Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Waalwijk presenteert concept-kadernota: maximaal 15 hectare zonnevelden

Waalwijk presenteert concept-kadernota: maximaal 15 hectare zonnevelden

De gemeente Waalwijk heeft haar concept-kadernota duurzame energie gepresenteerd. Hierin beantwoordt de gemeente welke mogelijkheden er zijn voor wind- en zonne-energie en onder welke voorwaarden.

De gemeente Waalwijk heeft gebieden in kaart gebracht die ruimtelijk en technisch geschikt zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie in de vorm van wind- en zonne-energie. In de kadernota zijn zowel maatschappelijke als economische, ruimtelijke en technische aspecten meegenomen. Deze kaders zijn voor de gemeente ook belangrijk voor de Waalwijkse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie.

Schaars beschikbare ruimte
Onder ‘grootschalige opwek’ wordt in de concept-kadernota zo effectief en efficiënt mogelijke opwek – van minimaal 1 megawatt(piek) – op een beperkt oppervlak van de schaars beschikbare ruimte bedoeld. De opgave ten aanzien van (grootschalige) opwek van duurzame energie voor Waalwijk tot 2030 bedraagt minimaal 174.167 megawattuur aan duurzame elektriciteit. Gezien de omvang van de opgave en het tijdsbestek waarbinnen deze opgave moet zijn ingevuld, vindt grootschalige opwek van duurzame energie wat de gemeente betreft tot 2030 in het buitengebied plaats met wind- en zonne-energie. Hierbij wordt, gezien de landschappelijke kenmerken van de voorkeursgebieden en de landschappelijke impact, gefocust op windenergie. Met grootschalige opwek van windenergie kan, op basis van een eerste globale inschatting, invulling worden gegeven aan zowel de lokale als regionale opgave van de gemeente Waalwijk ten aanzien van grootschalige opwek duurzame energie.  

Dit wordt beperkt aangevuld met middelgrote zonnevelden. Deze keuze wordt volgens de gemeente ingegeven vanwege het tempo van de innovatie en de technische ontwikkelingen van zonnepanelen en het gebrek aan inzicht in de langetermijnconsequenties van grootschalige zonnevelden op diverse essentiële landschappelijke en ruimtelijke waarden.

Proef-zonnevelden
Met middelgrote ‘proef-zonnevelden’ ten behoeve van grootschalige opwek met verschillende oppervlakten (waarvan ten minste 2 proef-zonnevelden tussen 1 en maximaal 5 hectare), opstellingen, hoogten en hellingsgraden met een gezamenlijke totale omvang van maximaal 15 hectare wil Waalwijk de effectiviteit en efficiency van zonne-energie, de landschappelijke impact, de mogelijkheden tot multifunctioneel medegebruik, de gevolgen voor bodemgebruik en -leven in beeld brengen. Gezien de impact van zonnevelden op de landschappelijke kwaliteit dienen deze ‘proefvelden’ aan te sluiten op bestaande stedelijke gebieden. De resultaten van deze ‘proef-zonnevelden’ worden 3 jaar na realisatie van een zonneveld geëvalueerd.

Overige randvoorwaarden
De overige randvoorwaarden voor zonne-energie zijn:

  • maatschappelijke meerwaarde: 50 procent van de revenuen vloeien terug naar de lokale gemeenschap c.q. de gemeente Waalwijk;
  • meervoudig ruimtegebruik; hieronder wordt in de concept-kadernota de mogelijkheid tot het combineren van functies van gronden of voorzieningen verstaan;
  • mitigerende maatregelen om impact op omgeving te beperken;
  • landschappelijke inpassing door rekening te houden met bepalende landschapselementen, beplantingssoorten en de mate van openheid
  • oppervlakte zonnepark: minimaal 10.000 en maximaal 100.000 vierkante meter.
Nu in Solar Magazine

Juni 2020

Nieuwe versies handboek en eindtermen zonne-energie op komst: ‘Eindtermen zijn de blauwdruk voor opleidingen, examens en de erkenningsregeling’ Erik Martinson (Svea Solar) over overname consumententak Solarcentury: ‘Wij willen...
Vacatures
ECONNETIC bv zoekt:

Consultant Zonne-energie

<24 uur - Driebergen (nabij Utrecht)
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Service Coördinator

<24 uur - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!