Solar Magazine - Minister Van Veldhoven: ‘Geen risico op financieringstekort bij recycling zonnepanelen’
Solar Industry Register
De volgende bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
Minister Van Veldhoven: ‘Geen risico op financieringstekort bij recycling zonnepanelen’
© Rijksoverheid

Minister Van Veldhoven: ‘Geen risico op financieringstekort bij recycling zonnepanelen’

Minister Van Veldhoven stelt in antwoord op Kamervragen van Tom van der Lee (GroenLinks) dat er in de toekomst geen algemeen financieringstekort ontstaat voor de recycling van zonnepanelen.

In het artikel ‘Producent van morgen betaalt recyclingkosten voor producent van gisteren’ stelde de redactie van Solar Magazine afgelopen maart dat de zonne-energiesector door de rijksoverheid in staat is gesteld zijn eigen doos van Pandora te creëren. ‘Nederland heeft echter de keuze gemaakt om de recyclingkosten voor aangeschafte elektrische en elektronische apparatuur – en dus ook zonnepanelen en omvormers – te financieren in het jaar dat de recycling plaatsvindt’, aldus Jan Clyncke, managing director van het in Brussel gevestigde PV CYCLE, in het betreffende artikel. ‘Die financiering vindt plaats via de producentencollectieven. De Nederlandse zonne-energiesector schuift daarmee een grote kostenpost voor zich uit.’

Van groeimarkt naar vervangingsmarkt
Tom van der Lee en Suzanne Kröger stelden vervolgens Kamervragen naar aanleiding van een artikel van Solar Magazine. In haar antwoord op de Kamervragen stelt Van Veldhoven dat er op het moment dat zonnepanelen in de afvalfase komen, afdoende middelen beschikbaar zullen zijn. Er kan daardoor volgens haar geen algemeen financieringstekort ontstaan.

‘De belangrijkste voorwaarde voor het beschikbaar zijn van afdoende middelen is de aanwezigheid van een markt voor zonnepanelen en een gelijk speelveld in de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV-)verplichtingen. Volgens de sector is de markt voor zonnepanelen op dit moment een groeimarkt die in de toekomst over zal gaan in een vervangingsmarkt. Dan is er nog steeds een markt en dus géén financieringstekort. Een toenemende inzameling en verwerking van zonnepanelen in de toekomst zal volgens de sector wel leiden tot een hogere bijdrage van producenten en importeurs aan het systeem. Daar staat tegenover dat de kosten voor recycling per ton in de toekomst kunnen dalen als gevolg van schaaleffecten in verband met de toenemende volume- en restwaarde van de herwonnen grondstoffen.’

Algemeen Verbindend Verklaring
​Wel geeft Van Veldhoven aan de mening van GroenLinks-Kamerleden te delen dat er een adequaat plan moet zijn om de inzameling en verwerking van zonnepanelen te financieren zonder nadelige effecten voor de energietransitie; daar zit volgens de minister wel een ‘maar’ aan.

‘Dit plan is en blijft de verantwoordelijkheid van de producenten en importeurs van zonnepanelen evenals de prijs die een consument betaalt voor hun product. In het door de leden aangehaalde artikel in Solar Magazine doet Stichting Zonne-energie Recycling Nederland melding van de oprichting van stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN). Stichting OPEN beoogt een sterkere regierol in de financiering van de UPV-verplichtingen voor alle AEEA inclusief zonnepanelen. In het artikel in Solar Magazine wordt ook gemeld dat stichting OPEN een aanvraag voor een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) zal indienen die alle AEEA, inclusief zonnepanelen, zal omvatten. In een AVV worden financiële afspraken gemaakt over inzameling en verwerking van AEEA transparant en bindend voor alle betrokken producenten en importeurs, telkens voor een periode van 5 jaar. Een AVV maakt het mogelijk het vereiste gelijke speelveld in de uitvoering van UPV-verplichtingen te borgen.  Inmiddels is de aangekondigde AVV-aanvraag van de Stichting OPEN ingediend bij mijn ministerie. Ik zal de aanvraag beoordelen en zo spoedig als mogelijk is een ontwerpbeschikking voor zienswijze publiceren in de Staatscourant.’

Deel dit bericht

Nu in Solar Magazine

Juni 2022

Gerrit Hiemstra: ‘Energiesector en meteorologen moeten meer samenwerken’ Groothandels: tekort aan omvormers voor zonnepanelen houdt nog heel 2022 aan Jikke Biermasz: ‘Het Europese importheffingendossier voor zonnepanelen...
Vacatures
Stel... zoekt:

Medior Consultant Duurzame Energie en Energieopslag

32-40 uur - 3972 LK
Zon Advies Nederland zoekt:

Financieel medewerker(st)er

32-40 uur - Elst, 6662NE
Meld mij aan voor de nieuwsbrief van Solar Magazine!
Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!