logo
wvhj2023
© CDA
© CDA
2 oktober 2020

Opnieuw Kamervragen CDA over verzekeren en schade door brand met zonnepanelen

Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft opnieuw Kamervragen gesteld aan minister Wiebes over het verzekeren van zonnepanelen en voor de kosten van het opruimen van schade veroorzaakt door brand bij zonnepanelen.

Bij de 2 branden in Noord-Holland en Flevoland kwamen afgelopen zomer restanten van zonnecellen in weilanden van agrariërs terecht wat leidde tot Kamervragen van het CDA. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) stelde samen met de veiligheidsregio’s, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Veiligheidsberaad, omgevingsdiensten en de NVWA onderzoek te willen doen naar de gevolgen van branden met zonnepanelen.

Onderzoek RIVM
Eind september liet minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten naar aanleiding van de Kamervragen het RIVM onderzoek te gaan laten doen naar de mogelijke effecten van branden met zonnepanelen.

De antwoorden op de Kamervragen waren voor Mulder niet toereikend en bovendien heeft zij een aantal nieuwe vragen gesteld. Zo wil zij weten welke onderwerpen zijn besproken tijdens het overleg met verzekeraars en de zonne-energiesector en of dit tot concrete uitkomsten en vervolgafspraken heeft geleid.

Verzekeren brandschade moeilijk
Verder vraagt Mulder of minister Wiebes weet dat het verzekeren tegen schade veroorzaakt door een brand met zonnepanelen erg moeilijk of zelfs onmogelijk is. ‘Deelt u de mening dat ook als zonnepanelen niet de oorzaak van de brand zijn, het verzekeren van de kosten van het opruimen van schade alsnog een onderwerp is om met de verzekeraars te bespreken? Deelt u de mening dat de problemen rondom het verzekeren van zonnepanelen alsmede voor de eventuele kosten van het opruimen van deeltjes die uit zonnepanelen ontsnappen bij brand zo snel mogelijk moeten worden opgelost en dat het tempo waarin daartoe tot nu toe stappen zijn gezet volstrekt ontoereikend is?’

Mulder wil dan ook dat de verzekeraars stappen zetten om de beschreven problematiek op korte termijn op te lossen, zodat dit geen vertragende factor wordt in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ze vraagt minister Wiebes of hij alternatieven ziet voor het oplossen van deze problematiek als de verzekeraars niet snel met een oplossing komen.

Schadelijke stoffen in landbouwproducten
Het CDA-Kamerlid vraagt bovendien aandacht voor het onderzoek naar schadelijke stoffen die in landbouwproducten terechtkomen als de boer en de afnemer niet zelf besluiten daar onderzoek naar te doen. ‘Deelt u de mening dat het onwenselijk is om dit, gezien het grote belang van voedselveiligheid, geheel van de inschatting van de boer, afnemer of leverancier af te laten afhangen? Hoe gaat u ervoor zorgen dat dergelijk onderzoek altijd plaats gaat vinden als er door brand aan zonnepanelen mogelijk schadelijke stoffen in landbouwproducten terecht kunnen komen?’

De minister moet de Kamervragen binnen 3 weken beantwoorden, of na een uitstelbericht binnen 6 weken.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten