Solar Magazine - SDE++: basisbedragen C02-opslag omlaag, eerste fasegrens omlaag
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
SDE++: basisbedragen C02-opslag omlaag, eerste fasegrens omlaag
© Rijksoverheid

SDE++: basisbedragen C02-opslag omlaag, eerste fasegrens omlaag

Minister Wiebes verwacht dat de Europese Commissie definitief haar goedkeuring zal geven aan de opzet van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Wel zijn er enkele wijzigingen nodig.

De subsidieregeling SDE+ wordt vanaf komend najaar verbreed naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De eerste ronde opent op 24 november 2020 en er is 5 miljard euro beschikbaar.

Elektrolyse en elektrische boiler
De minister van Economische Zaken en Klimaat meldt intensief en constructief overleg te voeren met Brussel. Hij verwacht de definitieve goedkeuring ruim voor de start van de komende openstellingronde te verkrijgen. ‘De discussie met de Europese Commissie heeft wel geleid tot een wijziging in de categorieën elektrische boiler en productie van waterstof door elektrolyse. De Europese Commissie kan op basis van de huidige Europese steunkaders alleen instemmen met CO₂-reducerende technieken als die naar verwachting elk kalenderjaar tot netto CO₂-reductie leiden. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ging in zijn advies uit van de netto CO₂-reductie over de gehele subsidielooptijd. Naar aanleiding van de gesprekken met de Europese Commissie zal ik het aantal draaiuren voor deze elektrificatie-opties de eerste jaren beperken.’

Projecten mogen deze gemiste uren wel in latere jaren inhalen, op dat moment is het aandeel hernieuwbare elektriciteit namelijk groter. Voor de categorie elektrische boiler wordt verder vastgelegd dat de geproduceerde warmte moet worden toegepast in een systeem met een ontwerptemperatuur van ten minste 100 graden Celsius. Wiebes hierover: ‘Hoewel de elektrische boiler in eerste instantie vooral een toepassing voor in de industrie leek te zijn, blijkt deze ook breder toepasbaar. Om die reden stel ik de elektrische boiler voor meer toepassingen open, maar wordt de temperatuurgrens gesteld om in eerste instantie vooral toepassingen mogelijk te maken waar geen efficiëntere alternatieven zijn. Voor toepassingen met een lagere temperatuur geldt dat er binnen de SDE++ verschillende andere warmtecategorieën beschikbaar zijn om tot de gewenste CO₂-reductie te komen.’

Ten slotte zal bij de categorieën elektrische boiler, CO2-opslag en afvang (CCS) en restwarmte achteraf worden getoetst of er sprake is van overstimulering (red. op grond van het milieusteunkader). Nadere regels over deze overstimuleringstoets worden nog in geactualiseerde beleidsregels vastgelegd en het streven is om deze voor de openstelling te publiceren.

Basisbedragen CCS omlaag
Partijen die CCS willen toepassen zullen een tarief moeten betalen voor het transport en de opslag van de CO₂ door een derde partij. De minister heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar wat een passend tarief is om van uit te gaan voor de subsidie.

Uit dat onderzoek blijkt een lager tarief mogelijk dan waar door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) eerder van is uitgegaan bij het advies over de basisbedragen voor de eerste subsidieronde. ‘Belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn (1) een naar verwachting hogere capaciteitsbenutting en (2) lagere investeringskosten voor het transport en de opslag van CO₂. Het lagere transport- en opslagtarief is verwerkt in de basisbedragen voor de komende openstellingsronde, die hierdoor lager uitvallen.’

Wijziging eerste fasegrens
Tot slot heeft minister Wiebes ook de fasegrenzen voor de eerste openstellingsronde licht aangepast. ‘Om de concurrentie te bevorderen, is de grens van de eerste fase iets verlaagd: van 70 euro naar 65 euro per ton CO₂. Hiermee wordt de concurrentie bevorderd, waarmee ik de transitie zo kosteneffectief mogelijk inricht. In de regeling voor de komende openstellingsronde wordt daarnaast, net als in de afgelopen jaren, aan de projecten de mogelijkheid geboden om een lagere productie in eerdere jaren op een later moment in te halen (banking). Dit kan tot een jaar na afloop van de in de beschikking vastgestelde subsidieperiode van 15 jaar.’

Openingsdata
Onderstaande tabel bevat de openingsdata van de eerste subsidieronde van de SDE++. Er is 5 miljard euro budget beschikbaar.

Openstellingsronde SDE++ 2020

Fasegrenzen €/ton CO₂

24 november, 9.00 uur

65

30 november, 17.00 uur

85

7 december, 17.00 uur

180

14 december, 17.00 uur tot 17 december, 17.00 uur

300

Voorlopige hoogte subsidiebedragen
Onderstaande tabel toont de subsidie-intensiteit per vermeden ton CO2, het voorlopige basisbedrag (euro per kilowattuur, € / kWh), het basis- en correctiebedrag en het aantal vollasturen.

Categorie

Subsidie-intensiteit [€ / tCO2]

Basis-bedrag [€ / kWh]

Bodemprijs of basisprijs [€ / kWh]*

Voorlopig correctie-bedrag [€ / kWh]*

Vollasturen [uren/jaar]

Zon-pv ≥ 1 MWp, gebouwgebonden

90

0,074

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWp met aansluiting >3*80A

93

0,080

0,029

0,054

950

0,060

0,078

Zon-pv ≥ 1 MWp, grondgebonden

116

0,069

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv, ≥ 1 MWp, zonvolgend op land

116

0,069

0,029

0,054

1.045

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 1 MWp, drijvend op water

175

0,080

0,029

0,054

950

0,051

0,069

Zon-pv ≥ 1 MWp, zonvolgend op water

175

0,080

0,029

0,054

1.190

0,051

0,069

Zonthermie, ≥1 MWth

207

0,080

0,023

0,028

600

Zonthermie, ≥140 kWth tot 1 MWth

244

0,095

0,030

0,035

600

* Voor zon-pv gelden aparte correctiebedragen voor netlevering en niet-netlevering.

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2022

Verzekeraars massaal gestopt met vergoeden onzichtbare schade aan zonnepanelen Belangenorganisaties verdeeld over afbouw salderingsregeling zonnepanelen HERO: van toxisch pv-glas naar circulaire glas-polymeerfrontsheet voor zonnepanelen...
Vacatures
Zonnepanelen op het Dak BV zoekt:

PV Designer / Werkvoorbereider

Fulltime (40 uur) - Barneveld
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Monteur zonnepanelen

Fulltime (40 uur) - Heino
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!