Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
CPB: raming kabinet over kosten afbouw salderingsregeling kent grote onzekerheden
© Esbobeldijk | Dreamstime.com

CPB: raming kabinet over kosten afbouw salderingsregeling kent grote onzekerheden

De budgettaire raming van het kabinet die de kosten van de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen bevat is met een hoge mate van onzekerheid omgeven. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB).

Het CPB trekt deze conclusie in zijn certificering van de budgettaire raming van het kabinet voor de Wet afbouw salderingsregeling. Met deze notitie certificeert het CPB op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de raming van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel Wet afbouw salderingsregeling. Met de maatregel wordt de salderingsregeling in de energiebelasting van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 geleidelijk afgebouwd.

Hoge mate van onzekerheid

Met een certificering van de budgettaire ramingen toetst het CPB of de door het kabinet gemaakte inschatting van de kosten ‘neutraal en redelijk’ zijn. Bovendien geeft het CPB daarbij aan wat de bijbehorende mate van onzekerheid is. Een raming krijgt de kwalificatie ‘redelijk’ wanneer er bij het CPB geen betere bronnen of ramingsmethoden bekend zijn om de raming te maken. De kwalificatie ‘neutraal’ houdt in dat de raming geen systematische afwijking naar boven of naar beneden vertoont.

Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de afbouw van de salderingsregeling redelijk en neutraal. ‘De raming kent een hoge mate van onzekerheid, door de onzekerheid in toekomstige elektriciteitsproductie en het elektriciteitsverbruik’, schrijft het CPB. ‘Deze raming is met veel onzekerheid omgeven, omdat de elektriciteitsproductie en het eigen verbruik afhankelijk zijn van sterk onzekere factoren, zoals de toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsprijs en de prijs- en rendementsontwikkeling van zonnepanelen.’

Onzekerheid werkt door in grondslag
Hoewel de raming naar het oordeel van het CPB neutraal en redelijk is, leunt deze volgens de organisatie in zeer belangrijke mate op aannamen. Er zit dus grote onzekerheid in de toekomstige ontwikkeling van de elektriciteitsproductie, -verbruik en - prijs, die direct invloed heeft op de grondslag van de salderingsregeling. Daarnaast zorgt de afbouw voor gedragseffecten, waarvan de onzekerheid doorwerkt in de grondslag. De raming is daardoor met grote onzekerheid omgeven.

Omdat in het regeerakkoord werd uitgegaan van onmiddellijke afschaffing van de regeling in 2023, maar in de wetsuitwerking is gekozen voor een geleidelijke fiscale begrenzing, treedt er ten opzichte van het regeerakkoord een extra tijdelijke derving op. Deze is in onderstaande tabel weergegeven.

in miljoen euro

Opbrengst meteen afschaffen
salderingsregeling (A)

Opbrengst fiscaal begrenzen = geleidelijk
afschaffen salderingsregeling (B)

Extra kosten variant fiscaal begrenzen* (A - B)

2023

410

134

277

2024

446

176

270

2025

479

222

257

2026

510

270

239

2027

552

330

222

2028

605

402

203

2029

657

480

176

2030

709

565

144

Structureel

709

709

0

* dit betreft de extra kosten ten opzichte van het regeerakkoord

Bekijk al het nieuws over de salderingsregeling hier in het speciale dossier van Solar Magazine.

Nu in Solar Magazine

Marktgids Zonne-energie 2021

De Marktgids Zonne-energie 2021 kent 13 rubrieken met onder meer de volgende redactionele artikelen: COVERSTORY  Vlaamse zonne-energiemarkt gaat nieuw tijdperk in, Nederlandse zonne-energiemarkt na coronacrisis klaar voor...
Vacatures
Zelfstroom Montage zoekt:

Werkvoorbereider Elektrotechniek

Fulltime (40 uur) - 8211 AS
Xperal zoekt:

Projectleider PV-installaties

Fulltime (40 uur) - Weert, 6004 RM, 3a
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!