Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Milieufederatie Noord-Holland presenteert alternatieve Regionale Energiestrategie
© HPFotos | Dreamstime.com

Milieufederatie Noord-Holland presenteert alternatieve Regionale Energiestrategie

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Economisch Forum hebben samen een alternatieve Regionale Energiestrategie (RES) gepresenteerd voor de RES-regio Noord-Holland Noord.

In de concept-RES heeft Noord-Holland Noord vastgelegd in 2030 over 275 hectare zonnedaken, 710 hectare zonneparken en 471 hectare zonnepanelen op water te willen beschikken.

Van Kaart naar Vaart
In de alternatieve RES ‘Duurzaam Leefbaar’ en het onderliggende visiedocument ‘Van Kaart naar Vaart’ stellen de initiatiefnemers te kiezen voor een alternatieve, meer integrale aanpak van de energiestrategie. Zij roepen gemeenten en provincie op om de aanpak van de RES te verbreden met extra aandacht voor energiebesparing, verduurzaming van bedrijventerreinen, een stevige inzet op innovatieve technieken, enkele andere zoekgebieden voor windmolens en met meer participatie.

4 kernprincipes
De Milieufederatie en Economisch Forum stellen in de alternatieve RES dat windmolens en zonneweiden een negatieve invloed kunnen hebben op de omgeving voor omwonenden, bedrijfsleven en voor natuur en landschap. Plaatsing kan daarom alleen als aan 4 kernprincipes wordt voldaan:

  • Lokaal draagvlak is een voorwaarde voor projectontwikkeling.
  • Een afstandscriterium van 600 meter wordt als uitgangspunt gehanteerd, hier wordt alleen in overeenstemming met de omgeving van afgeweken.
  • Lokaal eigendom is altijd het streven bij projectontwikkeling. Daarnaast vindt extra vergoeding plaats voor omwonenden en bovenwettelijke compensatie voor waardevermindering van woningen en gebouwen.
  • Natuur-, landschaps- en omgevingswaarden worden versterkt, negatieve impact wordt gemitigeerd.

Economisch Forum en de Milieufederatie vragen gemeenteraden de mogelijkheden in de zoekgebieden aan de hand van de bovenstaande kernprincipes verder te onderzoeken. Beide organisaties stellen enkele alternatieve zoekgebieden voor wind voor. Ook wijzen ze op de potenties voor de ontwikkeling van zonne-energie en natuurversterking in het IJsselmeer en in de Wieringermeerpolder langs de IJsselmeerdijk.

Natuureilanden met zon
De 2 partijen zien mogelijkheid voor natuureilanden met zon in de Wieringerhoek. Een studie naar de haalbaarheid, betaalbaarheid, draagvlak, en de ecologische en economische (on)mogelijkheden moet hier eerst meer duidelijkheid over bieden. Bovendien is het volgens de betrokkenen verstandig te starten met kleinschalige pilots.

In de alternatieve RES komt men tot het volgende bod:

Type zoeklocatie

Theoretisch potentieel in GWh

Alternatieve zoeklocaties

1827

Zonne-energie op grote daken

418

Zonne-energie op parkeerplaatsen

30

Zonne-energie op geluidschermen

1

Zonne-energie op land

445

Totaal

2721

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Eigenenergie.net zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - 5667KX
SolarComfort zoekt:

Projectleider

Fulltime (40 uur) - De Chamotte 32, 4191 GT Geldermalsen
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!