Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PvdA: onderzoek subsidie voor uitrol zonnepanelen in Caribisch Nederland
© Lonneke Schut | Dreamstime.com

PvdA: onderzoek subsidie voor uitrol zonnepanelen in Caribisch Nederland

De PvdA heeft het kabinet gevraagd te kijken of het zinvol is als de Nederlandse overheid de uitrol van zonnepanelen bij huishoudens met lagere inkomens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba financieel ondersteunt.

Staatssecretaris ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (red. inmiddels minister van Economische Zaken en Klimaat) meldde afgelopen najaar dat het opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba niet gestimuleerd hoeft te worden.

Te aantrekkelijk
Dit deed ’t Wout naar aanleiding van de ‘Voortgangsrapportage ijkpunt bestaanszekerheid Caribisch Nederland 2020’. Daarbij meldde hij dat het voor draagkrachtige huishoudens te aantrekkelijk was om zonnepanelen te plaatsen, want de verkopen door het gemeenschappelijke eilandelijke elektriciteitsbedrijf dreigen hierdoor te dalen. ‘Hierdoor worden de vaste kosten in steeds grotere mate bij de klanten die geen eigen zonnepanelen hebben (bijvoorbeeld arme huishoudens) neergelegd.’

Om dit effect te voorkomen, was er volgens de staatssecretaris op alle 3 de eilanden – Bonaire, Sint Eustatius en Saba – een verbod op eigen elektriciteitsopwekking (red. met zonnepanelen) van toepassing voor klanten van het elektriciteitsbedrijf op het eiland. In de wet elektriciteit en drinkwater BES – die op 1 januari 2019 voor het laatst werd aangepast – zijn de mogelijkheden voor duurzame eigen energieopwekking echter verbeterd. Daarbij zijn de vergoedingen voor eigenaren van zonnepanelen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wettelijk vastgelegd. Voor de zonnestroom die zonnepaneeleigenaren op de BES-eilanden terugleveren aan het stroomnet ontvangen zij een door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgestelde vergoeding.

Volledige omschakeling
Met die uitleg nemen de Kamerleden van de PvdA echter geen genoegen. Zij hebben aanvullende vragen gesteld. ‘Onderdeel van het steun- en herstelpakket voor Caribisch Nederland om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten is de (tijdelijke) verlaging van een aantal vaste lasten zoals de tarieven van energie en telecom. Het kabinet heeft niet gekozen voor financiële ondersteuning van investeringen in duurzame elektriciteitsproductie, terwijl dit juist voor lagere inkomens een goede oplossing kan zijn’, aldus de PvdA.

Daarmee vraagt de partij indirect om die mogelijkheden te onderzoeken: ‘Een klant van een eilandelijk elektriciteitsbedrijf mag een eigen elektriciteitsopwekking hebben, maar deze klant kan een eventueel overschot aan zelf geproduceerde elektriciteit niet met een latere afname uit de eilandelijke voorziening salderen. Hoe verhoudt deze inzet zich tot het streven naar een klimaatneutrale energievoorziening? Het huidige beleid lijkt hieraan juist tegengesteld. Is berekend of en hoe een volledige omschakeling naar duurzame energie eruit zou kunnen zien? Zouden investeringen in duurzame energie op de langere termijn behalve klimaatwinst ook geen financieel voordeel opleveren voor de inwoners van Caribisch Nederland?’

Nu in Solar Magazine

Maart 2021

​Nieuwe versie NEN 7250 en nieuwe norm brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil op komst: ‘Nieuwe beoordelingsmethode voor brandveiligheid pv-installaties in en op gebouwschil lost veel problemen op’ Consortium wil binnen...
Vacatures
Kieszon zoekt:

Uitvoerder

Fulltime (40 uur) - Rosmalen
Ikaros Solar Belgium NV zoekt:

Business Development Manager Netherlands

Fulltime (40 uur) - Schoten 2900
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!