Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CertiQ: Nederland installeerde in 2020 via SDE+ recordhoeveelheid van 1,9 gigawattpiek zonnepanelen
© Solarfields

CertiQ: Nederland installeerde in 2020 via SDE+ recordhoeveelheid van 1,9 gigawattpiek zonnepanelen

Nederland heeft in 2020 via de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 1.897,3 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van CertiQ.

Uit de maandrapportages van CertiQ blijkt dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 5.335 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 1.897,3 megawattpiek aan zonnepanelen*.

11 tot 16 procent groei
In 2019 werd volgens de maandrapportages 1.702 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst, wat betekent dat de groei in 2020 op basis van de maandrapportages ruim 11 procent zou bedragen.

Het geregistreerde vermogen voor het gehele kalenderjaar 2019 is in de laatste versie van het gecorrigeerde jaarrapport van CertiQ echter bijgesteld naar 1.636,3 megawattpiek. Op basis van dat jaarcijfer zou Nederland in 2020 zelfs 16 procent meer zonnepanelen via de SDE+-regeling hebben geïnstalleerd dan in heel 2019. 

Voortdurende correcties
Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

Belangrijke kanttekening is bijvoorbeeld dat er voor de maand april 2020 een registratiecijfer van -108,5 megawattpiek werd gepubliceerd door CertiQ. Dit omdat het geïnstalleerde SDE+-vermogen in die maand met terugwerkende kracht naar beneden werd bijgesteld vanwege een eerder foutief geregistreerd cijfer.

Groei ten opzichte van 2019
Onderstaande tabel toont het door CertiQ per kalendermaand geregistreerde pv-vermogen voor 2019 en 2020.

Nieuwgeplaatst 
pv-vermogen SDE+

2019*

2020*

Januari

51,1 megawattpiek

56,8 megawattpiek 

Februari

165,0 megawattpiek

204,0 megawattpiek

Maart

97,6 megawattpiek

43,4 megawattpiek

April

104,6 megawattpiek

- 108,5 megawattpiek**

Mei

79,9 megawattpiek

120,1 megawattpiek

Juni

110,0 megawattpiek

149,4 megawattpiek

Juli

97,6 megawattpiek

207,6 megawattpiek

Augustus

270,9 megawattpiek

93,7 megawattpiek

September

71,9 megawattpiek

256,9 megawattpiek

Oktober

87,3 megawattpiek

244,4 megawattpiek

November

409,9 megawattpiek

393,1 megawattpiek

December

156,2 megawattpiek

236,4 megawattpiek

Totaal

1.702 megawattpiek

1.897,3 megawattpiek

* Vastgesteld op basis van maandrapportages
** Omdat er nog altijd onduidelijkheid is over de exacte hoeveelheid zonnepanelen die in de maand april is aangemeld, is het nog niet mogelijk om vast te stellen hoeveel  vermogen aan SDE+-projecten met zonnepanelen er exact in 2020 door CertiQ geregistreerd is. Pas bij de publicatie van het gecorrigeerde jaarverslag van beide kalenderjaren kan er uitsluitsel worden gegeven.

27 procent meer installaties
In 10 van de 12 maanden werden er in 2020 via de SDE+ meer zonnestroomprojecten geregistreerd als opgeleverd dan in 2019. In totaal zijn er afgelopen kalenderjaar 1.140 pv-systemen meer opgeleverd dan in 2019. Dat is een groei van ruim 27 procent.

Aantal nieuwgeplaatste
pv-systemen SDE+

2019*

2020*

Januari

252 pv-systemen

290 pv-systemen (+15%)

Februari

245 pv-systemen

429 pv-systemen (+75%)

Maart

301 pv-systemen

405 pv-systemen (+35%)

April

268 pv-systemen

433 pv-systemen (+62%)

Mei

373 pv-systemen

399 pv-systemen (+7%)

Juni

429 pv-systemen

465 pv-systemen (+8%)

Juli

443 pv-systemen

589 pv-systemen (+33%)

Augustus

403 pv-systemen

281 pv-systemen (-30%)

September

368 pv-systemen

343 pv-systemen (-7%)

Oktober

337 pv-systemen

525 pv-systemen (+56%)

November

382 pv-systemen

560 pv-systemen (+47%)

December

394 pv-systemen

616 pv-systemen (+56%)

Totaal

4.195 pv-systemen

5.335 pv-systemen (+27%)

* Vastgesteld op basis van maandrapportages

Grens 5 gigawattpiek doorbroken
Onderstaande tabel toont de toename van het totaal bij CertiQ geregistreerde pv-vermogen van de SDE+-regeling en haar voorgangers voor het kalenderjaar 2020. Wat betreft geïnstalleerd vermogen uit de regeling is inmiddels de grens van 5 gigawattpiek doorbroken.

Zon-pv productie-installaties

Aantal pv-systemen

Opgesteld vermogen (megawattpiek)

Nieuwgeplaatst vermogen (megawattpiek)*

31 januari 2020

21.431

3.282,1

56,8 in januari 2020

29 februari 2020

21.860

3.486,1

204,0 in februari 2020

31 maart 2020

22.265

3.529,5

43,4 in maart 2020

30 april 2020

22.698

3.421,0

-108,5 in april 2020

31 mei 2020

23.097

3.541,1

120,1 in mei 2020

30 juni 2020

23.562

3.690,5

149,4​ in juni 2020

31 juli 2020

24.151

3.898,1

207,6​ in juli 2020

31 augustus 2020

24.432

3.991,8

93,7 in augustus 2020

30 september 2020

24.775

4.248,7

256,9 in september 2020

31 oktober 2020

25.300

4.493,1

244,4 in oktober 2020

30 november 2020

25.860

4.886,2

393,1, in november 2020

31 december 2020

26.476

5.122,6

236,4 in december 2020

* het bij CertiQ bekende vermogen is zowel voor 2015, 2016, 2017, 2018 als 2019 in een later stadium naar boven bijgesteld; het in de laatste kolom vermelde nieuwgeplaatste vermogen is gebaseerd op de individuele maandrapporten.

Nu in Solar Magazine

Juni 2021

Platform Preventie Valgevaar: ‘Wettelijke veiligheidseisen massaal genegeerd’ Inspectie SZW controleert dit jaar gericht op veilig werken op hoogte bij installatie zonnepanelen Kant-en-klare oplossing voor uitbannen dwangarbeid...
Vacatures
Zonmaat zoekt:

Projectmanager Zonnepanelen (M/V) Friesland

Fulltime (40 uur) - Frjentsjerterdyk 1, Sexbierum, Friesland, 8855 XC
Zonmaat zoekt:

Junior Elektricien Zonnepanelen (M/V) Utrecht

Fulltime (40 uur) - Bolgerijsekade 5, Vianen, Utrecht, 4131 NT
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!