logo
wvhj2023
hero-image
24 maart 2020

Bijna 8.000 sociale huurwoningen in Vlaanderen hebben zonneboiler of zonnepanelen

7.243 Vlaamse sociale huurwoningen hebben per eind 2019 de beschikking over een zonneboiler en 619 Vlaamse sociale huurwoningen hebben per eind 2019 de beschikking over zonnepanelen.

Dat blijkt een brief van de Vlaamse minister Robrecht Bothuyne van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed aan het Vlaams parlement. Hiermee beantwoordt de minister de schriftelijke vragen van het Vlaamse parlementslid Matthias Diependaele van de N-VA.

Focus tot nu toe op zonneboilers
In 2018 keurde het Vlaams Parlement het voorstel goed waardoor sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen investeren in hernieuwbare energie zoals zonnepanelen. Het bijbehorende decreet maakte het voor de huisvestingsmaatschappijen mogelijk om een vergoeding te vragen aan de sociale huurders voor de geproduceerde hernieuwbare energie die geleverd wordt.

‘Tot nu lag de focus bij de sociale huisvestingsmaatschappijen vooral op de installatie van zonneboilers’, schrijft minister Bothuyne. ‘Ook in 2019 kon nog een toename van het aantal zonneboilers vastgesteld worden. Dit is mede een gevolg van getrapt verstrengde Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB-)eisen om een minimum uit 1 of meerdere hernieuwbare bronnen te halen. Dit kon bijvoorbeeld door de voorziening van een zonneboiler. Zonneboilers worden vooral geïnstalleerd bij eengezinswoningen en in beperktere mate in de vorm van een collectieve installatie bij appartementsgebouwen. Bij een appartement, een typisch zeer compacte wooneenheid, kan men immers vaak gemakkelijker voldoen door geen hernieuwbare energie op te nemen, maar te voldoen aan een 10 procent strenger E-peil.’

Onderstaande tabel toont het aantal zonneboilers bij sociale huisvestingsmaatschappijen per provincie.

 

Aantal woningen met zonneboilers binnen sociaal huurpatrimonium in 2019

Antwerpen

3.422

Vlaams-Brabant

720

West-Vlaanderen

1.260

Oost-Vlaanderen

1.214

Limburg

627

Totaal Vlaams-Gewest

7.243

Verschuiving naar pv
Er tekent zich volgens de minister echter langzaam een verschuiving af naar meer pv-installaties en warmtepompen, die in de toekomst vermoedelijk verder zal toenemen. De minister hierover: ‘Er is voor zonnepanelen de incentive via het pv-forfait waarbij huurders een vergoeding betalen. Voor investeringen in zonneboilers en het noodzakelijke onderhoud ervan staan er momenteel geen hogere huurinkomsten voor een sociale huisvestingsmaatschappij tegenover. Verder staat in het regeerakkoord dat in nieuwe, grote verkavelingen en grote appartementsgebouwen woningen of gebouwen enkel nog kunnen aansluiten op aardgas voor collectieve verwarming via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaarenergiesysteem als hoofdverwarming. Hierdoor zullen nieuwe woningen voor hun energievraag voor verwarming in de toekomst wellicht meer beroep gaan doen op een warmtepomp gecombineerd met een pv-installatie om het verhoogde elektriciteitsverbruik te compenseren.’

Onderstaande tabel toont het aantal zonnepanelen bij sociale huisvestingsmaatschappijen per provincie.

 

Aantal woningen met zonnepanelen binnen sociaal huurpatrimonium in 2019

Antwerpen

37

Vlaams-Brabant

78

West-Vlaanderen

271

Oost-Vlaanderen

155

Limburg

78

Totaal Vlaams-Gewest

619

Gegunde projecten
Tot slot heeft de minister ook de door de Vlaamse overheid gegunde projecten getoond die momenteel in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoering gaan. De meeste van deze woningen zullen in de loop van 2020 en 2021 worden opgeleverd.

 

Gegunde projecten (aantal woningen met zonneboiler)

Gegunde projecten (aantal woningen met zonnepanelen)

Antwerpen

1.028

215

Vlaams-Brabant

295

226

West-Vlaanderen

418

68

Oost-Vlaanderen

407

243

Limburg

135

73

Totaal Vlaams-Gewest

2.283

825

Deel dit artikel:

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws!
Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen en heb de privacy policy gelezen.

Laatste Nieuws

Bekijk al het nieuws

Meest gelezen

Producten