Solar Magazine - Minister: vrijstellen zonnepanelen van ozb-belasting complex, groene heffingskorting goed alternatief
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister: vrijstellen zonnepanelen van ozb-belasting complex, groene heffingskorting goed alternatief
© Rijksoverheid

Minister: vrijstellen zonnepanelen van ozb-belasting complex, groene heffingskorting goed alternatief

Zonnepanelen op daken van woningen vrijstellen van ozb-belasting brengt diverse uitvoeringsvraagstukken met zich mee. Het invoeren van een groene heffingskorting is volgens minister Ollongren een beter alternatief.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegde de Tweede Kamer afgelopen november toe om zich in te gaan spannen om zonnepanelen op daken van woningen alsnog buiten de ozb-belasting te houden.

2 wettelijke mogelijkheden
De minister heeft in de afgelopen periode 2 wettelijke mogelijkheden laten onderzoeken. De eerste optie is het buiten de heffingsmaatstaf laten van verduurzamingsmaatregel(en). Hierdoor wordt de waarde van bijvoorbeeld zonnepanelen wel in de WOZ-waarde opgenomen, maar uitgezonderd voor de heffing van de ozb.

Een tweede optie is het aanpassen van de regelgeving waarin de grondslag voor de belasting is opgenomen. De WOZ-regelgeving zou dan veranderd moeten worden waarbij bepaalde verduurzamingsmaatregel(en) zoals zonnepanelen buiten de WOZ-waardering worden gelaten. 

Toekomstbestendigheid
Beide mogelijkheden kennen volgens de minister echter de nodige uitvoeringsvraagstukken. ‘Mocht toch tot een wettelijk verplichte belastingvrijstelling van zonnepanelen dan wel verduurzamingsmaatregelen worden besloten, dan verdient het de voorkeur dit te doen middels de ozb-grondslag, waarbij dan oog is voor de scheefgroei tussen lokale belastingen.’ 

Daarnaast heeft het volgens Ollongren dan de voorkeur om de vrijstelling niet alleen door te voeren voor zonnepanelen maar voor alle verduurzamingsmaatregelen in verband met de toekomstbestendigheid van de maatregel.

Groene heffingskorting
De minister lijkt echter niet voornemens om een van de 2 wettelijke mogelijkheden te gaan benutten. Ollongren ziet meer in het alternatief: een groene heffingskorting.

De optie van een groene heffingskorting kan volgens haar worden vormgegeven door een vermindering van de verschuldigde belasting nadat de bijvoorbeeld verschuldigde ozb-belasting is berekend. ‘Gemeenten hebben reeds de mogelijkheid facultatief een dergelijke korting in te voeren’, duidt Ollongren. ‘Een verplichting vraagt een wetswijziging. De groene heffingskorting kan eenmalig of voor een korte periode (een aantal jaren) ter beschikking worden gesteld. De hoogte van de groene heffingskorting kan afhankelijk worden gesteld van het aantal verduurzamingsmaatregelen dat door de huiseigenaar wordt uitgevoerd. Ter illustratie: een eenmalige groene heffingskorting voor zonnepanelen ter hoogte van 275 euro zou de hogere ozb voor de huiseigenaar compenseren voor een periode van 25 jaar.’ 

Eenvoudiger
Een groene heffingskorting heeft volgens de minister meerdere voordelen. Zo is de toekenning eenvoudiger en als gevolg daarvan zullen minder interpretatieve vragen en juridische geschillen volgen. Ook zijn de uitvoeringslasten beperkter, omdat als voorwaarde kan worden gesteld dat huiseigenaren zelf de gegevens bij de gemeente aan moeten leveren.

Bovendien is de korting volgens Ollongren transparant en kan er eenvoudig een overzicht worden verkregen van de verstrekte korting en de impact op de verduurzaming.

Bestaande mogelijkheid gemeenten
Minister Ollongren zegt de Tweede Kamer toe in gesprek te gaan met gemeenten over hoe op lokaal niveau verduurzaming door huiseigenaren verder bevorderd kan worden en of een (verplichte) groene heffingskorting daar mogelijk aan bijdraagt.

Overigens herhaalt de bewindsvrouw dat gemeenten al de mogelijkheid hebben om een deel van een onroerende zaak, zoals zonnepanelen, vrij te stellen voor de ozb. ‘Gemeenten hebben conform artikel 220d, eerste lid, onderdeel i van de Gemeentewet reeds de mogelijkheid om facultatief een deel van een onroerende zaak (zoals zonnepanelen) vrij te stellen voor de ozb.
Op dit moment zijn er nauwelijks gemeenten bekend die gebruikmaken van deze mogelijkheid om zonnepanelen of andere verduurzamingsmaatregelen vrij te stellen.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Chapter zoekt:

Customer Success Manager

32-40 uur - Amsterdam, 1076EE, 115
Kremer Techniek zoekt:

Adviseur Calculator – Duurzame Technieken

32-40 uur - 's-Heerenberg Ulenpasweg 2b 7041 GB
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!