de vorm van onveilige installaties en bijbehorende schades voor de klant. Met het professionaliseren van de pv-markt zien wij een behoorlijke verbetering in de branche. Tegelijkertijd komen we in de praktijk nog te vaak zorgwekkende situaties qua veiligheid tegen. Het vraagstuk omtrent veiligheid gaat namelijk niet alleen om het elektrische deel, maar ook om de bouwkundige aspecten. Je moet beide onderdelen goed regelen om een veilige situatie te realiseren voor de klant.’

Voorwaarts
De nieuwe inspectieregeling voor zonnestroomsystemen – Scope12 – is in 2020 ingevoerd. Begin dit jaar trad daarnaast de erkenningsregeling voor pv-installateurs van InstallQ in werking. Beiden hebben tot doel de kwaliteit van het werk in de branche aantoonbaar te verhogen. Ze zitten bovendien op één lijn omdat ze van dezelfde normen en kwaliteitsdoelstelling uitgaan. Dekker ziet het als een mooie stap voorwaarts voor alle betrokken partijen.

Objectiviteit
‘Scope 12 is een initiatief van de pv-branche zelf. De verzekeraars waren vanuit het Verbond van Verzekeraars bij de totstandkoming betrokken. De Scope 12-inspectie kan worden meegenomen als voorwaarde in een verzekering, net zoals dat momenteel ook geldt voor een keuring door een onafhankelijk bureau aan de hand van de eisen in de NEN-EN-IEC 62446. Dat kan overigens wel per verzekeraar verschillen. Het opleveringsformulier van InstallQ vind ik goed. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het met de vereiste deskundigheid en objectiviteit wordt gebruikt. Het zijn doorgaans toch installateurs die hun eigen werk keuren. We zien nog best veel variatie in het kwalitatief gebruik van deze formulieren.’

Veel mogelijk
Het risico op het ontstaan van een brand in een pv-installatie blijft een groot issue voor verzekeraars. Daarbij gaat het vooral om de hoogte van de waarde van het onderliggende bedrijf. Er is immers een groot verschil tussen een brandje op een dak wat leidt tot een schade van tientallen duizenden euro’s en een grote brand waarbij schades enorm oplopen, bijvoorbeeld als een heel bedrijfspand afbrandt met mogelijk zelfs het faillissement van een onderneming als gevolg. Dat is een ramp voor deze bedrijven en een flinke schadelast voor verzekeraars.

‘Je kunt aan vele kwaliteitsaspecten voldoen, een ongeluk zit nog altijd in een klein hoekje’, aldus Dekker. ‘We moeten dan ook naar een andere praktijk in de gevallen waarin de potentiële schade en vervolgschade groot is. Als er brand ontstaat in een zonne-energiesysteem, hoe zorgen we dan dat het verlies van het onderliggende bedrijfsgebouw voorkomen wordt? Welke keuzes moeten er dan worden gemaakt, bijvoorbeeld in het technisch ontwerp, bouwkundige aanpassingen en in relatie tot brandveiligheidsinstallaties? Wanneer je start vanuit dit soort vragen is er heel veel mogelijk. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de gebouweigenaren en de verzekeraars, en ook de overheid kan hier aan bijdragen met heldere richtlijnen’.

Stimulans
Niet elk dak is geschikt voor een pv-installatie. En waar dat technisch wel kan, blijft afstemming met de verzekeraar van groot belang. Dekker stelt dat verduurzaming moet bijdragen aan de bedrijfscontinuïteit, en niet leidt tot onwenselijke gevolgen voor de klant achteraf. ‘Momenteel speelt bijvoorbeeld de mogelijkheid die gemeentes wellicht krijgen om pv op bedrijfsdaken te verplichten. Dit kan een hele mooie stimulans zijn voor de energietransitie. Des te belangrijker is het dus om met elkaar goede kwaliteitseisen vast te stellen zodat projecten goed verzekerbaar blijven. Daarom praten we hier als verzekeraars graag over mee.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2023

De Marktgids Zonne-energie 2023 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Zakelijke verkopen mogen niet opnieuw achterblijven, Vlaamse en Nederlandse zonne-energiesector verwachten...
Vacatures
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales Representative

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
BayWa r.e. Solar Systems S.à. r.l. zoekt:

Sales Support Teamplayer

Fulltime (40 uur) - Bijsterhuizen 1160D 6546 AS Nijmegen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!