Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag: 2,8 tot 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie in 2030
© Concept-RES Regio Rotterdam Den Haag

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag: 2,8 tot 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie in 2030

De regio Rotterdam Den Haag wil in 2030 2,8 tot 3,2 terawattuur wind- en zonne-energie opwekken. Dat meldt de regio in zijn concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).

Daarnaast zet de regio in op circa 0,8 terawattuur kleinschalige opwek van wind- en zonne-energie op particuliere daken. Deze kleinschalige opwek telt in beginsel niet mee voor de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030. De betrokken gemeenten zijn achtereenvolgens Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, 's-Gravenhage, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. Naast de 23 gemeenten zijn ook 4 waterschappen en de provincie betrokken.

5 onderdelen
Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering. Wel zijn 7 zoekgebieden gedefinieerd waar men kansen ziet voor verdere concretisering richting de RES 1.0. De indeling van die gebieden is gebaseerd op geografische ordening, landschapskenmerken en homogene vraag.

Het totale regionale aanbod (grootschalige) energieopwekking (zowel wind- als zonne-energie) bestaat uit 5 onderdelen:

  1. gerealiseerde projecten (bestaand, zowel wind als zon);
  2. projecten in de pijplijn tot 2025;
  3. zon in de gebouwde omgeving (40 procent benutting);
  4. 7 zoekgebieden zon en wind;
  5. kleinschalig zon en wind (40 procent benutting) – buiten scope landelijke opgave 35 terawattuur.

Opbouw van inzet
De inzet van de regio is als volgt opgebouwd

Technologie

Potentie

Zoekgebieden zon en wind

0,683 terawattuur

Zon in gebouwde omgeving

0,724 terawattuur

Pijplijn

0,989 terawattuur

Bestaand

0,797 terawattuur

Totaal*

3,193 terawattuur

Wanneer deze potentiële opbrengst in zijn geheel wordt geëffectueerd, zal de bovenkant van de genoemde bandbreedte gerealiseerd worden. Het is aan elk van de zoekgebieden om in de periode naar de RES 1.0 te onderzoeken in hoeverre dit mogelijk, passend en wenselijk is. Dit is tevens afhankelijk van de verankering in lokaal beleid, hoe processen in de omgeving van projecten zullen lopen en invulling van randvoorwaarden.

Potentiële opwek per zoekgebied
In onderstaande tabel is de potentiële opwek weergegeven; onderverdeeld naar zoekgebieden.

Zoekgebied

Energieprojecten

Maximale potentie in gigawattuur

1. Stedelijk gebied

Zon op dak grootschalig en zon op parkeerplaatsen

724 gigawattuur

2. A4-zone

Zon en wind

134 gigawattuur

3. A12-zone

Zon en wind

14 gigawattuur

4. A20-zone

Hoofdzakelijk zon

141 gigawattuur

5. A15-zone

Zon en wind

305 gigawattuur

6. Glastuinbouw

Hoofdzakelijk zon

53 gigawattuur

7. Overig

Zon en wind

37 gigawattuur

Totalen

Zon en wind

1.408 gigawattuur

Knelpunten elektriciteitsnet
De 4 netbeheerders in de regio – Stedin, Westland Infra, Liander en TenneT – concluderen dat er 11 oplosbare knelpunten geïnventariseerd zijn. 10 hiervan treden op in het verzorgingsgebied van Stedin, waarbij de inschatting is dat deze alle vóór 2030 in technische zin kunnen worden opgelost.

Voor 2 stations is hiervoor wel tijdige planvorming en besluitvorming vereist, om de aanpassingen op tijd te kunnen doorvoeren. Binnen het verzorgingsgebied van Westland Infra treedt er op 1 station een knelpunt op. Ook voor dit knelpunt is de inschatting dat het voor 2030 in technische zin kan worden opgelost. Voor het verzorgingsgebied van Liander en het netvlak van TenneT (red. het hoogspanningsnet waarop Stedin, Westland Infra en Liander zijn aangesloten) worden geen knelpunten voorzien.

Nu in Solar Magazine

September 2020

Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800: ‘Fantastisch als je zonder zonnepanelen aan BENG-eisen kunt voldoen’ Kans hagelschade zonnepanelen grootst op platte daken en kleinst bij zuidoost-oriëntatie: ‘We leggen...
Vacatures
Zonnepanelen op het dak BV zoekt:

Verkoper / Adviseur Zonnepanelen - Regio Noordwest-Nederland

Fulltime (40 uur) - Barneveld, 3771 NR, Zwolleweg 9
kWh People zoekt:

Junior O&M Manager

32-40 uur - 6541EZ
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!