Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Omgevingsvergunning Pure Energie voor 51 hectare groot zonnepark De Eendracht
© Rudmer Zwerver | Dreamstime.com

Omgevingsvergunning Pure Energie voor 51 hectare groot zonnepark De Eendracht

Pure Energie heeft een definitieve omgevingsvergunning verkregen voor zonnepark De Eendracht. De zonneweide in Steenbergen langs de Oude Dijk aan de noordwestzijde van Nieuw-Vossemeer wordt zo'n 51 hectare groot.

Het zonnepark gaat naar verwachting jaarlijks zo’n 49 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken; genoeg elektriciteit voor ruim 16.000 huishoudens.

Omgevingsfonds
Het zonnepark past binnen de visie Energie & Ruimte, waarin de gemeente Steenbergen heeft aangegeven op welke manier zij wil omgaan met duurzame-energieopwekking. Daarnaast heeft het plan steun gekregen van inwoners in Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Er zijn hierdoor geen zienswijzen ingediend tegen het plan voor het zonnepark.

In een werkgroep van Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN Groene Zoom/Stichting Brabantse Wal zijn de landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap besproken. Dat heeft geleid tot een gedegen plan waarin wensen en ideeën vanuit de omgeving nadrukkelijk zijn meegenomen.

37 procent niet bedekt
Bij de inrichting van de zonneweide is aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en natuurwaarden. In totaal blijft meer dan 37 procent van het zonnepark niet bedekt met zonnepanelen. Zo komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken. Langs de watergang in het midden van het zonnepark komt een natuurvriendelijke oever en lange bomenrij met meer dan 45 schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor de grote verscheidenheid aan vogels en kleine zoogdieren in het gebied. Op deze manier is het zonnepark straks volgens Pure Energie ook een aantrekkelijk leefgebied voor de patrijs en de fazant.

Daarnaast stelt Pure Energie voor de duur van minimaal 15 jaar een deel van de inkomsten van het zonnepark via een omgevingsfonds beschikbaar te stellen aan het dorp Nieuw-Vossemeer. In de werkgroep is besloten dat de dorpsraad Nieuw-Vossemeer een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Ook heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Met het fonds kunnen de komende jaren initiatieven door en voor het dorp worden gerealiseerd, die het dorp mooier en sterker maken.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Xperal zoekt:

Projectleider PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Weert, 6004 RM, 3a
kWh People zoekt:

Accountmanager PV

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!