Solar Magazine - PBL: verduurzamen huis voor woningeigenaren niet rendabel, extra subsidies nodig
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
PBL: verduurzamen huis voor woningeigenaren niet rendabel, extra subsidies nodig
© Hansenn | Dreamstime.com

PBL: verduurzamen huis voor woningeigenaren niet rendabel, extra subsidies nodig

Met de huidige investeringslasten en regelingen is verduurzamen voor huiseigenaren niet rendabel. Dat concludeert het PBL in een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen.

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) daarom fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent. Voor het onderzoek heeft het PBL de huidige energierekening vergeleken met de energierekening na verduurzaming inclusief de investeringslasten. Uit dat onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen concludeert het PBL dat woonlastenneutraliteit voor vrijwel geen enkele eigenaar-bewoner haalbaar is. Eén van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen de investering. Voor de meeste huiseigenaren is wachten op lagere investeringskosten of betere regelingen volgens het PBL daarom de aantrekkelijkste optie.

Gevoeligheidsanalyses
De onderzoekers hebben voor 20 verschillende typen huishoudens gevoeligheidsanalyses uitgevoerd om te kijken welke invloed beleids- en financieringsinstrumenten – zoals de bestaande salderingsregeling bij zonnepanelen en de mogelijk nieuwe, gebouwgebonden financiering – hebben op de woonlasten, en daarmee de mogelijke investeringsbeslissing, van huishoudens op de korte termijn. Het onderzoek is uitgevoerd met input van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE).

Daarbij is ook het langetermijnperspectief bekeken: weegt de totale besparing op de woonlasten over de technische levensduur van de gebruikte techniek op tegen de investeringskosten?

Afwachten voordeligste optie
De conclusie? ‘Zonder subsidies is de verduurzaming van het eigenwoningbezit financieel gezien voorlopig niet haalbaar’, schrijven de PBL-onderzoekers in hun rapport. ‘Voor veel huishoudens zal gelden dat afwachten de voordeligste optie is. Mogelijk dat in de toekomst verduurzamen financieel aantrekkelijker wordt, doordat de kosten ervan dalen door innovaties en standaardisatie. In het kader van kostendaling wordt ook veel verwacht van de bundeling van de vraag in een wijkgerichte aanpak: niet iedereen voor zich, maar gezamenlijk investeren in verduurzaming zou schaalvoordelen in de kosten op kunnen leveren. Hoe groot deze voordelen zijn, en of ze opwegen tegen de met schaal samenhangende coördinatieproblemen, is nog niet duidelijk. Ook kan afnemende concurrentie prijsvoordelen mogelijk tenietdoen: naarmate de schaal van het project toeneemt, neemt het aantal bouwpartijen dat de opdracht uit kan voeren snel af.’

Woonlastenneutraal, maar niet financieel aantrekkelijk
Ook wanneer verduurzaming woonlastenneutraal is, hoeft deze volgens de onderzoekers niet financieel aantrekkelijk te zijn. ‘Een huishouden dat zijn woning verbetert van energielabel D naar energieneutraal in combinatie met energielabel B (dus gasloos, veel zonnepanelen en een warmtepomp) met een voordelige lening, ziet zijn totale woonlasten maandelijks met 50 euro dalen. Zelfs over een periode van 30 jaar is die besparing niet genoeg om de investering van 35.000 euro terug te verdienen.’

‘Zonder extra subsidies is de verduurzaming van het eigenwoningbezit financieel gezien voorlopig dus niet haalbaar’, vervolgen de onderzoekers. ‘Voor veel huishoudens zal gelden dat afwachten de voordeligste, en wellicht ook de verstandigste optie is. Het is de vraag of verduurzamen in de toekomst als gevolg van innovaties en standaardisatie wél financieel aantrekkelijk wordt. Hiervoor zullen de kosten namelijk nog ver moeten dalen.’

‘De analyse van de mogelijkheden van eigenaren-bewoners om hun woningen te verduurzamen, toont dat de wens van woonlastenneutraliteit haast onmogelijk te realiseren valt’, luidt de harde slotconclusie van de onderzoekers. ‘Permanente subsidiëring van verduurzaming lijkt onvermijdelijk zolang er geen innovaties worden gedaan die de prijzen van het verduurzamen fors verlagen. Gebouwgebonden financiering is in ieder geval niet de (financiële) innovatie die het verschil gaat maken. Beleidsmakers rond de energietransitie moeten, door de herhaaldelijke toezegging van (het streven naar) woonlastenneutraliteit, daardoor voorlopig dansen op een erg dun koord.’

Lees ook: 

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Conduct Technical Solutions BV zoekt:

Secretaresse afdeling sales

Fulltime (40 uur) - Barendrecht, 2993 LP, 4
kWh People zoekt:

Project Manager Solar

Fulltime (40 uur) - Amsterdam
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!