logo
wvhj2023
© Pliene | Dreamstime.com
© Pliene | Dreamstime.com
17 november 2020

Onderzoek Verbond van Verzekeraars naar opruimingsmethoden voor brand met zonnepanelen

Het Verbond van Verzekeraars is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor eenduidige opruimingsmethoden - bijvoorbeeld via Stichting Salvage - voor de achtergebleven materialen na branden met zonnepanelen.

Bij de 2 branden in Noord-Holland en Flevoland kwamen afgelopen zomer restanten van zonnecellen in weilanden van agrariërs terecht wat tot 2 keer toe leidde tot Kamervragen van het CDA.

Aparte verzekering
De minister meldt in antwoord op de Kamervragen met het Verbond van Verzekeraars gesproken te hebben over 2 branden waarbij eerder dit jaar deeltjes van zonnecellen in weilanden terechtkwamen. ‘Omgevingsschade na een brand met zonnepanelen is een nieuw element. Opruimingskosten zijn zakelijk vaak niet, dan wel beperkt, meeverzekerd op de brandpolis. Verzekerden kunnen hiervoor een aparte verzekering of extra dekking afsluiten. In dit kader is het Verbond van Verzekeraars een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor eenduidige opruimingsmethoden, bijvoorbeeld met hulp van Stichting Salvage.’

Op dit moment is volgens Wiebes nog niet duidelijk hoe groot het risico is op het verspreiden van deeltjes uit zonnepanelen bij brand en wat de precieze effecten hiervan zijn op de omgeving. ‘Hoewel het te betreuren is dat dit tweemaal in korte tijd tot schade heeft geleid, betreft het een nieuw fenomeen dat eerst nader onderzocht dient te worden. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse organisatie voor toegepast onderzoek (TNO) zijn er op dit moment mee bezig.’

Handhavend optreden
Minister Wiebes meldt de Tweede Kamer dat wanneer er bij een brand depositiemateriaal vrijkomt,  de omgevingsdienst als eerste indicatie omgevingsmonsters zal nemen. ‘Vooruitlopend op deze uitslagen dient de producent uit voorzorg te handelen. Wanneer de producent redenen heeft om te twijfelen aan de veiligheid van een product, mag dit product niet op de markt gebracht worden. Een brand met depositie en een uitstaand onderzoek zijn beide reden om hieraan te twijfelen. Mochten de uitslagen vervolgens uitwijzen dat de voedselveiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, dan zal de producent (landbouwer) passende maatregelen moeten nemen. De producent heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid om een veilig product op de markt te brengen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het handelen van de producent. Zo nodig zal de NVWA handhavend optreden. Het stelsel van voedselveiligheid in Nederland is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid van de ondernemers. Bij enige twijfel over of vermoedens van onveilig voedsel is de producent verplicht dit te melden bij de NVWA en actie te ondernemen.’

Protocol brandbestrijding
Komend kalenderjaar verwacht minister Wiebes duidelijkheid van het Instituut Fysieke Veiligheid over de vraag of er een aanvullende aanbeveling nodig is voor de brandbestrijding bij zonnepanelen. ‘Het streven van het IFV is om in het tweede kwartaal van 2021 de vraag te beantwoorden of er een aanvullende aanbeveling nodig is voor de brandbestrijding bij zonnepanelen en of het behulpzaam is om deze aanbevelingen op te nemen in een protocol.’

Lees ook:

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten