logo
wvhj2023
© Luca467 | Dreamstime.com
© Luca467 | Dreamstime.com
22 juni 2020

Nederland koopt hernieuwbare energie van Denemarken om boete EU te voorkomen

Nederland koopt 8 tot 16 terawattuur hernieuwbare energie van Denemarken om aan de Europese doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te voldoen. Zo wordt een boete voorkomen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelde afgelopen november dat de klimaatdoelen voor 2020 niet gehaald zouden worden en dit noopte minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat tot actie.

12,50 euro per megawattuur
Wat volgde was onder meer een maatregelenpakket om de uitrol van zonnepanelen op daken te versnellen.

Om het resterende tekort in te vullen en dwingende maatregelen van de Europese Commissie te voorkomen, is de afgelopen periode onderhandeld met Denemarken, met overeenkomsten over het intensiveren van de energiesamenwerking en statistische overdracht tot resultaat. In de overeenkomst over statistische overdracht is vastgelegd dat Denemarken een flexibele hoeveelheid hernieuwbare energie van minimaal 8 tot maximaal 16 terawattuur aan Nederland zal overdragen, tegen een vergoeding van 12,50 euro per megawattuur.

Groene waterstof
De middelen die met de overdracht gemoeid zijn, worden besteed aan een Power-to-X-project voor elektrolyse van groene waterstof, wat aansluit bij de waterstofambities van Nederland. Met de ruime mate van flexibiliteit die in de overeenkomst is opgenomen, worden ook de mogelijke effecten van de coronacrisis op het aandeel hernieuwbare energie ondervangen. De over te dragen hoeveelheid hernieuwbare energie wordt vastgesteld op basis van de conceptcijfers over het aandeel hernieuwbare energie in 2020 die het CBS in juni 2021 publiceert.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten