logo
wvhj2023
© Zuhal Demir
© Zuhal Demir
22 oktober 2020

Minister Demir: impact capaciteitstarief voor eigenaren zonnepanelen nog niet te bepalen

De Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir vindt het nog te vroeg om na te denken over maatregelen voor het compenseren van eigenaren van zonnepanelen vanwege de invoering van het capaciteitstarief.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte afgelopen zomer de nieuwe tariefmethodologie bekend. Vanaf 2022 wordt een capaciteitstarief ingevoerd waardoor onder meer veroorzakers van stroompieken meer gaan betalen. Voor eigenaren van zonnepanelen wordt het daarmee interessant om zoveel mogelijk van de opgewekte stroom direct zelf te verbruiken.

Vragen in Vlaams Parlement
Bart Claes van de N-VA heeft in het Vlaams Parlement aan energieminister Zuhal Demir vragen gesteld over de invoering van het capaciteitstarief. Daarbij gaat het onder meer over de impact voor eigenaren van zonnepanelen.

‘De VREG poneert in een simulatie dat een gezin met zonnepanelen, een relatief laag elektriciteitsverbruik (2.284 kilowattuur) en een piekverbruik van 3,15 kilowatt een meerprijs zal betalen van 9 euro (van ongeveer 250 euro, in functie van het omvormervermogen, naar 259 euro, wat neerkomt op een procentuele stijging van 3,6 procent). Kan de minister de cijfers van deze simulatie bevestigen? Wat is haar reactie op de resultaten van de simulatie?’, luidde een van de vragen van Claes. Ook wil Claes weten of minister Demir voornemens is maatregelen te nemen om de eigenaren van zonnepanelen te vergoeden voor de meerkosten die zij zullen moeten betalen.

Niet zinvol
Demir meldt dat de VREG in de loop van de komende maanden nog meer rekenvoorbeelden zal uitwerken. ‘Mogelijk geven deze bijkomende cases bijkomende inzichten. De juiste impact is pas te berekenen als de capaciteitstarieven effectief zijn bepaald, wat tegen het einde van volgend jaar wordt verwacht. De invoering van de nieuwe tarieven is een complex gegeven, waar verder acties nodig zullen zijn. Op basis van de impact op specifieke doelgroepen is al beslist om de premies voor dak-, vloer-, muurisolatie, hoogrendementsbeglazing en warmtepompen(boiler) te verhogen voor gezinnen die vandaag het tarief ‘exclusief nacht’ gebruiken voor de verwarming van hun woning.’

‘Het lijkt mij niet zinvol om al bijkomende maatregelen uit te werken voor een berekende meerprijs van 9 euro per jaar vooraleer de juiste impact is becijferd op basis van de effectief vastgelegde tarieven.’

Zware investeringen
De minister lijkt vooral ook begrip te hebben voor de invoering van het capaciteitstarief. ‘Door de toenemende elektrificatie van onder andere transport en verwarming in combinatie met meer decentrale elektriciteitsopwekking via zonnepanelen zullen onze distributienetten in de toekomst blootgesteld worden aan steeds grotere piekbelastingen’, stelt Demir. ‘Om dit op te vangen, zullen de distributienetbeheerders op termijn mogelijk zware investeringen moeten uitvoeren om hun netten betrouwbaar te houden. De kosten van deze investeringen zullen uiteindelijk aan alle netgebruikers doorgerekend worden via de nettarieven.’

Demir stelt dat de invoering van het capaciteitstarief volgens de VREG, die hierover onafhankelijk beslist, noodzakelijk is om de beschikbare capaciteit van de distributienetten beter te benutten. ‘Daardoor zullen uiteindelijk ook minder netinvesteringen nodig zijn, hetgeen resulteert in lager distributienettarief voor alle netgebruikers. Op die manier wil de VREG de netgebruikers via het capaciteitstarief aansporen om slimmer om te gaan met hun elektriciteitsverbruik en om hoge piekbelastingen te vermijden. Niet enkel de hoeveelheid elektriciteit is van tel maar ook de mate waarin men zijn verbruik spreidt. In het kader van een betaalbare energietransitie is de invoering van het capaciteitstarief, volgens de VREG, dus noodzakelijk.’

Elektriciteitsverbruik spreiden
Momenteel hebben Vlamingen volgens Demir vooral voeling met het elektriciteitsverbruik in kilowattuur. Want hoe meer elektriciteit ze verbruiken, hoe meer ze ook moeten betalen en omgekeerd. ‘Toch zien ze deze afrekening maar eenmaal per jaar. Wanneer ze de elektriciteit verbruiken maakt bovendien weinig uit voor de netkosten. Daarnaast zijn er vandaag reeds veel burgers die rekening houden met het tijdstip van verbruik: gezinnen die een dag- en nachtmeter hebben en daarop inspelen. Als zij hun verbruik verschuiven naar de nacht en naar het weekend zullen ze minder betalen. Vele mensen hebben dus reeds gewoonte om hun elektriciteitsverbruik in de tijd te verschuiven, weliswaar binnen afgebakende tijdstippen. In de toekomst is het doel niet het verschuiven op zichzelf, maar vooral het spreiden.’

Heldere communicatie belangrijk
De Vlaamse minister hamert daarbij vooral op heldere communicatie vanuit de VREG. ‘Communicatie richting de burgers maar ook richting specifieke doelgroepen zoals de installateurs zal een heel belangrijke rol spelen om het capaciteitstarief en de opportuniteiten van gespreid verbruik en een slimme meter toegankelijk uit te leggen. Als overheid moeten we er in eerste instantie voor zorgen dat de juiste informatie tot bij de juiste doelgroepen geraakt en mogelijke misverstanden worden rechtgezet. Daarom werk ik de komende weken en maanden met mijn administratie in samenwerking met Fluvius en de VREG een eenduidige communicatie uit.

Dag- en nachttarief afgeschaft
Er zal volgens Demir nog veel informatie bekendgemaakt moeten worden over het capaciteitstarief. ‘De gemiddelde netgebruiker heeft momenteel nog geen voeling met het begrip capaciteit en heeft ook waarschijnlijk geen idee welke capaciteit hij momenteel gebruikt. De digitale meter zal hier ongetwijfeld een grote rol in spelen. Meer dan 30 jaar geleden is het dag/nachttarief ingevoerd, het heeft toen ook enkele jaren geduurd voor iedereen de mogelijkheden van dit systeem had ontdekt en begon te gebruiken. De communicatie rond het nieuwe capaciteitstarief zal daarom in het najaar starten en intensief aangehouden worden, zodat iedereen de mogelijkheden van het capaciteitstarief dat ingaat in 2022 snel ontdekt en begint te gebruiken.’

Het door Demir genoemde dag- en nachttarief en exclusief nachttarief wordt met de invoering van het capaciteitstarief afgeschaft. De minister hierover: ‘De voordelen verbonden aan het exclusief nachttarief worden uitgefaseerd en op termijn ook afgeschaft.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten