logo
wvhj2023
© Esbobeldijk | Dreamstime.com
© Esbobeldijk | Dreamstime.com
17 februari 2021

Conformiteitscertificaat omvormers zonnepanelen per 27 april 2021 definitief verplicht

De ACM wijzigt op voorstel van Netbeheer Nederland de Netcode elektriciteit. Daarmee zijn nieuwe zonnepaneelinstallaties bij consumenten per 27 april 2021 verplicht over een conformiteitscertificaat te beschikken.

Eigenaren van een elektriciteitsproductie-eenheid – zoals een installatie met zonnepanelen – zijn er verantwoordelijk voor dat hun opweksysteem voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Europese verordening Requirements for Generators (RfG).

Normen en certificering klaar
Deze Europese verordening is sinds 27 april 2019 in Nederland van kracht. Installaties die energie opwekken moeten sinds die datum voldoen aan strengere technische eisen om aangesloten te kunnen worden op het elektriciteitsnet. Voor kleinere installaties van het type A –  waaronder ook zonnepaneelinstallaties bij consumenten – besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in het voorjaar van 2019 de handhaving van de RfG met 2 jaar uit te stellen tot 27 april 2021. Reden hiervoor was dat het benodigde certificeringssysteem nog niet klaar was.

Inmiddels zijn er in Europees en nationaal verband echter normen opgesteld waardoor ook de benodigde conformiteitscertificaten kunnen worden afgegeven aan omvormers voor zonnepaneelinstallaties. Het gaat daarbij om de Europese normen EN 50549-1 voor laagspanningsnetten en EN 50549-2 voor middenspanningsnetten. Beide normen zijn in Nederland geaccepteerd als NEN-EN 50549-1 en NEN EN 50549-2.

Netcode elektriciteit gewijzigd
De wijziging van de Netcode elektriciteit die de ACM nu gepubliceerd heeft, zorgt ervoor dat de eisen in de netcode in overeenstemming zijn gebracht met de 2 Europese normen. Hierdoor wordt het per direct mogelijk om op basis van de normen conformiteitscertificaten uit te geven voor productie-eenheden van het type A en B (red. zie tabel).

Omvormerfabrikanten kunnen hun zonnepaneelomvormers nu laten certificeren en voorzien van een conformiteitscertificaat. Een consument die nieuwe zonnepanelen aanschaft, kan met dit certificaat aantonen dat hij voldoet aan de RfG-verordening. Het aantonen van die conformiteit is voor alle nieuw op het elektriciteitsnet aan te sluiten zonnepaneelsystemen dus per 27 april 2021 verplicht. Ook voor bestaande zonnepaneelinstallaties waarvan consumenten de omvormer laten vervangen, is een conformiteitscertificaat verplicht.

Eisen per type
Onderstaande tabel bevat de verschillende typen elektriciteitsproductie-eenheden (PGM’s) die de Nederlandse netbeheerders onderscheiden en welke eisen hieraan via de RfG gesteld worden.

Maximaal vermogen van de (aangepaste) opwekinstallatie

Categorie

Eisen in Nederland

Tot 0,8 kilowatt

 Overig <A

Conformiteitscertificaat verplicht per 27 april 2021

Van 0,8 kilowatt tot 1 megawatt

 Type A

Van 1 tot 50 megawatt

 Type B

Aantonen conformiteit verplicht via Elektriciteitsproductie-eenheid Document (Power Generation Module Document (PGMD), deels onderbouwd via conformiteitscertificaat)

Van 50 tot 60 megawatt

 Type C

Aantonen conformiteit verplicht via Elektriciteitsproductie-eenheid Document (Power Generation Module Document (PGMD), deels onderbouwd via conformiteitscertificaat)

60 megawatt en groter of met een rechtstreekse aansluiting op het net (spanningsniveau 110 kilovolt of hoger)

 Type D

Uitgebreide procedure verplicht inclusief conformiteitstesten en -simulaties

 

Holland Solar pleit voor centrale lijst van omvormers met conformiteitscertificaat

Brancheorganisatie Holland Solar pleit voor de publicatie van een centrale lijst waarop alle omvormers komen te staan die over een conformiteitscertificaat beschikken.

Leon Straathof, adviseur Netinfrastructuur en -regulering bij Holland Solar, hierover: ‘Het is belangrijk dat installateurs weten hoe zij conformiteit kunnen aantonen en welke producten voldoen aan de wettelijke eisen die vastgelegd zijn in de Europese verordening Requirements for Generators.’

Straathof verwijst naar de Belgische situatie waar Synergrid – de federatie van de netbeheerders – een lijst met conforme materialen publiceert en onderhoudt. ‘Installateurs kunnen in België naar deze C10/26-lijst waarop alle goedgekeurde omvormers staan, verwijzen. Een Nederlandse variant van die lijst borgt dat de informatie straks voor alle stakeholders gemakkelijk te vinden is.’

 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten