logo
wvhj2023
© Triple Solar
© Triple Solar
22 februari 2021

Minister Van ’t Wout wil SDE++ subsidie voor pvt-panelen met warmtepomp

Minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat wil vanaf dit jaar pvt-systemen met een warmtepomp gaan subsidiëren via de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Bovendien wil de minister ook grondgebonden en drijvende zonneparken kleiner dan 1 megawattpiek vanaf dit jaar via een aparte categorie de SDE++ subsidie toekennen. Of beide zaken definitief gesubsidieerd gaan worden, is afhankelijk van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Kosteneffectief
‘Nieuwe subsidiecategorieën stel ik alleen open als uit de berekeningen van het PBL volgt dat deze subsidie nodig hebben’, meldt minister Van ’t Wout. ‘Dit uitgangspunt is belangrijk om de transitie zo kosteneffectief mogelijk te realiseren. Ook geldt voor technieken die helemaal nieuw in de SDE++ zijn dat toestemming van de Europese Commissie nodig is in het kader van staatssteun. Mijn voornemen om deze nieuwe technieken open te stellen is daarmee onder voorbehoud van deze goedkeuring.’

Dit kalenderjaar is er voor de SDE++-regeling 5 miljard euro budget beschikbaar. Alle details van de openstellingsronde van dit najaar worden in de komende periode uitgewerkt. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. ‘Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de benodigde meetketen’, duidt Van ’t Wout. ‘Deze is nodig om te borgen dat de subsidie op een betrouwbare manier kan worden toegekend en uitbetaald. Voor sommige technieken geldt dat er nog geen bestaande meetketen is, of dat deze niet meteen geschikt is voor de uitvoering van de SDE++. Samen met alle betrokkenen stel ik alles in het werk om de meetketen tijdig af te ronden. Mocht onverhoopt blijken dat dit niet voor mei dit jaar kan worden afgerond, dan kan het betekenen dat een nieuwe categorie in 2021 toch niet wordt opengesteld. In dat geval streef ik naar een zo spoedig mogelijke openstelling in een volgende ronde.

Elektrificatie
Een aantal nieuwe subsidiecategorieën zal sowieso dit kalenderjaar niet gesubsidieerd worden, waaronder de elektrificatie van offshore-productieplatformen. Van ’t Wout hierover: ‘Om aansluitingen van olie- en gasplatforms op het elektriciteitsnet op zee mogelijk te maken, is een wetswijziging nodig. Daarom kan ik deze techniek vooralsnog niet in 2021 openstellen, maar wel op het moment dat de benodigde wetgeving gereed is.’

Uitgestelde levering
Het PBL heeft in zijn eindadvies voor de SDE++ 2021 volgens Van ’t Wout ook gekeken naar de mogelijkheden om uitgestelde levering, bijvoorbeeld middels opslag, van hernieuwbare elektriciteit uit zonnepanelen en windmolens te ondersteunen.

‘Het PBL benoemt in zijn advies enkele knelpunten met betrekking tot het opnemen van uitgestelde levering als categorie in de SDE++-regeling. Het belangrijkste is dat op dit moment batterijen worden gebruikt om primaire reserve (FCR-markt) te leveren, waarvoor een capaciteitsvergoeding ontvangen wordt. Het lijkt volgens het PBL niet voor de hand te liggen om een subsidieregeling te maken voor de gecombineerde toepassing van primaire reserve met een SDE++-subsidie voor uitgestelde levering, omdat dit in de uitvoering erg complex zal zijn vanwege beperkte transparantie van verschillende inkomstenstromen van het gesubsidieerde systeem.’

Minister Van ’t Wout gaat het PBL nu vragen met oog op de SDE++ 2022 uitgestelde levering verder te verkennen. ‘Daarbij wordt dan uitgegaan van batterijopslag in combinatie met zon- en of windprojecten, in plaats van batterijopslag als losse categorie. Onderzocht wordt of op kosteneffectieve wijze extra CO₂-reductie kan worden gerealiseerd.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten