Solar Magazine - Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord: 275 hectare zonnedaken en 1.181 hectare (drijvende) zonneparken op komst
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord: 275 hectare zonnedaken en 1.181 hectare (drijvende) zonneparken op komst
© RES NHN

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord: 275 hectare zonnedaken en 1.181 hectare (drijvende) zonneparken op komst

Noord-Holland Noord wil in 2030 over 275 hectare zonnedaken, 710 hectare zonneparken en 471 hectare zonnepanelen op water beschikken. Dat blijkt uit de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).

De concept-RES bevat plannen voor de realisatie van 2,0 terawattuur wind- en zonne-energie. Daartoe zijn 60 zoekgebieden voor grootschalige opwekking van wind- en/of zonne-energie aangewezen. Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030.  De RES-regio Noord-Holland Noord is opgedeeld in 3 deelregio’s:

  • Kop van Noord-Holland: bestaande uit de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.
  • Regio Alkmaar: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Koggenland, Langedijk en Uitgeest.
  • West-Friesland: bestaande uit de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Opmeer, Koggenland, Medemblik en Stedebroec.

Van geluidsscherm tot parkeerplaats en meren
De 2,0 terawattuur nieuwe opwek komt boven op de circa 2,2 terawattuur die nu al in de regio wordt opgewekt.

Zoekgebieden

Giwattuur

Hectaren

Zon op grote daken

418 gigawattuur

275 hectare

Zon op parkeerplaatsen

30 gigawattuur

20 hectare

Zon op geluidsschermen e.d.

1 giwattuur

1 hectare

Zon op land

445 gigawattuur

710 hectare

Wind op land

134 gigawattuur

14 windturbines

Zon en wind op meer

996 gigawattuur

471 hectare en 61 windturbines

Totaal potentiële opwek

2.024 gigawattuur
(2,0 terawattuur)

 

Bestaande duurzame opwek*

2.159 gigawattuur
(2,2 terawattuur)

 

* De bestaande opwek bestaat voor 1,9 terawattuur wind op land en 0,3 terawattuur zonnestroom; dit betreft gerealiseerde en beschikte SDE+-projecten.

Niet maximaal benut
Voor alle zoekgebieden geldt dat, omdat er nog nader onderzoek gedaan wordt naar specifieke (on)mogelijkheden van de zoekgebieden, er zelden of nooit is uitgegaan van de volledige opwekpotentie van de zoekgebieden. Voor veel zoekgebieden wordt gerekend met een percentage van 50 procent, waardoor in een betreffend zoekgebied waar ruimte is voor 100 hectare zonneparken wordt gerekend met 50 hectare. Voor de zoekgebieden ‘zon + wind op het IJsselmeer (red. Kop van Noord-Holland en West-Friesland) wordt een ander percentage aangehouden, namelijk het percentage van de beschikbare oppervlakte, te weten 3 procent. In de zoekgebieden van de concept-RES voor ‘zon op meer’ is uitgegaan van maximaal 1 procent benutting van het wateroppervlak. Voor ‘wind op meer’ geldt maximaal 2 tot 3 procent. 

IJsselmeer: potentie groot, veel belangen
Over de opwekking van wind- en zonne-energie op het IJsselmeer is de volgende passage opgenomen in de concept-RES: ‘Het IJsselmeer is als een groot zoekgebied opgenomen in de concept-RES van Noord-Holland Noord. Slechts een klein deel van dit zoekgebied is nodig om de aangegeven wind- en zonne-energie te realiseren. Het is duidelijk dat hier vele verschillende belangen (onder andere natuur, recreatie, beschermde stadsgezichten) spelen, die verder worden verkend in de vervolgstappen. Daarbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar combinaties, bijvoorbeeld natuurontwikkeling combineren met zonne-energie in de vorm van zonne-eilanden (‘building by nature’).’

Bij de nadere uitwerking van de zoekgebieden op het IJsselmeer en Markermeer dient volgens de concept-RES verder aandacht te worden geschonken aan de waarde van de historische kernen nabij het water. Ook dient er zorgvuldig gekeken te worden naar andere waarden van de grote meren.

Netimpactanalyse
In het kader van de concept-RES heeft netbeheerder Liander een netimpactanalyse gemaakt. De verwachting is dat naar de RES 1.0 de netimpactrapportage concreter en gedetailleerder wordt, mede door concretere data vanuit de regio zelf voor vraag en opwek. Op basis van het aanbod van de concept-RES wordt al geconcludeerd dat deze momenteel niet past qua capaciteitsvraag op het huidige elektriciteitsnet.

In 2030 is de verwachting dat op basis van het aanbod de mate van overbelasting van stations alleen maar zal toenemen. Dit resulteert in 19 stations waarop de maximale capaciteit is bereikt en 10 stations met voldoende capaciteit tot 2030 om duurzaam opgewekte energie te leveren aan het elektriciteitsnet.

Liander geeft de volgende indicatie van de kosten, het ruimtebeslag en realisatietijd voor uit te breiden of nieuwe stations.

Stations

Kosten

Ruimtebeslag

Benodigde tijd

9 nieuw of uit te breiden  HS/MS-stations

101 miljoen euro

135.000 -360.000 vierkante meter

5-7 jaar (gemiddeld)

23 nieuw of uit te breiden TS/MS-stations

249 miljoen euro

41.400 - 50.600 vierkante meter

3 tot 5 jaar (gemiddeld)

Totaal

350 miljoen euro

176.400-410.600 vierkante meter
(35-82 voetbalvelden)

 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

September 2023

Installateurs zonnepanelen bang voor teruglopende verkopen: ‘Acties energiebedrijven olie op het vuur’ Verkiezingen: ‘Niet overdramatiseren als afbouw salderingsregeling zonnepanelen pas in 2026 begint’...
Vacatures
Wocozon B.V. zoekt:

Servicedesk Medewerker Monitoring en Beheer | 32-40 uur Hybrid

Fulltime (40 uur) - De Meern - Utrecht
Dijkman Zonne-energie zoekt:

Stage (online) marketing

Fulltime (40 uur) - Heino, 8141 GN 23
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!