logo
wvhj2023
hero-image
11 september 2014

Erik Lysen (Holland Solar): 'Professionalisering cruciaal voor bereiken van vijf gigawatt in 2020'

Holland Solar-voorzitter Erik Lysen pleit voor verdere professionalisering van de zonne-energiesector. Dit om het nieuwe doel van vijf gigawatt pv-vermogen in 2020 te halen.

In opmaat naar het Solar Event - het business-to-business evenement voor de zonne-energiebranche tijdens de vakbeurs Energie 2014, van 7 tot en met 9 oktober 2014 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch - constateert Lysen veel positieve ontwikkelingen. Het vermogen aan opgestelde zonnestroomsystemen is vorig jaar verdubbeld. De veronderstelling dat er onvoldoende capaciteit op het laagspanningsnet is, is door recent onderzoek naar het rijk der fabelen verwezen. Lysen wil verder inzetten op professionalisering van de solarsector. 'En de groei gaat onverminderd door. Medio 2014 stond één gigawatt aan zonnestroomvermogen opgesteld. Eind van het jaar zitten we daar zelfs een stuk boven', aldus Lysen.

Het huidige laagspanningsnet kan de groei van al die lokaal opgewekte zonnestroom in elk geval prima aan. De veronderstelling dat het elektriciteitsnet in de problemen zou komen is onderuit gehaald in een recente studie van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en DNV-GL (voorheen KEMA). De huidige distributienetten kunnen tot zestien gigawatt zonnestroom verwerken. 'Een cruciaal gegeven', zegt Lysen. 'Want dat betekent dat we de komende jaren stevig door kunnen groeien. Een simpele extrapolatie leert dat we tot 2025 of zelfs 2030 vooruit kunnen zonder maatregelen te hoeven nemen. De maatregelen die vervolgens nodig zijn, zijn ook nog eens bescheiden. Betere sturing van de vraag naar stroom en beperkt aftoppen van de pieken in de zomer is voldoende. Uitbreiding van het net is voorlopig niet nodig.'

Concreet heeft de solarsector voor 2020 de doelstelling van vijf gigawatt geformuleerd, omgerekend goed voor vier procent van het totale elektriciteitsverbruik. 'We komen daar als sector nadrukkelijk zelf mee', benadrukt Lysen. 'Want het SER-Energieakkoord noemt geen heldere doelen in termen van megawatts. Als branche willen we onze ambities concreet maken.'

Zonnewarmte
Datzelfde geldt voor zonnewarmte, de andere pijler van zonne-energie waar de brancheorganisatie zich voor inzet. Het duurzaam opwekken van warmte voor verwarming en warm water met behulp van zonnecollectoren verdient beslist extra aandacht, vindt Lysen. De eind 2013 opgestelde capaciteit aan zonnewarmte levert jaarlijks 1,2 petajoule en dat moet in 2020 zijn uitgebreid tot 5 petajoule, formuleert hij de tweede ambitie. 'De aandacht voor zonnewarmte steekt schril af tegenover die voor zonnestroom waar volop sprake van subsidieregelingen is. De overheid zou zonnewarmte op dezelfde wijze moeten faciliteren, bijvoorbeeld door de vermogensgrens in de stimuleringsregeling SDE gelijk te zetten met die voor zonnestroom of door een basisbedrag vast te stellen voor kleine systemen. De overheid moet en gelijk speelveld creëren.' Vierkante meters De technologische ontwikkelingen bij zonnewarmte-systemen staan niet stil. Leveranciers zijn druk met innovatie en kostprijsverlaging. In 2013 steeg het aantal geïnstalleerde vierkante meters aan zonnewarmtecollectoren naar 880.000. Als ons land serieus werk zou maken van zonnewarmte, zou dat in 2030 zo’n twintig miljoen vierkante meter kunnen zijn, zegt Lysen, die mogelijkheden ziet bij onder meer gezondheidscentra, scholen, procesindustrie, verzorgingstehuizen en zwembaden (waar door de lage temperaturen die van het zwemwater gevraagd worden, zonnewarmte uiterst rendabel is).

Monitoring
Om de groei van zonne-energie beter te kunnen volgen, wil Lysen naar driemaandelijkse monitoring toe. Het CBS komt maar eenmaal per jaar met cijfers. De voorzitter van Holland Solar denkt over aansluiting bij het initiatief hiertoe van Solar Solutions en Solar Magazine, de ondernemingen achter het Solar Trend Report met cijfers over de solarindustrie in ons land. 'Holland Solar is er als brancheorganisatie voor de hele keten, van toeleveranciers en producenten van zonne-energiesystemen tot leveranciers en installateurs. Monitoring is van belang. We willen ook cijfers over werkgelegenheid en omzet brengen. We willen laten zien dat we een belangrijke sector voor de Nederlandse economie zijn.'

Zonnekeur
Bij de hoge mate van professionalisering die de sector aan de dag legt, hoort een onveranderd hoog kwaliteitsniveau. Het aanbod van zonne-energiesystemen en bedrijven die deze systemen leveren en installeren is omvangrijk. Kopers moeten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van zonnewarmte- en pv-systemen en de deskundigheid van de installateur boven elke twijfel verheven is. 'Wat er op het dak ligt, moet volop stroom produceren en dat veilig en vijfentwintig jaar lang.'

Inmiddels beschikken vijftien bedrijven over het Zonnekeur Installateur. Voor het eind van het jaar zullen dat er vijfentwintig zijn, verwacht Lysen. 'Met dit keurmerk kunnen deze bedrijven zich van de rest van de markt onderscheiden.' De grote inkoopacties van collectieven en milieuorganisaties, stelt Lysen, zetten de marges van de installateurs onder druk. 'Wat je niet wil is dat dit een effect op de kwaliteit van het geleverde systeem heeft. Daarom pleiten we ervoor bij deze inkoopacties Zonnekeur Installateur te eisen. Zo voorkom je dat er op het installeren wordt beknibbeld. Als je een kwalitatief goed systeem wilt hebben, moet je bereid zijn daar de noodzakelijke kleine extra investering voor neer te leggen. Voor installateurs loont het de moeite voor dit keurmerk te gaan, omdat ze er een groter deel van de markt mee kunnen bereiken.'

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten