logo
wvhj2023
© Enexis
© Enexis
8 oktober 2020

Enexis bouwt 39 nieuwe hoogspanningsstations in Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg en Overijssel

Enexis gaat in Noord-Brabant, Drenthe, Groningen, Limburg en Overijssel 122 hoogspanningsstations uitbreiden en 39 nieuwe hoogspanningsstations bouwen. Dat meldt de netbeheerder in het definitieve investeringsplan.

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder 2-jaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van 10 jaar, dat getoetst wordt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM stelde eerder deze maand bij een eerste toets van de voorlopige investeringsplannen van de netbeheerders dat onder meer het plan van Enexis nog onvoldoende was uitgewerkt.

Congestie realiteit op korte termijn
In het definitieve Investeringsplan 2020-2030 heeft Enexis nu beschreven hoe de netbeheerder knelpunten op het elektriciteitsnet gaat aanpakken en het stroomnet gaat uitbreiden.

‘Wij zagen de afgelopen 2 jaar een verdubbeling van het aangesloten duurzame productievermogen aan zonne- en windenergie op onze netten’, aldus Enexis. ‘Deze groei zal de komende tijd naar verwachting verder versnellen. Het oplossen van de knelpunten kost veel geld en tijd, zeker op hoogspanningsniveau. Helaas is netcongestie voor de kortere termijn een realiteit die snelle en grootschalige elektrificatie binnen een bestaand systeem met zich meebrengt. Het is daarom van belang dat we slimmer omgaan met de bestaande netcapaciteit en dat er meer regie is op de uitvoering. Daarom pleiten wij voor het concretiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES’en) want dit helpt ons proactief te investeren op de lange termijn door rekening te houden met de verwachte groei van duurzame opwek.’

Uitbreidingen en nieuwe stations
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de investeringen van Enexis in hoogspanningsstation per provincie.

Provincie

Uit te breiden stations (hoogspanning)

Nieuw te bouwen stations (hoogspanning)

Groningen

22

8

Drenthe

11

6

Overijssel

26

1

Noord-Brabant

35

19

Limburg

28

5

Totaal

122

39

Tijdigheid investeringen moeilijk
De vraag naar nieuwe aansluitingen en daarmee de vraag naar transportcapaciteit stijgt de komende jaren enorm. Dit maakt het volgens Enexis in sommige gevallen moeilijk om de gesignaleerde capaciteitsknelpunten tijdig op te lossen. ‘Op voorhand is nog niet goed aan te geven bij welke capaciteitsknelpunten er congestie te verwachten is. Dit is immers sterk afhankelijk van de werkelijke ontwikkeling van de vraag naar transportcapaciteit en van de volgorde waarin de knelpunten zich in werkelijkheid zullen aandienen.’

Bovendien stelt Enexis in het investeringsplan dat de netbeheerder zelf, maar ook zijn aannemers te maken hebben met een tekort aan uitvoeringcapaciteit.’ In concreto komt dat vooral neer op een tekort aan mankracht. Enexis heeft dit probleem al jaren geleden onderkend en er zijn diverse acties in gang gezet om dit probleem te verhelpen. Dit is echter niet eenvoudig. Het gaat vaak om zeer specialistisch technisch werk waarvoor moeilijk personeel te vinden is. Dit betekent ook dat, wanneer er al nieuw personeel geworven kan worden, er veelal een intern opleidingstraject nodig is dat tot 4 jaar kan duren.’

Naast het werven van extra personeel kijkt Enexis ook naar andere mogelijkheden om het werkpakket sneller te kunnen uitvoeren. Een van de opties daarbij is het uitbesteden van werk. Dit biedt tot op zekere hoogte mogelijkheden, maar bij deze werkzaamheden is volgens de netbeheerder veelal nog steeds veiligheidstoezicht van (schaars) eigen personeel nodig.

Lees ook: 

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten