logo
wvhj2023
© Jaysi | Dreamstime.com
© Jaysi | Dreamstime.com
15 april 2020

Regionale Energiestrategie Holland Rijnland: 2,5 petajoule extra zonne-energie in 2030

De regio Holland Rijnland wil in de periode tot 2030 1,03 terawattuur – oftewel 3,7 petajoule – extra duurzame elektriciteit opwekken. Dat staat in de voorlopige concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).

Het gaat in de RES-regio Holland Rijnland om een voorlopige concept-RES. Volgens de oorspronkelijke planning moesten de regio's uiterlijk 1 juni 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES indienen, maar die deadline is voor alle RES-regio’s nu verschoven naar 1 oktober 2020. Deze dienen vervolgens voor de nieuwe datum van 1 juli 2021 omgezet te worden naar de RES 1.0.

Van Leiden tot Noordwijk
Het aanbod van de RES-regio is onderdeel van de totale Nederlandse ambitie op het gebied van duurzame energie: het opwekken van 35 terawattuur hernieuwbare energie op land in 2030

De dagelijkse besturen van alle overheidspartners gaan de komende periode de definitieve concept-RES vaststellen. De betrokken gemeenten zijn Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Zon haalt wind in
De 1,03 terawattuur elektriciteit zal binnen de regio worden opgewekt via zon op daken, windturbines en zon op land. De daadwerkelijke ruimtelijke inpassing vormt volgens de betrokken partijen een complexe puzzel.

In de concept-RES is te lezen dat de opwekking van elektriciteit via zon de laatste jaren flink toeneemt in Holland Rijnland. In jaarlijkse volumes heeft de zonnestroomproductie de elektriciteitsproductie uit wind ingehaald. Toch is de bijdrage van zonnestroom ten opzichte van de huidige elektriciteitsvraag nog zeer beperkt, namelijk zo’n 5 procent.

Onderstaande tabel toont de (tussen)doelen voor de kalenderjaren 2025, 2030 en 2050.

Opwekdoelen

2025

2030

2050

Wind op land

0,8 petajoule / 0,22 terawattuur

1,6 petajoule / 0,44 terawattuur

8 petajoule / 2,22 terawattuur

Zon op land

1 petajoule / 0,28 terawattuur

1,6 petajoule / 0,44 terawattuur

10 petajoule / 2,78 terawattuur

Zon op dak

0,7 petajoule / 0,19 terawattuur

0,9 petajoule / 0,25 terawattuur

1,2 petajoule / 0,33 terawattuur

Totaal opwek elektriciteit

2,5 petajoule / 0,69 terawattuur

4,1 petajoule / 1,14 terawattuur*

19,2 petajoule / 5,33 terawattuur

* De doelstelling van 1,03 extra opwek van duurzame elektriciteit komt tot stand door hier de nu al gerealiseerde opwek van 0,11 terawattur / 0,39 petajoule van af te trekken.

Netimpactanalyse: te veel zon
In de netimpactanalyse die Liander heeft uitgevoerd in opdracht van de RES-regio geeft de netbeheerder een aantal overwegingen mee. De optimale verhouding voor het gebruik van wind en zon is 1:1, de huidige denkrichtingen van de RES-regio hebben echter een wind:zon-verhouding van 1:6 en 1:21.

Door meer wind toe te passen, wordt het elektriciteitsnet efficiënter benut en door het combineren van wind en zon op 1 aansluiting kan het elektriciteitsnet maximaal benut worden. De regio stelt de adviezen graag mee te nemen in het vervolgproces, maar niet te kunnen garanderen dat ze allemaal worden overgenomen. Dat blijft een afweging tussen ruimtegebruik, opwek, draagvlak en systeemefficiëntie/kosten van het netwerk op regionaal niveau.

Regionale Structuur Warmte
Uit de concept Regionale Structuur Warmte (RSW) die onderdeel is van de concept-RES, blijkt dat bijna de helft van de energievraag in de regio Holland Rijnland een warmtevraag is; waarvan zo’n 85 procent voor de verwarming van huizen en bedrijven. De andere 15 procent is voor tapwater. Hiermee ligt kwantitatief de grootste opgave van de energietransitie bij het thema warmte.

Een oplossing van het warmtevraagstuk is volgens de regio alleen mogelijk wanneer deze aangesloten wordt op het restwarmtenet uit Rotterdam. Er zijn in de provincie meerdere regio’s die daarop aansturen, de regie daarover ligt bij de provincie Zuid-Holland. De provincie overlegt met het ministerie van Economische Zaken, de gemeente Rotterdam en de Gasunie en is zelf bereid met tientallen miljoenen euro’s bij te dragen in een dergelijke verbinding. Holland Rijnland sluit hier zowel bestuurlijk als ambtelijk bij aan. De verwachting is dat binnenkort een besluit valt over een leiding tussen Leiden en de haven van Rotterdam. Deze zou vanaf 2026 in bedrijf moeten zijn.

De benodigde resterende warmte haalt men zoveel mogelijk uit geothermie, aquathermie en zonthermie in de regio. De potentie voor zonnewarmte wordt op 0,318 terawattuur geschat. Als laatste kijkt men naar oplossingen via groen gas en warmtepompen (all electric). De Transitievisies Warmte van de regiogemeenten, die in 2021 worden opgesteld, zullen inzicht geven in de concrete ambitie voor 2030 om alternatieve warmtevoorzieningen te realiseren in de regio.

Bekijk hier alle reeds opgeleverde (concept) Regionale Energiestrategieën in het speciale dossier van Solar Magazine.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten