logo
wvhj2023
© Zuhal Demir
© Zuhal Demir
12 januari 2021

Minister Demir: ruim helft van Vlaams Klimaatfonds naar energetische renovatie

De regering van Vlaanderen heeft op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir besloten dit kalenderjaar 56 procent van het Vlaams Klimaatfonds te gebruiken voor energetische renovatie van gebouwen en woningen.

Vlaanderen kent sinds 2012 een Klimaatfonds dat benut wordt voor maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse klimaatdoelstellingen. Het fonds wordt gevoed met de inkomsten van de veiling van emissierechten voor de industrie. In 2021 is het Klimaatfonds goed voor een budget van 73 miljoen euro.

17 nieuwe klimaatmaatregelen
De Vlaamse Regering besliste tot 17 nieuwe maatregelen die bijdragen aan de Vlaamse Klimaatdoelstellingen. Het grootste deel zal besteed worden aan de energetische renovatie van gebouwen – in de sectoren welzijn, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) – en woningen; te weten sociale woningen, erfgoedwoningen en appartementen. Daarvoor wordt 40,6 miljoen euro voorzien. 15,8 miljoen euro gaat naar de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact en een versterking van de collectieve renovaties in dit plan.

Daarnaast wordt er 5,4 miljoen voorzien voor de actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid zelf. 800.000 euro wordt geïnvesteerd in een project waarbij een warmtenet gevoed wordt met restwarmte van een waterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Deurne. Er wordt 5 miljoen voorzien voor klimaatmitigatie in de landbouw en 1 miljoen voor een versterking van de ecologiepremie voor niet-ETS bedrijven.

Zonneboiler
Net als de afgelopen jaren is er ook in 2021 geld beschikbaar voor energiebesparing in onderwijsinfrastructuur. Ditmaal gaat het om 4,2 miljoen euro. Dit geld wordt aangewend  voor  reguliere  bouwdossiers, die  specifieke  (extra)  werken bevatten met het oog op een CO2-reductie. Het gaat dan concreet over: vloer-, gevel-, dak- en zoldervloerisolatie; vervanging van glas door hoogrendementsglas of ramen door hoogrendementsramen; zonneboilers; warmtepompen; en vervanging van ketels door hoogrendementsketels.

Deze projecten worden gerealiseerd via cofinanciering. Zowel het  gesubsidieerd  onderwijs,  het Gemeenschapsonderwijs,  alsook  het  hoger  onderwijs komen  in  aanmerking  voor cofinanciering vanuit het Vlaams Klimaatfonds.

Hefboomeffect
In lijn met het nieuwe bestedingskader zullen deze nieuwe klimaatmaatregelen niet volledig uit het Vlaamse Klimaatfonds gefinancierd worden. De bevoegde ministers zullen ze ook gedeeltelijk vanuit andere budgetten moeten (laten) financieren. Voor elk van deze maatregelen zal berekend worden hoeveel ton broeikasgassen ze reduceren per euro, de meest kostenefficiënte maatregelen zullen het grootste percentage cofinanciering uit het Klimaatfonds ontvangen. Hierdoor ontstaat een hefboomeffect met het Vlaamse Klimaatfonds: elke euro uit het klimaatfonds zal bijkomende middelen voor klimaatbeleid aantrekken.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt zich sterk dat elke euro uit het Vlaamse Klimaatfonds in de toekomst gemiddeld 2 euro klimaatmaatregelen zal opleveren. ‘Zo maken we van het Klimaatfonds een hefboom voor méér nieuwe klimaatmaatregelen. Ik ben mijn collega’s in de Vlaamse Regering dankbaar om mee de handen uit de mouwen te steken voor een kostenefficiënt klimaat- en energiebeleid en het effectief realiseren van deze investeringen. Dat het gros daarvan geïnvesteerd wordt in energetische renovaties is bovendien belangrijk voor de tewerkstelling in de bouwsector, maar drukt tegelijk ook de energiefactuur van onder meer scholen, zorginstellingen, inwoners van sociale woningen en overheidsdiensten.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten