logo
wvhj2023
hero-image
19 oktober 2020

VNAB en Verbond van Verzekeraars onthullen voorbeeldclausule voor verzekeren zonnepanelen

De brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB en het Verbond van Verzekeraars hebben een voorbeeldclausule gepresenteerd voor het verzekeren van zonnepanelen op daken.

De voorbeeldclausule zonnepaneleninstallaties heeft betrekking op installaties met een vermogen van meer dan 5 kilovoltampère en is een zogenaamde garantieclausule.

Garantieclausules
De VNAB stelt dat vanaf het moment dat de clausule op de polis van toepassing is voor de zonnepanelen zelf, dekking wordt gegeven tegen brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en stormschade.

De clausule is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Technische Commissie Brand en de Juridische Commissie van de VNAB en het Verbond van Verzekeraars. De clausule beschrijft aan welke eisen een zonnepaneleninstallatie moet voldoen, zoals diverse veiligheidsnormen. Daarnaast vermeldt de clausule welke documentatie de verzekerde in geval van schade moet overleggen. De mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de garanties staan in de clausule beschreven. Daarbij is aansluiting gezocht bij de al bekende garantieclausules brandgevaarlijke werkzaamheden, elektrische installaties en buitenopslag.

Dakconstructieberekening
De clausule bepaalt dat de verzekerde een dakconstructieberekening kan overleggen. Omdat er op het moment bij de introductie van de voorbeeldclausule volgens de VNAB niet van kan worden uitgegaan dat alle verzekerden deze berekening kunnen overleggen, is er een bijzondere bepaling in de clausule opgenomen. Deze bijzondere bepaling houdt in dat verzekeraars in geval van schade bij zonnepaneleninstallaties geplaatst vóór 2021, tot 1 juli 2022 geen beroep op deze garantie doen. Deze bijzondere bepaling komt vanaf 1 juli 2022 te vervallen.

Niet bindend
Deze clausule heeft enkel betrekking op zonnepanelen op het dak. ‘Voor de goede orde vermelden wij dat de voorbeeldclausule niet bindend is en dat het gebruik ervan op generlei wijze wordt aanbevolen’, aldus de VNAB. ‘Het dient slechts als voorbeeld waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat eenieder dus vrij om een aangepaste clausule dan wel andere clausule aan zijn klanten aan te bieden.’

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten