Solar Magazine - België: nieuwe AREI-regels voor installatiebedrijven ondanks coronavirus per 1 juni van kracht
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
België: nieuwe AREI-regels voor installatiebedrijven ondanks coronavirus per 1 juni van kracht
© Anatoliygleb | Dreamstime.com

België: nieuwe AREI-regels voor installatiebedrijven ondanks coronavirus per 1 juni van kracht

Coronacrisis of niet, de voor zonnepanelen relevante nieuwe versie van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) wordt in België per 1 juni van kracht. Dat stelt de federale overheidsdienst.

In België mag een elektrische installatie pas in werking worden gesteld nadat deze is gekeurd conform het AREI. Voor zonnepaneelsystemen zijn er ook specifieke regels vastgelegd in de documenten C10/11 en C10/26 van de federatie van netbeheerders Synergrid. De redactie van Solar Magazine sprak onlangs nog met Olivier Linder, adviseur elektrische engineering bij Techlink, over de gevolgen van de nieuwe versie van het AREI voor pv-installateurs.

3 thematische boeken
Het nieuwe AREI bestaat uit 3 thematische boeken. Elk boek bevat een installatieniveau en de reglementaire veiligheidsvereisten voor die installaties:

  • Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning;
  • Boek 2: elektrische installaties op hoogspanning;
  • Boek 3: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.

Datum inwerkingtreding behouden
Over de inwerkingtreding van de nieuwe AREI-regels stelt Nancy Mahieu, directeur-generaal van de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie), in een toelichtende brief het volgende: ‘Gezien de situatie met het coronavirus COVID-19 in België, heeft de federale overheid dringende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. … Gezien de gevolgen van de situatie op de economische activiteiten, werd door een stakeholder aan de Algemene Directie Energie de vraag gesteld of de datum van 1 juni 2020 eventueel zou kunnen worden uitgesteld. De Algemene Directie Energie heeft verschillende stakeholders geraadpleegd betreffende deze vraag. De Algemene Directie Energie heeft in overeenstemming met de FOD Werkgelegenheid besloten om deze datum van 1 juni 2020 te behouden.’

Controles verstoord
Mahieu schrijft verder in haar brief dat met het COVID-19-virus de controleactiviteiten verstoord worden. ‘Sommige controles zijn uitgesteld, om de door de overheden genomen maatregelen te kunnen naleven. Dit zal ongetwijfeld de volgende maanden tot een overbelasting zorgen om deze controles uit te voeren en de geplande afspraken in te halen. Elk erkend organisme kan de komende maanden een geplande aanpak van zijn controleactiviteiten opstellen, om eerst de controles uit te voeren die uitgesteld waren (gebouw met verhoogd gevaar, niet dringend of nodig, …). Ten slotte dienen de erkende organismen waakzaam te blijven dat de controles op een even hoog kwaliteitsniveau gebeuren en niet beïnvloed worden door onder andere eventuele tijdsdruk.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Mei 2023

Werkgroep NEN legt laatste hand aan nieuwe beoordelingsmethode brandveiligheid zonnepanelen: ‘EU moet zonnepanelen status van bouwproduct geven’ Holland Solar: ‘Geen enkel zonnepaneel is het waard om voor te sterven’...
Vacatures
Lens zoekt:

Project Controller

Fulltime (40 uur) - Amsterda, 1033NN, 75E
Lens zoekt:

Allround HR Officer

32-40 uur - Amsterda, 1033NN, 75E
Meld mij aan voor de nieuwsbrief!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!