Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
RVO.nl: te weinig kantoren beschikken over verplicht energielabel C
© Foto Focus

RVO.nl: te weinig kantoren beschikken over verplicht energielabel C

Te weinig kantoren beschikken momenteel over energielabel C. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) meldt dat de verduurzaming te langzaam gaat om de gestelde doelen te behalen.

Alle kantoren in Nederland moeten conform de afspraak uit het Energieakkoord vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben.

38 procent
Uit nieuw onderzoek van RVO.nl blijkt dat te weinig kantoren hieraan voldoen en dat het aantal dat aan de eisen voldoet te langzaam stijgt.

In totaal telt Nederland zo’n 100.000 kantoren. Volgens de laatste schatting zijn er ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de verplichting voor energielabel C. Kleine kantoren en monumenten zijn uitgesloten van deze verplichting. Uitgaande van de meest recente cijfers heeft nu 38 procent van de energielabel C-plichtige kantoren een groen label van C of beter en voldoen deze kantoren daarmee aan de verplichting.

25.000 kantoren
Zo’n 25.000 kantoren hebben volgens RVO.nl nu een energielabel C, maar dat is vermoedelijk wel een onderschatting. ‘Bekend is dat in een beperkt aantal gevallen alleen delen van een pand zijn geregistreerd in de energielabeldatabase, terwijl het gehele pand werd bedoeld’, aldus RVO.nl. ‘Wanneer het tempo niet versnelt, voldoen in 2023 lang niet alle kantoren aan de verplichting.’

RVO.nl meldt dat zo’n 7.500 kantoren, oftewel 12 procent, een geregistreerd energielabel D of slechter hebben. Voor 50 procent van de kantorenvoorraad is nog geen label geregistreerd. Wel is het aandeel rode labels (red. energielabel D tot en met G) in de afgelopen jaren veel minder hard gestegen dan het aandeel groene labels (red. energielabel A tot en met C). Kantoren waarvoor een label wordt geregistreerd, voldoen volgens de overheidsdienst vaak al aan de label C-verplichting. ‘Er is voor 50 procent van de kantoren nog geen energielabel geregistreerd. Na registratie van het label zal een deel hiervan waarschijnlijk wel aan de verplichting voldoen. Onbekend is hoe groot dat aandeel is. De energielabel C-plichtige kantoren zonder geregistreerd label of met een rood label voldoen op dit moment nog niet aan de eisen. Dat betreft ruim 60 procent van de kantoren.’

Niet meer gebruiken
Volgens de wet mag een kantoor dat onder de energielabel C-plicht valt, maar daaraan niet voldoet, per 1 januari 2023 niet meer worden gebruikt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelde recentelijk extra financiële middelen beschikbaar aan gemeenten voor de handhaving van de wet.

In een nieuwe communicatiecampagne gaat het ministerie de kantooreigenaren en -gebruikers op de energielabel C-plicht attenderen.

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Kieszon zoekt:

Field Service Engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
SolarToday zoekt:

International Sales Manager

Fulltime (40 uur) - Hoofdkantoor Haarlem
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!