Solar Magazine - Investeringsplan netbeheerder Stedin: 3,5 tot 6,5 gigawattpiek zonnepanelen in 2030
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Investeringsplan netbeheerder Stedin: 3,5 tot 6,5 gigawattpiek zonnepanelen in 2030
© Stedin

Investeringsplan netbeheerder Stedin: 3,5 tot 6,5 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

In het werkgebied van Stedin zal in 2030 tussen 3,5 tot 6,5 gigawattpiek aan zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dat blijkt uit het investeringsplan dat Stedin heeft gepresenteerd voor de periode tot en met 2030.

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder 2-jaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van 10 jaar. Netbeheer Nederland stelde eerder al, in aanloop naar de presentatie van de investeringsplannen van de regionale netbeheerders, de procedures voor ruimtelijke bestemmingen en vergunningen ten bate van de uitbreiding van het elektriciteitsnet te willen halveren.

3 scenario’s
Het gemiddelde investeringsbedrag voor de periode 2020-2022 bedraagt voor Stedin 581 miljoen per jaar. Dit is een toename ten opzichte van voorgaande jaren. Het gemiddelde investeringsbedrag over 2017 – 2019 bedraagt 492 miljoen per jaar.

Voor de inschatting van toekomstige ontwikkelingen op langere termijn maakt Stedin gebruik van verschillende toekomstscenario’s. Voor het Investeringsplan 2020 is gebruikgemaakt van 3 scenario’s: het ‘Landelijke Klimaatakkoord-scenario’ en de Stedin-scenario’s ‘Nederland Eerst’ en ‘4e Industriële Revolutie’.

Scenario 1 – Nederland eerst (laag)
Het is 2050. We leven in een wereld waarin de nadelen van de globalisering tot grote maatschappelijke onvrede hebben geleid en Europa uit elkaar is gevallen’, schrijft Stedin over het eerste scenario. ‘De nationale overheid heeft de controle weer teruggepakt over haar economie, energievoorziening en immigratie. Als handelsnatie krijgt Nederland echter te maken met een stagnerende economie. Efficiëntie en de korte termijn bepalen het beleid. De sterke drang naar energie-onafhankelijkheid leidt tot een langzaam veranderende energiemix van de goedkoopste duurzame bronnen, kernenergie en fossiele bronnen. Woningen worden grotendeels nog verwarmd met aardgas. In dit scenario blijven fossiele bronnen een substantieel onderdeel uitmaken van de energievoorziening en worden klimaatdoelstellingen niet gehaald.’

Scenario 2 – Landelijk Klimaatakkoord (midden)
Het Klimaatakkoord-scenario is gebaseerd op het ontwerp klimaatakkoord. Zowel de landelijke als regionale netbeheerders hanteren dit in het investeringsplan als landelijk referentiescenario. Zij hebben dit referentiescenario onderling afgestemd. Zo deelden de landelijke netbeheerders hun kengetallen en parameters met de regionale netbeheerders en hebben daarbij het totstandkomingsproces van de landelijke scenario’s toegelicht. Parallel hieraan zijn de voorziene ontwikkelingen in het (ontwerp) Klimaatakkoord procentueel verdeeld onder de regionale netbeheerders. Hierbij is rekening gehouden met regionale verschillen.

Scenario 3 – Vierde industriële revolutie
Het is 2050. We leven in een wereld van grote technologische doorbraken. Onze samenleving verandert fundamenteel door de opkomst van goedkope, duurzame energiebronnen, elektrisch en autonoom vervoer, big data, robotisering en 3D-printen’, schrijft Stedin over het derde en laatste scenario. ‘De snelle opkomst van efficiëntere zonnepanelen, elektrische auto’s en elektrische warmtepompen vraagt in eerste instantie om veel extra netcapaciteit. Ontwikkelingen op het gebied van snelladen en Internet-of-Things maken capaciteitsoptimalisatie op klantniveau mogelijk, waardoor uiteindelijk weer overcapaciteit ontstaat. De veranderingen zijn chaotisch en niet iedereen kan deze ontwikkelingen bijbenen. Fossiele centrales zijn binnen 2 decennia overbodig. Een slagveld aan stranded assets is het gevolg.’

3,5 tot 6,5 gigawattpiek
De gepresenteerde getallen voor de scenario’s hebben betrekking op 2030, de huidige situatie in onderstaande tabel is gebaseerd op gegevens van eind 2019.

Kwantificering Scenario's

2019

Scenario Nederland eerst

Scenario Klimaat akkoord

Scenario 4e industriële revolutie

Warmtepompen (full electric & hybride)

102.000

330.000  

505.000  

1.288.000

Warmtenetten

154.000  

196.000  

314.000  

335.000

Duurzame opwek - zon-pv (gigawattpiek)

0,9

3,5

4,5

6,5 

Duurzame opwek - wind op land (gigawatt)

0,4 

0,8 

1,1 

1,1

Elektrische auto's

43.000

211.000

338.000

475.000

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Everday zoekt:

Field service engineer

Fulltime (40 uur) - Rosmalen, Graafsebaan 135
Lens zoekt:

Allround HR Officer

32-40 uur - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!