logowvhj2023
© KiesZon
© KiesZon
2 november 2020

Minister Wiebes: convenant voor aftoppen piekvermogen zonnepanelen op 70 procent

Er is een convenant tussen netbeheerders en marktpartijen op komst om commerciële installaties met zonnepanelen af te toppen op 70 procent. Dat meldt minister Wiebes in reactie op de initiatiefnota van Sienot (D66).

In zijn initiatiefnota pleitte het D66-Kamerlid Matthijs Sienot er afgelopen september onder meer voor dat het kabinet een rijksarchitect aanstelt die op nationaal niveau een toekomstig, duurzaam en betrouwbaar energiesysteem gaat schetsen. In een initiatiefnota kan een Tweede Kamerlid een bepaalde beleidskwestie aan de orde stellen en daarover voorstellen doen. Als regel komt de regering met een reactie. De nota wordt vervolgens besproken door de Tweede Kamer, meestal in een algemeen overleg van de betreffende Kamercommissie.

Regie gepakt
Wiebes stelt die oproep te lezen als een vraag om meer regie over de verschillende trajecten heen en inzicht in de effecten van verschillende keuzen op het elektriciteitssysteem en daarmee het gehele energiesysteem. ‘Deze oproep deel ik. Om die reden is de regie van rijkszijde de afgelopen periode ook verder versterkt.’

Toch zal hij niet overgaan tot het aanstellen van een rijksarchitect. Wiebes stelt namelijk met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en met koepels van medeoverheden de regie te hebben genomen in de verdere uitrol van de opwek van duurzame energie op land in het Nationale Programma Regionale Energiestrategieën (NP-RES). ‘Dit programma draagt in belangrijke mate bij aan een meer planmatige ontwikkeling van de duurzame-energiestructuur. De afgelopen jaren heeft het kabinet de ruimtelijke procedures al flink opgeschoond met bijvoorbeeld de Crisis- en Herstelwet en de stelselwijziging voor de Omgevingswet. Een verdere versnelling kan plaatsvinden door een constructieve samenwerking tussen overheden en netbeheerders, zodat niet alleen de vastgestelde procedurestappen zonder vertraging kunnen worden doorlopen, maar ook de voorbereidingstijd van die stappen niet onnodig veel tijd in beslag neemt. Programma’s zoals het NP RES helpen om tijdig knelpunten te signaleren en daar vanuit overheden en netbeheerders op te sturen.’

Convenant op komst
Het aftoppen van pieken op vrijwillige basis stelt de minister toe te juichen. ‘Netbeheerders en marktpartijen werken aan een convenant om daarin afspraken te maken over het aftoppen op 70 procent van het piekvermogen bij zon-pv. Het aftoppen tot 70 procent is een commerciële kostenoptimalisatie, om die reden behoeft dit geen aanvullende stimulering.’

Ook netbeheerder Liander stelde afgelopen zomer al te willen dat zonneparken voortaan nog maar op 75 procent van hun piekcapaciteit worden aangesloten. Zo stelt de netbeheerder meer aansluitingen te kunnen verzorgen en 400 miljoen euro te besparen.

Onuitvoerbaar in SDE++
De oproep van Sienot om technieken met een lage netbelasting in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) te bevoordelen, is volgens Wiebes niet te realiseren. ‘De SDE++ is een generieke regeling waarbij het niet mogelijk is om rekening te houden met verschillende kosten of de mate van netbelasting. Dit wel toepassen zou de regeling onuitvoerbaar maken. Desalniettemin begrijp ik het verzoek van de heer Sienot wel. Daarom is het voor projecten die niet terugleveren aan het net, en dus zelf al hun opgewekte elektriciteit verbruiken, ook mogelijk om in gebieden met netcongestie SDE++ aan te vragen. Dergelijke projecten zullen van de netbeheerders een transportindicatie ontvangen als zij deze aanvragen.’

‘Het tekort aan netcapaciteit is niet een knelpunt dat zich eenvoudig laat slechten, en zal daarom mijn aandacht blijven houden’, besluit Wiebes.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.