logo
wvhj2023
© Rijksoverheid
© Rijksoverheid
7 april 2020

Tweede Kamer wil vanwege coronavirus uitstel voor zonne-energieprojecten uit SDE+

De verschillende fracties van de Tweede Kamer hebben minister Wiebes gevraagd om projecten met zonnepanelen uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 1 jaar uitstel te verlenen vanwege de coronacrisis.

Brancheorganisatie Holland Solar deed half maart een dringend beroep op de minister van Economische Zaken en Klimaat om alle beschikkingen uit de subsidieregeling SDE+ met 1 jaar te verlengen vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Schriftelijk overleg
De Tweede Kamerleden hebben minister Wiebes nu vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg. Dit overleg is vergelijkbaar met een algemeen overleg, maar dan schriftelijk, en wordt aangevraagd door Kamerfracties als er naar aanleiding van een brief van een minister of staatssecretaris nog vragen leven bij de fracties. De Tweede Kamerleden hebben Wiebes nu naar aanleiding van zijn brief over de voorjaarsronde 2020 van de SDE+ een reeks vragen en opmerkingen toegestuurd. Deze worden binnenkort door de minister van een antwoord voorzien.

CDA: sector mag geen nadelige gevolgen ondervinden
De Tweede Kamerleden van het CDA stellen van mening te zijn dat het gezien de huidige coronacrisis begrijpelijk is dat bedrijven de plaatsing van onder andere zonnepanelen tijdelijk uitstellen of stilleggen, maar dat dit er niet toe moet leiden dat de Nederlandse zonne-energiesector ook na deze crisis nadelige gevolgen blijft ondervinden doordat SDE+-subsidies verlopen. ‘De CDA-leden zijn daarom van mening dat een verlenging van verleende SDE+-subsidies die in 2020 verlopen zekerheid kan bieden, waardoor bedrijven blijven investeren in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. We vragen de minister op korte termijn duidelijk te maken welke mogelijkheden hij ziet om SDE+-subsidies die in 2020 verlopen met 6 maanden tot 1 jaar te verlengen, zodat zowel de realisatie van zonne-energie alsook de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid kunnen worden behouden.’

D66: buiten hun schuld
D66 stelt dat door de coronacrisis veel projecten voor schone energie stilvallen. De leden van de fractie waarschuwen voor het risico op afstel van hernieuwbare-energieprojecten die van significante waarde zijn voor het behalen van de klimaatdoelen. Ze willen weten hoe Wiebes dit risico ziet en wat hij onderneemt om dit te voorkomen. D66 vraagt bovendien of de realisatietermijn voor afgegeven subsidiebeschikkingen – zoals in de SDE+ – verlengd kan worden voor projectontwikkelaars die nu buiten hun schuld vertraging oplopen.

GroenLinks: grote zorgen
GroenLinks verwijst naar de ledenraadpleging van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) die aantoont dat twee derde van de bedrijven die actief zijn in de energietransitie lopende projecten hebben die stilliggen als gevolg van de maatregelen rondom het COVID-19-virus: ‘Er zijn grote zorgen voor een daling van de omzet. Participatieprocessen liggen stil en vergunningsprocedures worden stilgelegd. Voor een deel zijn deze ontwikkelingen helaas onontkoombaar, maar voor een deel kan de minister hier maatregelen voor treffen. Is de minister bijvoorbeeld bereid om de realisatietermijn voor afgegeven SDE+-beschikkingen te verlengen?’

PvdA: gevolgen voor SDE++
De leden van de PvdA-fractie vragen minister Wiebes of hij weet hoeveel lopende duurzame-energieprojecten en vergunningsprocedures ten gevolge van de coronacrisis daadwerkelijk stilliggen? Ook wil men weten wat het gevolg daarvan is voor de aanvraag van aanvragen voor de najaarsronde van de SDE++ (red. de verbrede opvolger van de SDE++)? Verder wil men weten of de minister bereid is tot een generieke verlenging van de realisatietermijn in de SDE+ en zo ja, met welke termijn.

ChristenUnie-fractie: sturen naar duurzamere economie
Ook de leden van de ChristenUnie-fractie vragen de minister om een generieke verlenging van de realisatietermijn in de SDE+. De leden van de ChristenUnie-fractie willen verder opmerken dat de coronacrisis ook kansen biedt: ‘Projecten waarvoor de straat open moet of waarbij op andere wijze gebruik moet worden gemaakt van de openbare weg lenen zich uitstekend voor uitvoering in deze tijd. De overheid kan ook haar inkoopmacht gebruiken om de overgang naar een duurzame economie te stimuleren. Gaat de minister van deze kansen gebruikmaken? Is de minister bereid om tijdens deze crisis op deze wijze te sturen naar een duurzamere economie?’

SGP: verlenging realisatietermijn
De leden van de SGP-fractie melden tot slot aan minister Wiebes te hebben begrepen dat veel initiatiefnemers van duurzame-energieprojecten aanlopen tegen het feit dat procedures en vergunningstrajecten vanwege de coronacrisis stilliggen en het risico bestaat dat de realisatietermijn van de SDE-beschikking niet gehaald wordt. Zij willen daarom van de minister weten of hij is bereid te kijken naar verlenging van de realisatietermijn.

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten