Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
’s-Hertogenbosch en Oss: wind- en zonneparken in Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder

’s-Hertogenbosch en Oss: wind- en zonneparken in Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss adviseren de gemeenteraden om de Geffense, Lithse, Nulandse en Rosmalense polder aan te wijzen voor wind- en zonneparken.

Het gebied, door de bestuurscolleges bestempeld als de Duurzame Polder, moet minimaal 2,1 petajoule per jaar gaan opleveren. Hiermee realiseren Oss en ’s-Hertogenbosch hun opgaven voor energieopwekking van de Regionale Energiestrategie (RES) tot 2030. Het eindrapport en de raadsvoorstellen over de Verkenning Duurzame Polder zijn inmiddels openbaar. Na de zomervakantie nemen de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss een besluit over de Duurzame Polder.

Omgevingsparticipatie
De bestuurscolleges stellen ook voor om te kiezen voor integrale gebiedsontwikkeling. Dat betekent dat ook waarden en functies als wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, cultuurhistorie en recreatie onderdeel worden van de aanpak. Ze doen dit op basis van een verkenning die is uitgevoerd door de gemeenten en provincie Noord-Brabant. De uitgebreide omgevingsparticipatie, die vorig jaar is gestart, wordt verder doorgezet. Hoe de gemeenschap en de omgeving profijt kunnen hebben van de opbrengsten van de energieopwekking wordt nader uitgewerkt.

In het eindrapport ‘Verkenning Duurzame Polder’ zijn onder meer de verschillende belangen verwoord die spelen in de polder. Om die op te halen, is er in 2019 een open omgevingsparticipatieproces geweest, met bewonersavonden, overleg met wijk- en dorpsraden, een klankbordgroep met belangenvertegenwoordigers en overleg met initiatiefnemers. Ook de  gebiedsopgaven zijn onderzocht en hebben een plek in het rapport, zoals de landbouwtransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
kWh People zoekt:

Senior Projectmanager

Fulltime (40 uur) - 6541EZ
Zonmaat zoekt:

Monteur Zonnepanelen Utrecht

Fulltime (40 uur) - Vianen, Utrecht
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!